sw_media_fejvadaszok_haboruja_alvilag_elorendelheto_vizszintes.jpg

Rajtaütés a Dlarit-birtokon (Legendák)

Előző: Bakta-szállítók csapdába ejtése
Következő: Halaniti csata
Raid on the Dlarit estate
Konfliktus(ok): Baktaháború
Idővonal: YU 7
Helyszín(ek): Thyferra
Végkifejlet: Ashern győzelem
Hadviselők:
 • Az Ashern és Elscol Loro Birodalom-ellenes szervezete

 • Ysanne Isard tThyferrai rezsimje és a Thyferrai Honi Véderők
Parancsnokok: Az Ashern és Elscol Loro Birodalom-ellenes szervezete:
 • Elscol Loro

Ysanne Isard thyferrai rezsimje és a Thyferrai Honi Véderők:
 • Aerin Dlarit
Erők: Az Ashern és Elscol Loro Birodalom-ellenes szervezete:
 • Iella Wessiri
 • Sixtus Quin
 • 3 korábbi Birodalmi Különleges Flottaerő-ügynök
 • 2 vratix
 • 4 Zaltin Vállalati menekült

Ysanne Isard thyferrai rezsimje és a Thyferrai Honi Véderők:
 • Thyferrai Honi Véderők
Veszteségek: Az Ashern és Elscol Loro Birodalom-ellenes szervezete:
 • Nincs

Ysanne Isard thyferrai rezsimje és a Thyferrai Honi Véderők:
 • 2 őr a Thyferrai Honi Véderőkből

Legendák

Az emberek azt hiszik, hogy ha nem szólnak semmit, és ha nem tesznek semmit, akkor nem részesei a háborúnak, csakhogy apátiájuk annak bizonyítéka, hogy nem akarnak változtatni a status quón. Rá kell döbbentenünk őket, hogy azzal, ha nem döntenek, megteszik a legrosszabb döntést.
- Elscol Loro.

A rajtaütés a Dlarit-birtokon egy beszivárgási művelet volt a Baktaháború idején, amit az ashern kommandósok és a szövetségeseik követtek el a Thyferrai Honi Véderők ellen YU 7-ben a Thyferra bolygón. A rajtaütést a zsoldos Elscol Loro és a Birodalom-ellenes zsoldosszervezete tervezte és vezényelte le, hogy aláássák a Xucphra vállalat Birodalom-párti rezsimjét a bolygón.

 

Loro, akinek szervezete segítette az ellenállási megmozdulásokat a helyi birodalmi kormányuk megdöntéséhez, eredetileg úgy tervezte, hogy beszivárog a Dlarit-birtokra és megöli a Véderő tábornokát, Aerin Dlaritet, hogy megfélemlítsék a Xucphra vállalat szövetségeseit. Loro szövetségese, Iella Wessiri, morális ellenvetéseket hangoztatott a tervvel kapcsolatban, és meggyőzte a zsoldost, hogy Dlarit nyilvános megszégyenítése nem csak kíméletes lenne, de erősebb propaganda-hatással is bírna. Loro és partnere, Sixtus Quin sikeresen indította a késő éji rohamot egy gyengepont kihasználásával, amit a birtok körüli biztonsági érzékelőkben vettek észre.

 

Két THV-s őrt öltek meg a behatolás alatt, de Loro csapata nem szenvedett veszteséget. A zsoldosok elkábították Dlaritet, meztelenre vetkőztették és róla készült hologram-felvételeket tulajdonítottak el az irodájából, amiket gyorsan elterjesztettek a Xucphra vállalat és a Véderők megszégyenítésére. A behatolás pontosan azzal a hatással bírt, amit Loro és Wessiri elvárt és a Véderő megszégyenülésének fő okaként szolgált, mind a thyferrai populáció, mind a birodalmi szövetségeseik szemében.

Előzmény


A Baktaháború

Dlarit látszólag fegyvertelen, csakhogy egy olyan rendszert támogat, amelyik a vratixokat a rabszolgaságba taszítja. Egy olyan rendszert támogat, amelyik lények milliárdjainak okoz szükségtelen szenvedést, csak mert nem tudják megfizetni a gyógyszert. Az ő kezére tapad azok vére, akik a bactahiány miatt halnak meg, ahogyan az Alazhi legénysége családjainak vére is.
- Elscol Loro

ThyferraRöviddel azután, hogy az Új Köztársaság átvette az irányítást a birodalmi főváros, a Coruscant felett, Ysanne Isard az erőit a Thyferrára küldte, arra a bolygóra, ahol a galaxis baktájának nagy részét állították elő. Az új köztársaságiaknak égetően szükségük volt a bakta és a rylca erőforrásaira, hogy harcoljanak a Krytos vírus, egy pusztító járvány ellen, amit Isard engedett szabadjára a Coruscanton a bolygó elhagyása előtt. Úgy gondolta, hogy a vírust elterjesztheti Coruscanton és elpusztítja az Új Köztársaságot, ha ő birtokolja a Thyferra jelentős bakta-készletét és ellehetetleníti az Új Köztársaságot a hozzáférésétől, ezért Isard támogatott egy forradalmat a Thyferrán, amivel a Xucphra vállalatra bízta az egész bakta-kartellt, és saját magát üzemi főtisztviselővé, valamint a bolygó államfőjévé emelte.

 

Mivel a forradalom belső thyferrai konfliktusnak számított, az Új Köztársaság Ideiglenes Tanácsa nem tudott katonai akciót kezdeményezni Isard ellen, mivel a beavatkozás elijesztené a többi prominens tagállamot az Új Köztársasághoz való csatlakozástól. Ennek eredményeképpen Wedge Antilles parancsnok és társpilótái az elit Zsivány Osztagból kiléptek az Új Köztársaságból, hogy magánakciót indítsanak Isard ellen, így megkezdődött a később elhíresült Baktaháború. Mivel Antilles tudta, hogy egy bolygókormány megdöntése bonyolult akció, Elscol Loro és Sixtus Quin segítségét kérte, egy Birodalom-ellenes csoportot vezető zsoldosokét, akik helyi ellenállási mozgalmakat szerveznek és segítik a polgárokat a birodalmi kormányuk megbuktatásában. Loro előzőleg repült a Zsivány Osztagban Antilles alatt, míg a szövetségese, Quin, egy korábbi kommandós volt a Birodalmi Különleges Flottaerőnél - a bactaháború alatt Loro és Quin az ashernekkel dolgozott, egy vratix kommandós csoporttal. Mint a Thyferra bennszülött faja, a vratixok állították elő a baktát évezredekig azelőtt, hogy a Xucphra és a Zaltin vállalat monopóliumai nagymértékben elfojtották az üzleti erőfeszítéseiket, és az ashernek ezek után a bakta-kartell emberi irányítása ellen küzdöttek.

 

Célpont: Aerin Dlarit

Kézenfekvő célponttá tette magát. Ha kiiktatjuk, azzal a Xucphra társadalom alapjait romboljuk le.
- Elscol Loro.

YU 7-ben a Thyferra leigázása után Isard megalapította a Thyferrai Honi Véderőt, egy xuchpra önkéntesekből álló védelmi szervezetet, ami a földi bázisú rohamosztagosokkal dolgozott együtt a bolygó védelme érdekében. A Xucphra vállalat jómódú és közkedvelt vezetőjét, Aerin Dlaritet nevezték ki a THV tábornokának. Dlarit elsősorban névleges vezető volt, aki áthárította a napi feladatokat Barst Roite őrnagyra, de nagy jelképes szerepe volt, számos funkciót töltött be és rengetegszer jelent meg a nyilvánosság előtt a THV-s egyenruhájában. Dlarit jelentős média-figyelmet generált, ami alatt biztosította a Xucphra munkaadóit, hogy kedvezőbbek a feltételek és az ashernek kezelve vannak. Mivel nagy horderejű státusza volt, Loro és Quin egy tökéletes gyilkossági célpontnak gondolták, ami alkalmas aláásni a Xucphra rezsimjét.

 

Iella Wessiri, egy korábbi új köztársasági, aki hivatalosan Antillesszel és Loróval dolgozott, kényelmetlenül érezte volna magát olyasvalaki megöléséért, akinek nem volt igazi katonai felelőssége, és helyette azt javasolta, hogy inkább támadjanak meg más célpontokat, szégyenbe hozva a nyilvános álláspontjait. Ugyanakkor Loro bizonygatta, hogy Dlarit prominens nyilvános szerepe tette magát ideális célponttá, amivel a Xuchpra társadalmát ledarálná és a háború természetét vinné magával. Loro úgy tervezte, hogy Dlarit megölését lefilmezi egy holokamerával és a felvételt szétterjeszti a bolygón; meg volt győződve arról, hogy a gyilkosság nagyobb benyomást keltene, ha az Dlarit saját otthonában történne, egy erősen védett villában a távoli thyferrai esőerdőkben. Wessiri vonakodva belement a terv végrehajtásába, de meggyőzte Lorót, hogy lehetőleg ne ölje meg Dlarit gyerekeit vagy személyzetét, azzal érvelve, hogy a nyilvánosságnak demonstrálná, hogy ők meg tudnak kegyelmezni, míg Isard erői nem. Míg a gyakorlatiasabb Loro elfogadta, egy B-tervet is kifejlesztett: ha a Dlarit elleni támadás elbukik, véletlenszerűen ölik meg a thyferrai polgárokat, ami alternatív, bár etnikailag megkérdőjelezhetőbb megoldásként szolgálna a Xuchpra populációján belüli félelemkeltéshez.

 

Tervezés

Van még filozófiai ellenvetés, vagy elkezdhetjük a tervezést?
- Elscol Loro.

ElscolMikor behatoltak a planetáris számítógépekbe és felderítést végeztek a Zaltin vállalat, a Xuchpra vállalat riválisa által birtokolt műholdak felhasználásával, Loro és a zsoldosai felmérték Dlarit birtokának biztonsági rendszerét, valós idejű hologramokat töltve le a birtokról és hőképeket a villán kívüli emberi járőrözésekről. Rengeteg időt fordítottak a felderítéshez szükséges információk megszerzésére, mivel megbizonyosodtak arról, hogy a villát G-003 Tri-Tracker légibójákkal és szenzortányérokkal vették körül, és gyengepontokat is felfedeztek a biztonsági rendszerben. A Dlarit-birtokot minden oldalról esőerdő ölelte körbe, kivéve hátul, ahol hegyek és vízesések foglaltak helyet. A birtok hegyoldali oldalán lévő szenzorokat annyira elnémították, hogy a vízfolyás és a vízesés zajaitól nem riasztanak be. Míg a szatellites felderítés megmutatta, hogy az emberi járőrök leginkább a hegyi oldalon koncentráltak, az elnémított szenzorok arra a megállapításra juttatták Lorót, hogy az az oldal a legsebezhetőbb pont a támadás indításához.

 

A támadást úgy tervezték, hogy a zsoldosok éjfél és hajnal között lépnek be a birtokba, amikor a legtöbb bentlakó és személyzet még alszik. A kommandó magját Loro, Quin és a Birodalmi Hadiflotta 3 volt ügynöke alkották, akik ugyanabban a szervezetben szolgáltak, mint Quin előzőleg. A csapat többi részét Wessiri, 2 vratix és 4 menekült zaltini ember alkotta. Mindegyikük fel volt fegyverkezve egy sugárvetővel, egy géppisztollyal és egy komlinkkel, és könnyű páncélos sötét ruházatot is viseltek. Bár a páncél valószínűleg nem állítja meg a sugárvető lövedékeit, Loro remélte, hogy eléggé eltereli azokat a test középvonalától, hogy minimalizálják a lehetséges sérüléseket.

 

A roham


"Az a probléma, hogy kellemetlenül érzem magam, amiért meg kell ölnünk, különösen az otthonában."
"Az akció itt a leghatásosabb."
- Iella Wessiri és Elscol Loro.

Quin és a Különleges Flottaerő alakulatai vezetésével a zsoldos raj elérte a Dlarit-birtokot a hegy túloldaláról és szürkületkor érték el a hegyoromot. Az est leszálltakor a villa felé indulnak; a vízeséshez a lehető legközelebb álltak, az egyik legnagyobb vízeséstől kötéllel ereszkedtek le és a vízfüggöny mögött rejtőztek el, ami segítette őket elrejteni az érzékelők hatósugarától. A hegy lábához érve fürgén és halkan az érzékelő hatósugarának pereme mellett haladtak, majd egy kanyargós úton átvágtak a dzsungelen, Quin és a Különleges Flottaerő katonai ügynökei mentek elől. Amint elérték a villát, Loro megpillantott két THV-s járőrt, Quin és az emberei az árnyékból támadtak Loro jelére. Nem kockáztathatták meg, hogy a hangok vagy a kék torkolattűz másokat riasszon, a zsoldosoknak nem volt más választásuk, a torkuk elvágásával kellet megölniük a két őrt, így azok nem kiálthattak fel és nem is lőhettek.

 

Miután a Különleges Flottaerők két katonája megerősítette, hogy a szolárium tiszta, az osztag többi része arra a helység felé tartott. A villa bejáratánál a speciális katonák egy elektromos berendezést használtak a szolárium ajtózárának felülírásához, és a csapat belépett a Dlarit-birtokba. Miután átmasíroztak a villa alsóbb szintjén és el is foglalták azt incidens nélkül, a csapat lassan és csendesen felment a teljesen sötét földszintre tartó lépcsőn, csupán egy nyitott ajtóból áradó fény adott fényt a nagy teremben. Wessiri lassan araszolt az ajtó felé és tett egy gyors pillantást odabent, csupán az alvó Aerin Dlaritet találta, aki az irodai székén hevert a THV-s egyenruháját viselve.

 

Loro azt tervezte, hogy lelövi és lefilmezi a gyilkosságot egy holokamerával, de Wessiri megállította őt, ragaszkodva ahhoz, hogy van egy másik ötlete, ami ugyanolyan megalázó és pusztító lenne. Azt tervezte, hogy lelövi Dlaritet egy kábító lövedékkel, így nem fog tudni felébredni, majd leveti a ruháját és meztelenül a székében filmezi le. Azzal bizonygatta, hogy a megalázó kép egy erősebb propaganda-eszközként szolgál, mint egy gyilkosság, közben azt is demonstrálja, hogy a lázadó mozgalom nem gyilkos és vérszomjas. Loro először habozott, de mikor az általában komor Quint megmosolyogtatta az ötlet, Loro beleegyezett a terv foganatosításába. Miután levetkőztette és lefilmezte Dlaritet, a zsoldos csapat ott hagyta el a Dlarit-birtokot, ahol bejöttek, és magukkal vitték Dlarit uniformisát is. Az akciójukat nem leplezték le, és nem is szenvedtek el halálos áldozatot vagy sebesülést.

 

Utóhatás


"Várj, van egy ötletem. Ezzel még többet nyerhetünk."
"Meg kell halnia."
"Meg is fog, mégpedig ezerszeresen."
- Iella Wessiri és Elscol Loro.

Erisi DlaritAerin Dlarit nyilvános megszégyenítése pontosan azt a hatást követte, amit Loro és Wessiri sejtett. A hologram-felvétel a THV és Ysanne Isard erői megszégyenülésének fő forrásaként szolgált. A Dlarit-birtok megtámadásának híre gyorsan elterjedt; Isard parancsára a Victory II-osztályú csillagromboló, a Corrupter a Halanit felé volt úton egy megtervezett támadás lebonyolításra a beszivárgás ideje alatt, de még a Halanit előtt megkapták a híreket. Dlarit lánya, Erisi a Véderők vadász-szárnyához sietett a Corrupteren, mikor meghallotta a híreket, és amellett, hogy letörték az ő és pilótái morálját, a támadás az ellenségei elleni bosszúvágyát is táplálta.

 

A támadás nem csak a THV hírnevét csorbította a Thyferra civil lakossága körében, de még Isard birodalmi erőiét is. A Birodalmon belül sokan a Véderőket inkompetensnek, idiótának és gyengének tekintették a birodalmiakhoz hasonlítva, és a Dlarit-birtokon való rajtaütés csak megerősítette ezt a meggyőződést - bár a Corrupter személyzete tudta, hogy Aerin Dlarit Erisi apja, nem látták értelmét a hírek vagy a Véderők megvetésének elrejtését, még akkor sem, ha komoly csatára készültek. Az Új Köztársaság erői végül legyőzték Isard erőit a Baktaháborúban és kiragadták a kezéből a Thyferra irányítását. 

A színfalak mögött


A Dlarit-birtok elleni támadást Michael A. Stackpole találta ki és az X-szárnyúak: A Bactaháború című könyvében szerepel, az X-szárnyúak könyvsorozat 4. részében. 

Megjelenések


 • X-szárnyúak: A Bactaháború (Első megjelenés)

A Szerző: owokaleyo1992


Az értékeléshez be kell jelentkezned.
0/5 : Nincs értékelve

Navigáció