hagyatek_banner_1460x342_a.png

Maul (Kánon)

MaulHS_SWI185.png
Maul
Életrajzi adatok
Születési hely: Dathomir
Születési idő: YE 54
Halál ideje: YE 2, Tatuin
Fizikai adatok
Faj: Zabrak (Dathomiri)
Nem: Férfi
Magasság:
 • 1,75 méter
 • 1.94 méter (II-es Fázisú kibernetikus lábak)
Szemszín: Sárga és vörös
Bőrszín: Vörös (fekete tetoválásokkal)
Kibernetika:
 • Hatvégtagú pókláb (kezdetben)
 • Két műláb
Kronológiai és politikai adatok
Klán: Éjfivérek
Mester(ek): Darth Sidious
Tanítvány(ok): Savage Opress
Besorolás:
 • Sith
 • Kereskedelmi Szövetség
 • Cad Bane csapata
 • Halálőrség
 • Árnyék Kollektíva
 • Vörös Hajnal

Kánon

Egykor a Galaxis leghatalmasabb lényének tanítványa voltam. Fényes jövő állt előttem... a legfényesebb.
- Darth Maul, Savage Opressnek.

Maul, korábban Darth Maul, egy Erő-érzékeny dathomiri zabrak férfi volt, aki a Galaktikus Köztársaság utolsó évei, majd a Galaktikus Birodalom uralma alatt élt. Az Éjnővér Talzin Anya fiát Darth Sidious, a Sith-ek Sötét Nagyura első Sith-tanítványává fogadta, és a Darth Maul nevet adta neki. A képzése alatt Maul megerősödött az Erő sötét oldalában, képzett fénykard-párbajozóvá és orvgyilkossá vált, aki a Sith-ek felfedésére vágyott a Jedi Rend előtt. A YE 32-re datált nabooi krízis alatt Maul összecsapott Qui-Gon Jinn Jedi-mesterrel és Obi-Wan Kenobi padawannal. Bár a Jedi-mesterrel sikerült végeznie, Mault legyőzte és megnyomorította Jinn tanítványa, aki végzetére hagyta a Sith-nagyurat. Maul veresége és látszólagos halála hatására Sidious leváltotta őt Dooku grófra, Jinn Jedi-mentorára, aki megkapta a Darth Tyranus Sith-nevet.

 

A Kenobi iránti dühe segítségével Maul életben maradt és kiborggá építette újjá magát, bár vereségének élménye az őrületbe is kergette. Több mint egy évtizedig halottnak hitték, míg a fivére, Savage Opress rá nem talált Maulra és kitisztította elméjét Talzin Anya segítségével. Akkoriban a Klónok Háborúja végigsöpört a galaxison, a Köztársaság Jedi-vezette klón erői csaptak össze a Független Rendszerek Konföderációja droid seregeivel, ahogyan azt Maul korábbi mestere intézte. Maul úgy érezte, hogy kigolyózták őt a galaktikus történelembeli szerepéből, és személyes küldetésre indult, hogy revansot vegyen Kenobin, akit a sorsa miatt hibáztatott. A galaktikus méretű konfliktust lehetőségnek is látta saját bűnözői birodalmának, az Árnyék Kollektívának a felállítására, olyan különböző szövetségeseken keresztül, mint a Pyke Szindikátus, a Fekete Nap és a Halálőrség. Kombinált erejükkel Maul letaszíthatta az Új Mandaloriakat a trónjukról és bábkormányt vezethetett be a Mandalore-on. Azonban hatalma és befolyása növekedésével Maul fenyegetést jelentett Sidious saját, jövőbeli terveire nézve. A Sötét Nagyúr személyesen szállt szembe Maullal; Opress megölése után Sidious kinyilvánította, hogy a Kettő Szabálya értelmében Maul meg lett fosztva a Sith címtől. Annak dacára, hogy Maul próbálta megbosszulni testvérét, Sidious az Erőben mért felsőbbrendűségével legyőzte őt.

 

A Klónháborúk vége felé Maul megszökött Sidioustól és végül visszatért a Mandalore-ra, ahol a hatalmát a korábbi padawan, Ahsoka Tano és klón katonák serege ásta alá. Ugyanakkor Maul túlélte a háborút és folytatta birodalma építését, mint bűnvezér és a Vörös Hajnal titkos vezetője. Később a Malachor bolygón rekedt, ahol úgy akarta elpusztítani a Sith-eket, hogy aktiválja a SIth Templom szívében épített szuperfegyvert. Maul tervét két Jedi, Kanan Jarrus és Ezra Bridger akadályozta meg, utóbbit pedig Maul gonosszá és tanítványává akarta tenni. A Malachorról való elmenekülése után Maul tovább folytatta próbálkozását Bridger áttérítésére a sötét oldalra, de utána megtudta, hogy Kenobi még mindig életben van a 66-os parancs és a Jedi Tisztogatás dacára. Reményt és célt keresve Maul a Tatuinon látta meg Kenobit, azon a bolygón, ahol először fedte fel magát a Jedik előtt. Kenobi egy rövid fénykardpárbajban legyőzte a volt Sith-et, kettévágva Maul fénykardját. Ez vetett véget Maul több évtizedes bosszúhadjáratának, mikor megértette, hogy nem győzhet Kenobi ellen jelenlegi állapootában. Maul YE 2-ben halt meg - néhány évvel a Galaktikus Polgárháború kezdete előtt - azzal a tudattal, hogy Kenobi Luke Skywalkert védelmezi, némi békét találva a tudatban, hogy a Sith-ek végzete jó kezekben van, és így őt is megbosszulják.

Életrajz


Korai élete 

Sidious megígérte, hogy a jobb kezévé tesz, de ehelyett ellopta tőlem azt, ami a legkedvesebb volt a számomra... a húsomat és véremet. A fiamat!
- Talzin Anya elmeséli, hogyan lett Darth Maul Darth Sidious tanítványa.

YoungDarthMaulSidiousA fiú, aki később a neki ajándékozott Darth Maul néven vonult be a történelembe, Talzin Anya fiaként született a Dathomiron. Mint zabrak férfi és Éjfivér, Maul vértestvéreivel nevelkedett, Ferallal és Savage Opress-szel. Az első születésnapja előtt Talzin kitetováltatta Mault és testvérét, Opress-t. Későbbi életében Maul visszaemlékezett a Dathomiron töltött idejére és felidézte, hogy egykoron volt egy születési neve, ám már rég elfelejtette azt, és csupán a Sith “Darth Maul” névvel ismertette magát Darth Sidious tanítása alatt. Az első születésnapja előtt Talzin a 3 zabrak benszülöttet kitetováltatta. Mikor Darth Maul még gyermek volt, Talzin anyja szövetségre lépett Darth Sidious-szal, a Sith-ek Sötét Nagyurával, hogy megosztozzanak a bölcsességen és hatalmon. Sidious végül elárulta Talzint annak ellenére, hogy megígérte, maga mellé veszi tanítványnak, ehelyett viszont magával vitte a zabrak fiút, mert lehetőséget látott benne. Ezután Sidious gyámsága alatt megkezdődött Maul, mint Sith-tanítvány képzése, és mestere a "Darth Maul" nevet adta neki.

 

Éveken keresztül készítették fel Mault, hogy a Sith-ek fegyverévé váljon. Akrobatikus harcossá nőtte ki magát, aki ellenségeivel könyörtelenül bánt el, és megtanulta a dupla-pengés fénykard használatát. A felkészítése alatt Sidious a Malachorra vitte Mault, hogy szemei előtt lássa a nagy csatát, ami a Jedik és a Sith-ek között zajlott. Sidious rákényszerítette Mault, hogy lélegezze be a Sith-harcosok hamvait, akik akkor vesztették életüket, mikor a bolygó SIth Templomának belsejében aktiválódott az ősi fegyver. A hamvak belélegzésekor Maulnak a Sith Rend tagjainak látomása tárult szemei elé, akiket a Jedik mészároltak le. A kardok ismételt csapásaival átérezte a Sith-ek halálát. Sith-kiképzése alatt Maul hosszú ideje érzett bosszúvágyat a Jedi Rend ellen, ami egy évezreddel korábban a Sith-ekkel végzett. A mesterével Maul remélte, hogy kiirtják a Jediket és újra hatalomra juttatják a Sith-eket.


A Sith-ek szolgálatában


Első találkozás egy Jedivel

Jedik. A Galaktikus Köztársaság békéjének őrzői. Gyávák. Dagonyáznak… üldögélnek… rejtőzködnek a békében, amit rákényszerítettek másokra. Az erejük egyre apad. Valahol mélyen tudják, hogy a rendet nem tarthatják fenn mindörökre. És akkor eljön az idő, hogy a sötétségbe hulljanak… azt fogják látni, hogy ott én várom őket.
- Maul gondolatai, mialatt Khaat Qiynt és tanítványát figyeli.

Darth Maul, aki már jó pár éve Sidious tanítványaként tanult, kezdett türelmetlenné válni. A Jedikkel való összecsapásra várt. Maul az idejét azzal töltötte, hogy ragadozókra vadászott, például rathtarokra a Twon Ketee-n, és a Jedi Khaat Quin és padawanja, Bairdon Jace után lopakodott a Coruscant sötét árnyaiban. A rathar-vadászat közben töprengett el a rossz természetükön, a könyörtelenségükön és a szabadságukon. Az általa üldözött rathtaroknak vele ellentétben nem volt gazdájuk. Sidious figyelmeztette Mault, hogy kerülje a Jediket addig, amíg fel nem tárhatja a terveit. Míg dicsérte Mault a bosszúszomja miatt, Sidious nem akarta, hogy Maul felfedje magát addig, amíg a megfelelő idő el nem érkezik. Sidious a megölésével fenyegette Mault, ha továbbra is veszélyezteti a lelepleződést.

 

SolataHogy próbálja kielégíteni Maul vérszomját, Sidious elküldte őt a Kellux-rendszerbe a Kereskedelmi Szövetséggel összetűző kalózok elintézésére. Maul a Kelluxra utazott, és a túlvilágra küldte a Kereskedelmi Szövetség tagjait elrabló kalózokat. Egy kalóz, aki Mault Jedinek nézte, információért cserébe könyörgött az életéért. A kalóz tájékoztatta Mault, hogy Xev Xrexus a Xrexus Kartelltől elfogott egy Jedi-padawant, akit a legtöbbet ígérőnek el fognak árverezni. Maul kivégezte a többi kalózt és a Kereskedelmi Szövetség elrabolt tagjait, majd a padawan felkutatásába fogott.

 

Maul felbérelt egy csoportnyi fejvadászt (Cad Bane-t, Aurra Singet, Vorhdeilót és Troo-tril-teket) és a Nar Shaddaára utaztak, hogy információt nyerjenek Xrexus aukciójának helyszínéről. Maul egy kocsmai verekedésbe keveredett, miután Jediként vádolták meg. A Sith-et elvakították a harcban és már majdnem bevitték a halálos döfést, mikor Bane, Sing és Vorhdeilo kimenekítette őt. Bane felvilágosította Mault, hogy a fejvadászok szereztek egy meghívót Xrexus árverésére. A fejvadászok megölték a Haddrex Bandát, majd ellopták a hajójukat és protokoll droidjukat, FE-B3-at. Troo-Tril-Tek és Maul addig kínozta FE-B3-at, míg ki nem nyerték belőle az aukció helyszínét.

 

Auction Of Eldra KaitisMaul és a fejvadászok a Haddrex Banda hajójával egy űrállomásra repültek a Drazkel-rendszerbe, hogy részt vegyenek az eseményen. Xrexus elmondta az egybegyűlteknek, hogy a padawant, egy Eldra Kaitis nevű twi'leket, egy lezuhant köztársasági transzporton találták meg, amit kalózok támadtak meg. Míg Xrexus a vendégeket üdvözölte, Maul átkutatta az űrállomást és megtalálta Kaitist egy cellában. Kaitis keresése közben Mault rajtakapta Xrexus, hogy az állomáson szaglászik körül, és Maul egy kitalált névvel - Seris Madreth - mutatkozott be Xrexusnak, és hogy ő a Haddrex Konzorciumtól jött. Maul ezek után kérte Bane-től és a többi fejvadásztól, hogy csináljanak egy tiszta kiutat, és álljanak elő egy tartalék tervvel.

 

Maul utána visszatért az aukcióhoz, ahol engedte a moogai Jee Krának, hogy megszerezze Kaitist. Mindezek után Maul és fejvadászai konfrontálódtak Jee Krával és személyzetével a hajójukon, ahol Maulék megölték őket. Maul utasította Bane-t, hogy vigye ki az űrbe a hajót, és felfedte Kaitis előtt Sith kilétét. Azonban Xrexus egy robbanótöltetet helyezett el a kompon, ami kényszerleszállást hajtott végre a Drazkel holdján.

 

Eldra Maul Skirmish On Drazkel MoonA hold felszínén Maul, Kaitis és a fejvadászok túlélték a zuhanást. Maul és a fejvadászok észrevették, hogy Xrexus hajókat küld utánuk és szétváltak; Maul és Kaitis feltartóztatják a vadászokat, közben Bane, Sing és Vorhdeilo szereznek egy hajót. Mikor a vadászok körülvették őket, Maul odaadta Kaitisnak a nő fénykardját, és ketten együtt vették fel a küzdelmet ellenük. A vadászok megölése után Maul és Kaitis felkészültek kettejük harcára.

 

Mindkettő számára kihívást jelentett a harc. Először Kaitis idézett elő egy fölcsuszamlást a fénykardjával, ami betemette Mault. Miközben a lány kereste a zabrakot, Maul felkelt és mellkason döfte. Maul utána megsemmisítette FE-B3-at, majd Bane és a többi fejvadász felvették őt egy lopott Flarestar-osztályú komppal. Maul kifizette őket, majd Xev rejtekhelyénél tették ki őt, ahol Maul végzett Xrexus-szal, hogy fenntartsa a Sith-ek titkát. Majd visszatért Sidious nagyúrhoz a Coruscantra. A mestere tudott titkos akciójáról, de tetszett a mesterének az, hogy Maul Jedi-étvágyát ez nem csillapította.

Együttműködés Zek Peiróval

Ez az első munkád a Kaitis Kartellnél.
-Zek Peiro, Darth Maulnak

Az álruhás Maul álszervezetet hozott létre Kaitis neve alatt és később scarn-szállítmányokat térített el az Erő-érzékeny Zek Peiróval. Maul és Peiro legyőzték a vásárlókat és megtalálták a fűszert. Egy fémdarabbal végzett Pieróval és magára hagyta. Maul visszatért Sidioushoz, aki nem örült Maul bohóckodásainak, és ugyanolyan balgának hitte őt, mint Peirót.Visszatérés a Malachorra 

Lélegezz mélyeket, tanítványom.
-Darth Sidious, Darth Maulhoz

Zek Peiro megölése után Mault Sidious nagyúr másodszorra is a Malachor bolygóra vitte, hogy gyarapítsa Sith-tudását. A Malachoron Maul beszívta a rég halott Sith-ek hamvait, amitől Erő-látomásai keletkeztek.


A nabooi invázió


A Sith-ek felfedik magukat a Jedik előtt

Végre felfedhetjük a kilétünket. Végre bosszút állhatunk!
- Darth Maul, Darth Sidiousnak.

Darth Maul ProfileMiután évekig vágyott a bosszúra a Jedik ellen, Maul része lett mestere tervének a Galaktikus Köztársaság feletti uralom átvételéhez és a Jedik kiirtásához. Sidious, aki titokban a nabooi Palpatine szenátor volt, összeesküdött a Kereskedelmi Szövetséggel, hogy támadják meg a Naboo bolygót megtorlás gyanánt a kereskedelmi utak megadóztatásáért. A Szövetség megindította hajóit és kialakított egy blokádot a Naboo körül, valamint felkészítette rohamdroid hadseregét. Valorum főkancellár, akit Palpatine le akart váltatni az invázió alatt, két Jedi-lovagot küldött, Qui-Gon Jinn Jedi-mestert és Obi-Wan Kenobi padawant, hogy oldják meg a helyzetet. Azonban a Szövetség megpróbált végezni a két Jedivel, arra kényszerítve Jinnt és Obi-Want, hogy a bolygó felszínére meneküljenek. Ott, miután az invázió megkezdődött, a Jedik megmentették Padmé Amidala királynőt és megszöktek a Naboo-ról.

 

JedivsSithMivel Amidalára szüksége volt terveihez - alá kellett írnia a nyilatkozatot, amely törvényesíti a nabooi inváziót -, Sidious Maulnak adta feladatul, hogy megtalálja a királynőt és a Jediket. Maul nyomon követte Sio Bibble nabooi kormányzó segélyhívását, amit Amidala királynőnek küldött a Tatuinra. Mestere áldásával Maul elutazott a Tatuinra, hogy megkeresse a királynőt. Maul a magánhajójával szállt le és ott verte fel mobilizálható bázisát. A csillaghajójából kiküldött három Sith kutaszdroidot, hogy keressék a királynőt és Jedi-védelmezőit, és az egyiknek hála megtudta, hogy a királynő hajója éppen felszállásra készülődik. Maul átvágott a tatuini homokdűnéken a Bloodfin nevű személyes járművével, és a királynő hajója felé közeledett. Ugyanakkor a királynőt védő egyik Jedi-lovagba, és egy Anakin Skywalker nevű kisfiúba botlott, akiről azt érezte, hogy szokatlan kapcsolat övezi az Erővel. Mindazonáltal a Sith-nagyúr megtámadta Qui-Gon Jinnt és a két fél fénykardpárbajba kezdett. A Jedi utasította Anakint, hogy menjen fel a hajóra és szóljon a pilótának, hogy szálljanak fel. Rövid, de intenzív párbaj volt, Maul döbbenetes agilitását és vadságát használta, hogy kifárassza Jinnt az erőszakos vívótechnikájával. Éppen mikor Jinn elfáradt Maul erejétől és dühétől, és Maul készült végezni a Jedivel, a királynő hajója feltűnt és Jinn a fedélzetére ugrott, otthagyva a dühös Sith-nagyurat a homokban.  Bár Jinn-nek és királynőnek sikerült végül elmenekülniük, a Sith-ek először tárták fel magukat a Jedik előtt ezer év után és a Jedi Rend azon kezdett töprengeni, hogy a Sith-ek visszatérhettek-e ennyi idő után úgy, hogy ők azt nem vették észre. A veresége után Mault elöntötte az eredmény, és átadta magát a sötét oldal és a gyűlölet egyre erősödő hatalmának. Amit Maul nem tudott, hogy Skywalker - a kisfiú, akit a Kiválasztottnak teremtettek - egy napon kiirtja a Jediket és maga Sith-nagyúrrá válik.


Párbaj a Naboo-n
 

"Maul nagyúr, légy óvatos! Hadd tegyék meg ők az első lépést!"
"Igenis, mesterem."
- Darth Sidious utasításai a tanítványának a nabooi csata előtt

SolataMiután a Jedik és a királynő megszöktek és megérkeztek a Coruscantra, ahol Sidious Palpatine-ként manipulálta Amidalát, hogy nyújtson be Bizalmatlansági Indítványt Valorum főkancellár ellen és új választást terjesszen elő. Ezen az új választáson Palpatine volt a nyerő és vette át a Köztársaság irányítását. Maul eközben visszatért a Naboo-ra, ahová Amidala és a Jedik is megérkeztek, hogy felvegyék a harcot a szövetségi megszállók ellen. A nabooi óceánokban élő gunganek messzire elcsalták a Szövetség droid hadseregét a fővárostól, hogy ott ütközzenek meg velük. A csatát elterelésnek használva a királynő és a Jedik a város irányításának visszavételéért küzdöttek.

 

SolataA fővárosért dúló csata elérte a palotát is, ahol Maul várakozott Jinn-re és Kenobira. A Sith-nagyúr a palota hangárában csapott össze a Jedikkel, majd a generátor komplexumba vezette át őket. Bár Maul a Niman használatával átadta a teret, ennek a célja az volt, hogy átvezesse a Jediket a komplexumon. Sikerült szétválasztania ellenfeleit, amikor Kenobit pár szinttel lejjebb taszította és Kenobi nem is tudott felzárkózni a párbajozókhoz az előtte álló lézerfalaktól. Kihasználva, hogy ellenfeleit szétválasztotta, Maul egyedül harcolt Jinn-nel szemben, majd végzett ellenfelével, amikor egy Juyo-mozdulattal fénykardjával hason döfte a Jedi-mestert. Mikor Kenobi végre felzárkózott, a páros erőszakos küzdelembe fogott, Kenobiban vegyesen dúlt a harag, valamint a mestere és barátja iránti gyász. Bár Kenobi kettévágta Maul duplapengés fénykardját, egy pengére apasztva a Sith-nagyúr fegyverét, Maul lefegyverezte Kenobit és egy Erő-taszítással a reaktorakna szélére lökte. A védekezésre képtelen Kenobi elejtette fénykardját és kapaszkodva találta magát egy kis bemeneti fúvókán. Maul utána lábbal lepöccintette Kenobi fénykardját az alanti aknába. Mialatt Maul élcelődött a fiatal Jedivel, és fénykard-suhintásokkal próbálta őt lekoppintani a falról, Kenobi képes volt lenyugtatni magát, majd az Erővel visszaugrott és magához hívta Jinn fénykardját. Abban a pillanatban Kenobi a pengével áthasította Maul derekát, félbe vágva a Sith-et, aki elvesztve egyensúlyát lezuhant az akna mélyébe. Aznap iktatták be Sheev Palpatine-t a Galaktikus Köztársaság főkancellárjává. Ő és a Jedik úgy hitték, hogy Maul odaveszett a Naboo-n.


Peremvidéki száműzetés

...a Peremvidéken él, száműzetésben.
- Talzin Anya elmondja Savage Opressnek, hogy fivére életben van.

WeAzonban Maul a gyűlöletén és túlélési vágyán keresztül életben maradt, az Erővel megragadott egy szellőzőt, miközben lebukdácsolt a reaktoraknában. Utána a hulladékgyűjtőbe került. Maul leamputált teste a Lotho Minor roncstelep világán kötött ki. A bolygó zugaiban élt, és a lábait egy hat végtagos géppel helyettesítette, amivel ismét lábra állhatott.

Maul száműzetése alatt Spikewheel droid kapitány arra kényszerített pár embert, köztük Gritzet, Rikit, Brennart és Selest, hogy töltsenek egy éjszakát a Lotho Minoron, hogy csatlakozhassanak a legénységéhez. Mikor megérkeztek a bolygóra, összetűzés robbant ki Gritz és Brennar közt, és egy labirintusba Zuhantak, mikor a föld megadta magát alattuk. A bolyongás során Seles elszakadt a csapattól, és Brennar elment megkeresni őt. Brennar később kiderítette, hogy Maul kapta el Selest. A magában motyorgó Maul Brennarhoz hajította Selest, és üldözni kezdte őket a labirintusban, majd hirtelen zsákutcához jutottak. Maul éppen végezni készült velük, mikor Gritz egy elektrohálóval elfogta Mault. Ezután Maullal a zsebükben visszajutottak a felszínre, ahol Spikewheel várt rájuk. Gritz és Spikewheel ekkor felfedték a többieknek, hogy Maul elfogására bérelték fel őket, és hogy ez egy próbatétel volt Gritz számára a az elsőtisztté váláshoz. Gritz és Spikewheel, mialatt munkaadójuk üzenetére figyeltek, rájöttek, hogy az üzenet magától Maultól származik. Maul utána kiszabadult elektrohálójából és megerősítette, hogy azért küldte az üzenetet, mert szüksége volt egy hajóra a bolygó elhagyásához. Spikewheel le akarta lőni Mault, de Maul megsemmisítette. Seles bepánikolt és próbálta átvenni a hajó irányítását, ami ezzel kilőtt az egekbe. Riki kinyitotta a hajó egyik ajtaját, amin keresztül Maul és Gritz visszazuhantak a Lotho Minor felszínére. A többiek elhagyták a planétát, Maul pedig megölte Gritzet.

A száműzetése alatt üzletet kötött egy Morley nevű értelmes, csúszómászó anacondaival, aki Maulnak vitt élelmet a maradékért cserébe. Az évek során Mau az állandó dühével és kétségbeesésével megőrült, de a Kenobi iránti bosszúvágya irányította.

 

Az évek során Anakin Skywalker, miközben fénykardvívást tanult a Jedi Templomban, átalakított egy Jedi-gyakorlódroidot, ami felvette Darth Maul megjelenését.

 

A Klónok Háborúja


A testvér mentőakciója

 

HelloBrotherTalzin Anya azonban tudta, hogy Darth Maul él. A Klónháborúk alatt elmondta testvérének, Savage Opressnek, hogy a volt Sith-nagyúr a Peremvidéken található. Talzin adott egy talizmánt Opressnek, amely segít majd neki megtalálni testvérét, és Opress elindult Maul felkutatására. Meg is találta a Lotho Minoron és rájött, hogy bátyja az évek alatt megőrült, de életben van, ám Maul nem tudta, hogy kicsoda Savage és a saját identitásáról se volt teljesen meggyőződve. Minden ami megmaradt az egykori Sith-nagyúrból, az a Jedik elleni gyűlölet és bosszúvágy volt. Opress azt hitte, hogy Morley miatt lett csonk és őrült a testére, ezért megölte anacondait, és hogy visszaállítsa Maul emlékeit, Opress elvitte testvérét a Dathomirra, ahol Talzin Anya rendet tett a fejében és kibernetikus lábakkal ruházta fel a zabrakot.


Visszatérés a Galaxisba

Maul: "A folytatáshoz szükségünk van egy egyedülálló elképzelésre... az enyémre."
Opress: "Testvér, osszuk meg az erőnket! Az uralkodás szükségessége nincs közöttünk."
Maul: "Mindig kettő van, bátyám - egy mester és egy tanítvány. És itt te vagy a tanítvány."
- Darth Maul és Savage Opress.

RevengeRégi elméjével Maul elindult, hogy bosszút álljon Kenobi ellen, aki legyőzte őt a Naboo-n és raydoniai civilek lemészárlásával próbálta felhívni magára az immáron Jedi Tanácstag figyelmét. Maul és Opress elfogták Kenobit, de Asajj Ventress megmentette, aki egykoron Darth Tyranus tanonca volt, valamint dathomiri boszorkány, aki Opressnek parancsolt egykor. Kenobi és Maul fénykardpárbajban mérték össze erejüket, több mint tíz év után először és Maul megpróbálta felszítani Kenobi haragját azáltal, hogy hangoztatta, hogyan végzett Qui-gon Jinn-nel. Kenobi ennek hatására rövid ideig kifáradt, így ő és Ventress elmenekültek a hajóról. Bár Kenobi megszökött, Maul tudta, hogy a Jedi hamarosan a nyomába ered, amivel Maul kezére játszik a bosszúhadjáratában.

 

A testvérek ezután tombolni kezdtek a Galaxisban és végigsöpörték bosszújukat galaxis-szerte, aminek eredményeképp eljutottak a Cybloc átszálló űrállomásra a Cybloc-rendszerben. Miután legyőzték az állomás őreit, felfedeztek egy ládát, amely színültig volt tele kredittel. Maul demonstrálta harci erejét testvérének azáltal, hogy lefegyverezte őt egy viadalban, kiérdemelve így a tiszteletet magának. Ettől kezdve Maul Opress mestereként hivatkozott magára és követte a Sith-ek hagyományos Kettő Szabályát.

 

RevivalMiután ellopták az űrállomás értékeit, a testvérek a Florrumra utaztak, ahol megvesztegettek egy csapat kalózt, hogy csatlakozzanak hozzájuk. Bár néhányan csatlakoztak, mások megkérdőjelezték Maul és Opress indítékait, de ezzel halálra is ítélték magukat. Hondo Ohnakát, a kalózt kényszerítették, hogy végignézze mindezt. Végül a testvéreknek szembe kellett nézniük Kenobival és Adi Galliával - aki szintén a Jedi Főtanács tagja volt -, akik nyomon követték a fivéreket. Az első összecsapás után, amiben Adi Gallia életét vesztette, Kenobi a testvéreket a kalózok bázisára csalogatta, ahol egy elszigetelt folyosón folytatták a párbajt. Azonban, miután Opress elvesztette a karját, Maul tudta, hogy a túlerő nem nekik kedvez. Szintén felfedezte, hogy Ohnaka erői kibékültek az áruló kalózokkal, és így Maul bérelt csoportja is ellene fordult. A testvérek menekülőre fogták, de a szökés Maul egyik mesterséges lábának elvesztésébe került. Később szintén alig tudtak elmenekülni a halálra ítélt hajóról, miután Ohnaka egyik kalóza egy rakétát lőtt rájuk. Emiatt a Jedik úgy hitték, hogy Maul és Opress elégtek az ütközetben, bár Kenobiban tovább élt a kétely.


Az Árnyék Kollektíva felépítése

Aki kételkedik, az sose győzhet. Ha egyesítjük erőinket, miénk lesz a győzelem. Megkapjátok Mandalore-t, és Kenobi, meg az a Sith szerepben tetszelgő Dooku gróf, és mindenki, aki szembeszáll velünk... elbukik.
- Darth Maul Pre Vizslának, miközben fojtogatja Bo-Katant.

Maulnak és Opressnek végül sikerült megszökniük a Florrumról, bár elájultak a mentőkabinban keletkező oxigénhiány miatt. Ahogy céltalanul lebegtek a világűrben, a Pre Vizsla vezette mandalori szakadár csoport, a Halálőrség tagjai találtak rájuk eszméletlen, félig holt állapotban. Miután felfedezték Maul fénykardját, Vizsla - ellentétben hadnagyával, Bo-Katan Kryze-zal - úgy döntött, életben hagyja őket; Vizsla úgy gondolta, hogy ha ők a Jedik ellenségei, akkor jó barátok lesznek. Maul és Opress kíséretében Vizsla és emberei visszatértek a zanbari bázisukra. A Zanbaron orvosi droidok begyógyították Maul sebeit és új lábat is kapott azok helyett, amiket Talzin Anyától kapott, és ezekkel az emberekre terevezett lábakkal ismét a korábbi, normális magasságát kapta vissza. A műtét utáni ébredést követően Maul álomittas volt és alig tudott mozogni, miközben látta, hogy a még eszméletlen Opress fekszik mellette, akire a droidok mechanikust kart szereltek fel. Vizsla és a Bo-Katan lépett be hozzájuk ezután és elkezdték kihallgatni Mault, azzal fenyegetve őt, hogy megölik Opresst, ha nem hajlandó válaszolni. Maul elárulta, hogy Sith-nagyurak, aminek hatására Vizsla rögtön kérdéseket tett fel neki Dooku grófról. Maul dühösen kijelentette, hogy ő és Opress nem szolgálnak senkit, testvérek, az igazi Sith-nagyurak ők. Vizsla elégedett volt és megismerte Maul szándékait is, hogy célja a hatalom és befolyás, hogy bosszút állhassanak a Jediken. Arról is beszámolt a mandaloriaknak, hogy a bajaikért felelős Jedi, Obi-Wan Kenobi volt. Mivel Kenobi Vizsla ellenségének, Satine Kryze hercegnő közeli barátja, megparancsolta, hogy azonnal fejezzék be Opress karjának javítását.

 

SolataMault később Vizsla menedékéhez vitték és felfedte magát, hogy ő a Halálőrség tagja, akik állítólag a Mandalore igaz harcos szellemének továbbvivői, akiket elutasítottak a Mandalore bolygón uralkodó pacifisták. Vizsla arról is tájékoztatta Mault, hogy őt és harcosait száműzték a bolygóról, amikor megpróbálták megdönteni a kormányt és ezért Kenobi volt a felelős. Felismervén, hogy közös a céljuk és az ellenségük, Maul szövetséget ajánlott a Halálőrségnek, mondván, hogy ez az Erő akarata. Bo-Katan visszautasította ezt és elmondta, hogy az utolsó alkalommal, amikor szövetkeztek Sith-ekkel, azok elárulták őket. A nő gyengébbnek is tartotta a Sith-eket, mint a Jediket. Maul az Erő segítségével fojtogatni kezdte őt, és amikor a mandaloriak rászegezték a fegyvereiket, közölte, hogy a szövetségnek hála a Mandalore az övék lehetne és bosszút állhatnának ellenségeiken, Kenobin és Dookun. Ezután elengedte Bo-Katant és Vizsla elküldte Mault, hogy látogassa meg Opresst, amíg a mandaloriakkal szavaznak a szövetség ügyében.

 

Opress felébredt közben a kómából és elkezdte összetörni az orvosi droidokat az új mechanikus karjával, miközben Maul figyelte. Ahogy Opressben egyre nőtt az aggodalom, Maul megjelent és megnyugtatta őt, valamint közölte, hogy hová kerültek. Ragaszkodott ahhoz, hogy a mandaloriak használhatóbbak lennének a terveikhez, mint a kalózok, mivel a mandaloriaknak van becsületük. Míg Opress ezt gyengeségként minősítette, Maul azt állította, hogy a tervük velük jobban működne és, amint visszaszerezték a Mandalore-t, az erőforrásait a saját terveikhez használhatnák fel, a Halálőrséggel a soraikban. Vizsla utána feltűnt és bejelentette, hogy a szövetséget elfogadta a Halálőrség.

 

Maul meggyőzte Pre Vizslát, hogy csatlakoztatniuk kellene hozzájuk a Fekete Napot, így hadsereget tudnának építeni. A szövetségesek a Mustafarra indultak, hogy a maguk mellé állítsák a Fekete Nap vezéreit. Ziton Moj fogadta őket, aki a tanács elé kísérte a csapatot. Maul ékrte, hogy a tanács csatlakozzon hozzájuk, a kérésüket a Fekete Nap vezérkara elutasította és kigúnyolta, bár az egyik vezér végül csatlakozott, miután szemtanúja volt annak, hogy Opress egymaga megölte a többi uralkodó tanácstagot. Visszatérvén a táborukhoz a Zanbarra, a pyke-ok is kinyilvánították hűségüket a Sith testvéreknek.

 

SolataUtána a szövetség a Nal Huttára utazott meggyőzni a Hutt Főtanácsot, hogy csatlakozzon a csoportjukhoz. A testvérek és a Halálőrség először elutasítást kaptak, és fejvadászok kezdték el támadni őket, így a szövetség kivonult és támadásba lendült, miközben majdnem mindenkit megöltek. Miután legyőzték a fejvadászokat és az őröket, találkoztak Orubával, a huttal, akit Bo-Katan és erői fogtak el. Miután a hutt csak azt tudta elmondani, hogy a többi huttot Jabba, a hutt palotájában találják a Tatuinon, megölték Orubát, ami azt eredményezte, hogy Jabba, a hutt kinyilvánította a huttok csatlakozását a Sith testvérekhez.

A Mandalore meghódítása

 

A puccs

Hogyha a seregem a bandavezérekkel az élen megtámad különböző célokat Sundari szerte, az káoszhoz vezet, ami aláássa a hercegnő uralmát. Úgy fog tűnni, hogy a hercegnő képtelen a rend fenntartására. Aztán te és a halálőrök letartóztattok mindenkit és a rend, amit a polgárok áhítanak, helyreáll.
- Darth Maul Pre Vizslának.

Most már egy hadsereggel az irányításuk alatt, Maul és az Árnyék Kollektíva azt tervezte, hogy megdöntik Satine hercegnő kormányát a Mandalore-on. A céljuk az volt, hogy gyengének mutassák a hercegnőt azzal, hogy a Kollektíva bűntagjaival támadásokat szerveznek meg a fővárosban, Sundariban, ahol a Halálőrség időben meg fog érkezni és le fogja őket verni. Maul előrelátta és számolt vele, hogy Pre Vizsla és Bo-Katan el fogják árulni, amit a tervei részeként kalkulált be.

 

Miután a Halálőrség elüldözte a bűnözőket, Maul gyanakodásai beigazolódtak, mikor őt és Opresst letartóztatták. Maul bebörtönzésével a Halálőrség a Mandalore vezérévé nyilvánította magát. Maul gyanította, hogy több politikai fogoly is a közelben lehet, mégpedig nem más, mint a leváltott és bebörtönzött Satine, akit Maul saját céljaira fel tudna használni. A két Sith testvér kitört a cellájukból és elindultak új szövetségest keresni, Almec volt miniszterelnököt választva bábként; Almecet a hercegnő vetette börtönbe korrupciós vádak alapján.

 

VizslaByeByeMaul kitört a börtönből, bemasírozott a mandalori trónterembe és kihívta Pre Vizslát egy becsületes halálpárbajra, tudván, hogy a győztes nyerné a Halálőrség hűségét, és új vezérükké válna. A párbaj végén Maul lefejezte Pre Vizslát a saját fegyverével, a Sötétkarddal, amit az ősi mandaloriak loptak el a Jediktől. Maul győzelme ámbár megosztotta a Halálőrséget, miután Bo-Katan és erői nem akartak hűséget esküdni Darth Maulnak. A másik fele elfogadta Maul uralmát, míg Almecet újra miniszterelnöknek tették – ugyanakkor Maulnál volt az igazi hatalom a Mandalore-on.

 

Bosszú Kenobi ellen

Azt hiszed, ismersz engem? Hosszú éveken át szenvedtem és nem gondoltam semmi másra, mint rád! Semmire, csak erre a percre! És most, íme, a bosszú tökéletes eszköze itt van a markomban. Eszemben sincs megölni téged. Azt akarom, hogy te is átéld a fájdalmat, Kenobi.
- Maul felkészül megölni Satine Kryze hercegnőt Kenobi előtt.

Röviddel a puccs után Maul megtudta, hogy a hercegnő próbált kiszabadulni a börtönből és egy vészhelyzeti hívást küldött a Jediknek. Maul tudomására jutott, hogy Kenobi és Kryze régi barátok és szerelmesek, és felismerte, hogy a nővel csapdába csalhatja ellenségét és tökéletes eszköz lenne a bosszúra a Jedi mester ellen. Mivel a Mandalore technikailag semleges volt a Klónháborúkban, Maul tudta, hogy Kenobi nem kaphat hivatalos jóváhagyást a Jedi Tanácstól egy mentőküldetéshez. Így megjósolta, hogy Kenobi egyedül fogja kimenteni őt.

 

Miután Kenobinak sikerült beszivárogni a palotába és kiszabadítani a barátját, Maul és a mandalori erők üldözték kettejüket Kenobi hajójához, a Twilight-hoz. A mandaloriak rakétákat lőttek ki a hajóra és tönkretették azt, arra kényszerítve Kenobit és Kryze-t, hogy elhagyják a hajót a megsemmisülése előtt. Bár elkábult a csattanástól, Kenobi felismerte Mault és Opresst és megtámadta őket, de Maul lefegyverezte őt és utasította erőit, hogy vigyék Kenobit és a hercegnőt a palotába.

 

SolataA trónteremben Maul unszolta Kenobit, hogy adja meg magát a sötét oldalnak, mindeközben pedig egy Erő-fogással a levegőben tartotta Kryze-t. Kenobi nem állt kötélnek és elmondta Maulnak, hogy ott volt a Sith-nagyúr falujában a Dathomiron; Kenobi kinyilvánította meggyőződését, hogy nem Maul választotta a sötét oldalhoz való csatlakozást, hanem inkább az Éjnővérek kényszerítették rá. A szavak telibe találtak, feldühítve Mault és kirohanásra késztette. Emlékeztette Kenobit, hogy a Jedi-mester volt az okozója Maul 10 éven át tartó őrületének, és hogy itt az ideje, hogy megismertesse Kenobival az agóniáját. Abban a pillanatban Maul aktiválta a Sötétkardot és átdöfte azt a hercegnő mellkasán. Kryze Kenobi karjaiban halt meg, majd Maul börtönbe vetette Kenobit, hogy elmélkedjen veszteségén. Kenobi később kiszabadult Bo-Katan segítségével, akiről kiderült, hogy a hercegnő testvére.

 

Párbaj Darth Sidiousszal

Ne feledd a Sith-ek első és egyetlen törvényét: csak ketten lehetnek, és te nem vagy többé a tanítványom, Maul.
- Darth Sidious visszautasítja Darth Mault, mint Sith-nagyurat.

Amint Bo-Katan és az Éjjeli Baglyok nevű erői Maul mandalori szuperkommandósaival harcoltak, polgárháborút hozva a Mandalore-ra, Darth Sidious látogatott el a királyi palotába, mert megérezte, hogy Maul egyre erősödik és riválissá válik; Palpatine-ként Sidious megtudta Kenobitól és Skywalkertől, hogy Maul életben van. Mikor Sidious megérkezett, Maul megérezte régi mestere jelenlétét és felkészült a találkozásra. Maul állította, hogy azért foglalta el a Mandalore-t és épített egy hadsereget, hogy újra Sidious tanítványa lehessen, de a Sötét Nagyúr átlátott Maul hazugságán és megtámadta a testvéreket, az Erő-támadásokon keresztül demonstrálva magasabb szintű erejét.

 

SolataMiután Sidious elengedte a duót az Erő-szorításából, mindhárman megragadták fegyvereiket és párbajra keltek. Kezdetben a párbaj kiélezett volt, de Sidious felülmúló bátorsága végül túl nagy falatnak bizonyult a párosnak, és végül az Erővel nekilökte Mault egy falnak, amitől elkábult, majd az egyedül maradt Opress-szel vette fel a harcot. Maul épp időben eszméletéhez tért, hogy lássa, hogy Opresst halálosan felnyársalta Sidious pengéivel és odadobta a testvére mellé. Az utolsó pillanataiban Opress kifejezte bánatát, hogy elárulta fivérét, mint tanítvány. Sidious jól szórakozott és emlékeztette Mault, hogy csak két Sith lehet, ezért neki vesznie kell.

 

SolataHaragjában Maul bekapcsolta saját fénykardját és a Sötétkardot, majd megtámadta volt mesterét. Maul jobban tartotta magát, mint Opress, de hamarosan a tapasztaltabb és képzettebb Sith Sötét Nagyúr klasszisokkal jobb volt. Sidious telekinetikusan többször támadta Mault, súlyosan meggyengítve őt. Maul kegyelemért könyörgött, és bár Sidioust ez nem érdekelte és szadisztikusan Erő-villámokkal kínozta. A Sith-nagyúr elárulta, hogy nem szándéka megölni korábbi tanítványát és még hasznára lehet; fel akarta használni Mault, hogy a előcsalja Talzin Anyát, akit így le tudna győzni, de nem fedte fel tervét Maulnak.

 

Elfogás és szökés

A háború, amire egész életetekben vártatok, a nyakunkon van, testvéreim. Győzelem, vagy halál!
- Darth Maul a Halálőrség erőinek.

A Mandalore-i párbaj után Sidious foglyul ejtette Mault és a Stygeon Prime távoli világára vitte, ahol a Független Rendszerek Konföderációja működtette a Spirált, egy börtönerődöt a hegyekben. Almec parancsaira Sidious járművét Maul Halálőrség erői vették üldözőbe azzal a szándékkal, hogy kiszabadítsák elfogott vezérüket. Mikor rács mögé zárták, Mault kínzásnak vetette alá a Sith kezei által, amint Sidious emlékeztette Mault, hogy még vannak tervei korábbi tanítványát illetően. A duót félbeszakította Dooku gróf, akinek érkezése felmérgesítette Mault.

 

Dooku visszatért Maulhoz, miután Sidious-szal tanácskozott, és azt a parancsot kapta a Sötét Nagyúrtól, hogy tudjon meg többet az Árnyék Kollektíváról és Maul szövetségeseinek neveiről. Dooku kivallatta elődjét, árammal sokkolta őt, hogy megkapja a keresett információt. Ugyanakkor Maul ellenállt a kínzásnak és nem adott ki semmilyen részletet. Dooku távozása után a Halálőr Rook Kast és Gar Saxon megtámadta a börtönt és kiszabadította rab vezérüket. A mandaloriak egy lyukat vágtak Maul cellájának falába, és együtt leszánkáztak a hegyen és elmenekültek egy Halálőr-hajó fedélzetén. Maul és a Halálőrség nem tudták, hogy a Sith-ek azt akarták, hogy Maul megszökjön, aki így el tudja vezetni őket Talzin Anyához.

 

SolataMaul és a Halálőrség újracsoportosult több erőivel a Zanbaron. Megérkezése után Maul Almec miniszterelnökkel beszélt hologramon keresztül, és a miniszterelnök közölte Maullal, hogy a börtönből való kiszabadítás törlesztés volt, amiért Maul kiengedte Almecet a börtönből. Maul ismét csapatai elé került, visszakapta Sötétkardját és megígérte a mandaloriaknak, hogy az áhított háború, karnyújtásnyira van. Nem sokkal azután a szeparatista erők Grievous tábornok parancsnoklása alatt elérték a Zanbart. Grievous összes erejét bevetette a Halálőrség ellen, és mindkét oldal súlyos veszteségeket szenvedett. A csata alatt Maul megsemmisítette Grievous négy MagnaGuard droidját, majd magát Grievoust támadta meg. Kézenfekvő hatalma ellenére Maul gyorsan felismerte, hogy nem győzhet és visszavonult, miután Grievous erősen a mellkasába rúgott. Az erői nagy részét szétverték, Maul felszólította harcosait a visszavonulásra. Grievous annak reményében hagyta menekülni Mault, hogy Maul Talzin Anyához fordul segítségért.

 

Dooku és Grievous elfogása

Be kell látnunk, hogy hagyott megszökni. Sidiousnál semmi sem az, aminek látszik. Erre is fel kell készülnünk.
- Talzin Anya, Darth Maulnak.

Maul Speaks To Talzin SmokeAhogyan azt a Sith-ek megjósolták, Maul kapcsolatba lépett Talzin Anyával a Zanbar elhagyása után, útmutatásért hívva őt az Erőn keresztül. Az Anya messziről jelent meg neki a nő egy füstköd formájában, majd beszámolt a börtönből való szökéséről és a zanbari vereségről. Talzin előre látta, hogy Sidious csapdába akarja őt csalni, így megparancsolta Maulnak, hogy menjen az Ord Mantell-re, ahol a Fekete Napnak van egy műveleti bázisa. Ott Talzin elvárta tőle, hogy gyűjtse össze az erőit egy újabb csatához a szeparatisták ellen, ezúttal a cél Dooku és Grievous csapdába csalása és elfogása – amiről úgy hitte Talzin, hogy Sidious erre nem számít. Ugyanakkor maga Talzin nem megy az Ord Mantell-re, mivel célpontja volt a Sith-nagyuraknak.

 

Maul megérkezett az Ord Mantell-re és tanácskozott az Árnyék Kollektíva szövetségeseivel, köztük Ziton Mojjal a Fekete Naptól és Fife-fal a Pyke Szindikátusból. Tájékoztatta őket, hogy csata közeleg a szeparatisták ellen, akiket az Ord Mantell-re csalt, gondolván, hogy el tudják fogni Mault. Néhány fenntartás ellenére a szövetségeseitől, Maul biztos volt abban, hogy terve sikerülni fog és lépre tudják csalni a két szeparatista vezért. Maul és szövetségesei gyorsan megkezdték a támadás tervezését a szeparatisták ellen, ami szerint elcsalják a droid hadsereget a Fekete Nap által uralt terület egyik bizonyos pontjához, így az Árnyék Kollektíva erői meg tudják támadni őket.

 

Amint az Árnyék Kollektíva felkészült a csatára, Éjfivér harcosok egy csapata érkezett Viscus testvér vezetésével, miután elküldte őket Talzin Anya a Dathomirról, hogy támogassa Maul hadseregét. Míg Maul üdvözölte Éjfivér társait, a szeparatisták orbitális pályára érkeztek és elindították támadásukat, a flottájukkal bombázva az Ord Mantell felszínét. Maul azonnal utasította erőit, hogy kezdjék meg támadásukat, míg az Éjfivérek a parancsnoki centerben várakoztak további instrukciókig. Időközben Maul a mandalori hadihajókra szállt, amikkel ő és a Halálőrség erői megütköznek az orbitális pályán lévő szeparatista flottával.

 

Maul Tackles GrievousMaul felért az orbitális pontra, közben a szeparatisták elkezdték leszállítani csapataikat – köztük Dookut – a bolygóra, gyorsan felülmúlva az Árnyék Kollektíva hadseregét. Maul hajója megtámadta Grievous tábornok parancsnoki hajóját, majd hozzákapcsolódott a szeparatista hajó vázához, így Maul és erői át tudtak szállni és elindulhattak a híd felé. Odaérve Maul és a Halálőrség megsemmisítette a kiborg tábornokot védő rohamdroidokat, és Maul választást adott a leigázott Grievousnek: kapcsolja ki a felszíni droidokat működtető jelzést, vagy meghal. Grievous vonakodva, de hatástalanította a jelet és őrizetbe vették. Dookut - aki harcba szállt és megölte az Éjfivéreket csatában - elfogták az Árnyék Kollektíva erői a felszínen, a hatástalanított droidokat pedig megsemmisítették.

 

Szövetkezés Dookuval

"Tehát igaz – együtt dolgoztok!"
"Persze. Csak az irántatok lévő gyűlölet lehet elég erős, hogy összetartson bennünket!"
- Obi-Wan Kenobi és Darth Maul.

A csata után Maul ismét kapcsolatba lépett Talzin Anyával, hogy tájékoztassa az Ord Mantellen történtekről. Talzin biztosította Mault, hogy Dookuval és Grievousszel fogságában Sidious is el tudják majd kapni – és bosszút állhatnak ellene. Maul és erői elhagyták az Ord Mantell-t, kevés az ottlétükre utaló nyomot hagyván, és a Vizsla 09-es vártorony, egy mandalori készletbázis felé vették az irányt.

 

Maul Dooku Allies Or DeathAz előőrsön Maul kapcsolatba lépett Darth Sidiousszal, és tájékoztatta, hogy elfogta Dookut és Grievoust. Sidious közölte vele, hogy nincs többé szüksége a párosra, és mondta Maulnak, hogy ölje meg őket, de a volt Sith-nagyúrnak más tervei voltak. Grievoust a hídon zárták be, míg Maul csábítgatta Dookut, hogy csatlakozzon hozzá. Sidious mindkettejüket elárulta, ezért Maul úgy vélte, hogy ő és Dooku kézenfekvő szövetségesek lennének. Dooku nem hitte, hogy Sidiousszal felvehetné a versenyt, valamint azt sem, hogy szövetkezne Maullal és Talzin Anyával, hiszen az utóbbi próbálta megölni Dookut. Maga Talzin Éjnővér mágiát felhasználva megjelent és elmesélte a történetet, hogy miképp volt szövetségese egykor Sidiousnak, hogyan árulták el őt is, mikor Sidious elvette tőle Mault, és hogy Sidious már le akarja váltani a grófot. Sem Talzin, sem Maul nem hitt benne, hogy Dooku őszintén és hűen csatlakozna hozzájuk, és csak azt akarták elérni, hogy a Dathomirra vihessék.

 

Az eszmecseréjük alatt egy Jedi-vezette köztársasági különítmény támadta meg az ellátmányi előőrsöt. A Jedik, köztük Kenobi és Mace Windu, az Ord Mantell-től követték az Árnyék Kollektívát. Mivel mindkettejük élete forgott kockán, Dooku szövetségre lépett Maullal, míg Grievous egy mentőkabinnal elmenekült a káosz közepette. Maul és Dooku harcba szállt a Jedikkel egy fénykardpárbajban, ami akkor fejeződött be, mikor Kast egy kis robbanóanyagot lőtt ki a Jedik felé, megbénítva a Jediket és felkínálva a két Sith-nagyúrnak a menekülést.

 

Az Árnyék Kollektíva bukása

"Végre, a nagy megtévesztő eljön kiszabadítani bábját."
"Véget vetek ennek a komédiának egyszer, s mindenkorra."
- Darth Maul és Darth Sidious.

Az előőrsöt elhagyva Maul és követői a Dathomir felé vették útjukat. Útközben Maullal kapcsolatba lépett Moj és a pyke-ok, akik aggódtak amiatt, hogy Maul vérbosszúja fogja okozni az Árnyék Kollektíva terveinek bukását. Maul megnyugtatta őket, hogy kifizetődő lesz és Sidious meg fog halni, minekután a galaxist az Árnyék Kollektíva uralja majd. Hogy a hűséget fenntartsa, Maul utasította Saxont, hogy tartsa a kordában a pyke-okat és a Fekete Napot. Maul azt is felfedte Dookunak, hogy tudta, hogy a Sith-nagyúr nem szövetséges, és hogy Sidious utasítására színlelte a hűséget Maul iránt.

 

A Dathomiron Mault üdvözölte Viscus testvér, aki túlélte a Dookuval való összeakaszkodását az Ord Mantellen. Az Éjfivér mondta Maulnak, hogy készen állnak a terv következő lépéséhez, így Dookut Talzin Anyához vitték, aki füstfelhő formájában jelent meg előtte. A Sith-nagyúron alkalmazta a mágiáját, aminek segítségével elszívta Dooku erejét, hogy ismét felvehesse fizikai alakját; Talzin fizikai visszatérése egy áldozatot követelt, és Dookut választották eme célnak. Azonban megszakította őket egy, a területet szétrepesztő robbanás, valamint Grievous és Sidious megérkezése. Sidious emlékeztette korábbi tanítványát, hogy csak egyféle terv számított: Sidiousé.

 

SolataA Sötét Nagyúr és Grievous megérkezése egy fénykard-párbajba torkollott, amibe Talzin is csatlakozott, miután átvette az irányítást Dooku gróf teste felett. Talzin Sidiousszal vívott, míg Maul a kiborg tábornokkal küzdött, és Sidious gyorsan felülkerekedett a dathomiri boszorkányon. Sidious Erő-villámokkal bombázta Talzint, és a boszorkány elengedte Dookut és még egyszer megjelent fizikai formában. Közben Maul az Erővel kilökte Grievoust a tisztásra, amit a robbanás idézett elő. Mikor Sidious villámössztűzzel támadta a nőt, Maul igyekezett rávenni anyját, hogy használja saját életerejét, hogy még erősebbé váljon, de Talzin követelte, hogy hátráljon meg, miközben visszatartotta a Sötét Nagyúr támadásait. A boszorkány arra használta fel erejét, hogy félrelökje Mault a küzdelemből, akit Kast és egy másik Halálőr harcos vonszolt el. Menekülésük közben Maul figyelte, ahogy Grievous visszatért és halálos döfést ejtett Talzinon a fénykardjaival.

 

Maul elmenekült a Dathomirról, amit a szeparatisták támadtak. Időközben az Árnyék Kollektívát legyőzték a szeparatista erők. Sidious szemében, Maul elmenekülésének ellenére, a korábbi Sith-nagyúr már nem veszélyeztette a Sith-ek által uralt galaxis jövőjét.

Egy új terv

Maga csupán egy apró alkotóeleme ennek a mechanizmusnak, amit teremtettem, és mégis, ha elbukik, azzal minden összedől."
- Maul, Marg Krimnek 

Maul és hű erőinek egyéb részei visszatértek a Mandalore-ra, ahol egy ideig rejtve maradtak. Végezetül a Pyke Szindikátus újra csatlakozott az Árnyék Kollektívához és Maul a Vörös Hajnal nevű bűnszervezettel társult. Új tervet kovácsolt, amiben a pyke-ok rengeteg fűszerárut szállítanak. A pyke-ok felbérelték Rafa Martezt a fűszer leszállítására, de miután erős erkölcsi viták keletkeztek Martez és a Jedi padawan Ahsoka Tano között, Martez testvére, Trace kidobta a fűszert a hiperűrbe. Áru híján a triót tömlöcbe vetették a pyke-ok az Oba Diahon. Nem sokkal utána Maul hologramon keresztül kapcsolatba lépett a pyke-ok új vezérével, Marg Krimmel, hogy az elveszett fűszerszállítmányról beszéljenek. Krim próbálta nyugtatni Mault, hogy a fűszerrel való késlekedés nem fogja dugába dönteni a terveit. Maul óva intette Krimet a további késedelmektől, mivel terve minden darabkája fontos és ha valamelyik része becsődöl, akkor az egész terve füstbe mehet. Krim próbált azzal védekezni, hogy a Galaktikus Köztársaság egyre jobban beleüti az orrát az üzleteibe és a COruscantra érkező szállítmányba, de a Köztársaság rajtaütött. Maul kérdezte, hogy a Jedik is benne voltak-e, de Krim nem tudott rá válaszolni, mivel senki sem maradt életben, ami arra a következtetésre juttatta a zabrakot, hogy igen. Éppen ekkor Maul észrevett valamit rejtőzni a találkozó színhelyének közelében lévő csővezetékeknél, és elfordult megnézni, hogy mi lehet az. Pár másodperces vizslatás után arra jutott, hogy nem volt semmi és békén hagyta, majd újra Krim felé fordulva elmondta, hogy más teendői vannak és figyelmeztette, hogy ha további elmaradás következik be, a Vörös Hajnallal átveteti a Pyke Szindikátus felett az uralmat. A megdorgálással Maul bontotta az adást.

 

Mandalore ostroma

"A segítségeddel a Jedik megállíthatják Sidioust, mielőtt még túl késő lenne."
"Túl késő? Mihez? Hogy elbukjon a Köztársaság? Már elbukott, csak még nem látod!"
- Ahsoka Tano és Maul 

A Klónháború utolsó napjaiban és két nappal a Mandalore-ra való visszatérése után, Maul és erői Bo-Katan Kryze mandalori légiója és egy klón zászlóalj ostroma alá estek, utóbbit a frissen előléptetett Rex klón parancsnok és a korábbi Jedi-padawan, Ahsoka Tano vezette. Maul Almectől és az Árnyék Kollektívától tudta meg, hogy egy Jedi jött a Mandalore-ra. Maul régi nemezisére számított, ezért megparancsolta az Árnyék Kollektívának, hogy állítsanak csapdát "Kenobi" részére. Az Árnyék Kollektíva Ahsoka Tanót és a klónokat az alsóvárosba csalta, ahol Vaughn századost is beleértve az összes klónnal végeztek. Miután meglátta, hogy Tano jött megküzdeni vele, Maul azt mondta a lánynak, hogy Kenobira számított, és megkérdezte, mit keres a Mandalore-on.

 

Maul mondanivalója folytatásában megosztotta Tanóval, hogy Kenobira és "hű társára", Anakin Skywalkerre várt, mire Tano elárulta, hogy Kenobinak fontos elfoglaltsága akadt. Mikor Tano a megadásra szólította fel Mault, a zabrak ezt értelmetlennek nevezte, mivel a Jedi Rend és a Köztársaság hamarosan semmivé lesz és a galaxis Darth Sidious irányítása alá kerül. Éppen ekkor érkeztek meg Rex és katonái, és tüzet nyitottak, mire Maul és mandalori követői elmenekültek.

 

A tűzharc alatt Maul elfogta és kivallatta Jesse FRK-katonát, hogy mi Ashoka terve a Mandalore-t illetően, de Jesse ellenállt neki. Maul utasította Gar Saxont, hogy végezze ki az elfogott Almecet, nehogy fontos információt adjon ki az ellenségnek. Ezt követően ismét Jesse-re összpontosított és elmeszondával végül sikerült kiszednie belőle, amit tudni akart.

 

SyndicateLeadersGoHide TPAKésőbb Maul tanácskozott az Árnyék Kollektíva vezetőivel: Marg Krimmel a Pyke Szindikátusból, Ziton Mojjal a Fekete Naptól és Dryden Vosszal a Vörös Hajnaltól. Megparancsolta nekik, hogy rejtőzzenek el, mikor Saxon visszatért a hírrel, hogy sikerrel járt küldetésével. Maul kapott az alkalmon és megköszönte neki, Rook Kastnak és a többi mandalorinak, amiért kimentették őt hetekkel korábban, és elmagyarázta nekik, hogy a galaxis hamarosan átalakul és ezért nekik annyi erőt kell gyűjteniük, amennyit csak tudnak. Biztosította őket, hogy ha meghalnak, harcban, harcosokként történik meg, ismét az ügyéhez kötve a mandaloriakat.

 

Valamivel utána Maul visszatért a trónterembe, majd Ahsoka Tano, Bo-Katan és Rex is odaértek. Bo-Katan próbált rátámadni, de Maul kevés erőt igénybe véve hárította lövéseit és megfékezte a nőt, majd "jóhiszeműsége" jeléül visszaadta nekik Jesse-t. Miután Tano elküldte Rexet és Bo-Katant, csak Maul maradt a togrutával. A harcok odakint egyre tomboltak és Maul nyugodt hangszínnel kezdett el magyarázni Ahsokának, megemlítve neki a Jedi Rend képmutatását, ami miatt a lány kilépett, és hogy ők ketten mind egy nagyobb hatalom eszközei.

 

MaulAhsokaClash TPAMaul közölte a lánnyal, hogy amit ő igazságnak nevez, az hamarosan átalakul az egész galaxissal együtt, Sidious miatt. Ahsoka felvetette, hogy akkor Maul segítse a Jediket megállítani Sidioust, mielőtt ez megtörténhetne, de Maul szerint már túl késő volt ahhoz, mivel a Köztársaság túl korrupt és a Jedik sem tudják meggátolni Sidioust. Maul kérte Ahsoka támogatását, hogy együtt talán képesek lennének legyőzni Sidioust. Egy hosszú pillanatnyi gondolkodás után Ahsoka belement azzal a feltétellel, hogy Maul válaszol egy kérdésére: mit akar Skywalkerrel. A zabrak erre úgy felelt, hogy Anakin a kulcsa mindennek, a pusztításnak, és hogy neki volt egy látomása, amiben Sidious Skywalkert akarta új tanítványául.

 

Mikor Ahsoka hazugnak vádolta őt, Maul elmagyarázta, hogy azért szervezte meg a konfliktust a Mandalore-on, hogy odacsalja Kenobit és Skywalkert, így utóbbival végezhetett, mielőtt átért volna a sötét oldalra. Ezzel az információval Ahsoka meggondolta magát és beizzította fénykardjait, és elmondta, hogy tudja, Skywalker sosem állna át. Az elutasítástól felbőszült Maul közölte Ahsokával, hogy még egy leckét meg kell tanulnia, majd ő is bekapcsolta fénykardját. A két kitaszított Erő-érzékeny heves párbajba kezdett, mialatt Ahsoka eléggé makacs ellenfélnek bizonyult Maul számára, pedig utóbbi fizikailag erősebb és messze tapasztaltabb volt. Bár Maul megfosztotta a lányt elsődleges kardjától, Ahsoka gyorsan visszaszerezte azt az Erővel. Ahsoka utána kigúnyolta Mault, amiről a férfinak Kenobi arroganciája jutott eszébe. A párbaj tovább folytatódott és Ahsoka kirúgta Mault egy üvegablakon túlra.

 

Elfogás és szabadulás 

"Nem érted. Nem összeállni akarok veled. Elterelésre van szükségem, és te leszel az. Most menj és kelts káoszt. Abban úgyis jó vagy."
"Nem adnál egy fegyvert?"
"Eszem ágában sincs. És most menj!"
- Ahsoka Tano és Maul, miután a lány kiszabadítja Mault 

UrsaBoKatanTransportMaul ShatteredOdakint Ahsoka üldözőbe vette Mault és az épület tetejéig jutottak. Amint a mandalori erőiket lerohanták, Saxon segítséget kért Maultól, de ő visszautasította, mondván, hogy egy hajó fog megérkezni érte. Saxon bosszút esküdt Maul ellen; őt és csapatait nem sokkal később elfogták a klónok. Amikor Maul elérte a csúcsot, Ahsoka is felzárkózott és folytatták párbajukat, és utána megérkezett Maul gépe. Ahsoka megakadályozta őt a szökésben, de cserébe Maul megfosztotta őt a fegyvereitől és rávágott a platformra, amin a togruta állt. Tano sarokba szorításával Maul utolsó esélyt adott neki a társulásra, de hiába, és dühösen vagdalkozni kezdett. A csapásokat elkerülő Tano megragadta Maul kardját és elgáncsolta, ugyanakkor az Erővel megmentette a szörnyet halástól. Maul azt mondta Ahsokának, hogy engedje el, inkább a halált választja a fogság helyett, de a lány nem engedelmeskedett és megérkezett három LAAT löveghajó. Maul hevesen Ahsoka fejéhez vágta, hogy fogalma sincs, mit tett, valamint hogy hamarosan meg fognak halni. Ezek után Mault elkábították és őrizetbe vették.

 

Mault bezárták egy Erő-használók semlegesítésére készült mandalori szerkezetbe. A Coruscantra tartó út alatt Palpatine (aki felfedte magát, hogy ő Darth Sidious) beiktatta a 66-os parancsot, minek hatására Rex és Ahsoka többi klón katonája a lány ellen fordultak. Maul érezte a 66-os parancs eseményeit fogsága alatt, de mielőtt a klónok kivégezhették volna, Ahsoka legyőzte őket és kiszabadította a zabrakot a berendezésből. Mault meglepte, hogy Tano életben maradt, viszont Ahsoka a fénykardjaival fenyegetőzve faggatta, hogy ő áll-e az események hátterében, amit a volt Sith tagadott. Ahsoka ezért elárulta, hogy a klónok ellen fordultak és Maul nevetett egyet a "briliáns" terven, hogy a saját hadseregükkel pusztítják el a Jediket, ami nem tetszett a lánynak. Maul elárulta, hogy Sidious tanítványaként fogalma sem volt a terv pontosabb részleteiről. Utána felajánlotta, hogy alkossanak csapatot a volt padawannal, de Ahsoka nemet mondott erre és elárulta, hogy Mault elterelésnek szánja, hogy felfordulást csináljon, és nem is adta oda neki az egyik fegyverét segítségül. Így a fegyvertelen Maul az Erővel szakította le a fali paneleket és pusztítással haladt végig a hajón és minden klónnal végzet, aki az útjába állt. Mikor egy csapat klón próbálta elzárni magukat tőle, az Erővel az egyik klón karját a záródó ajtó közé szorította, ami levágta a végtagot, és Maul így szerzett egy aktív csuklóra szerelt kommunikációs eszközt, amivel le tudta hallgatni a klónok rádióforgalmát.

 

MaulDestroysHyperdrive VaDMaul ezek után a hiperhajtómű terem közelébe jutott, és még mindig használta a komm eszközt. Két katona tűnt fel és szegezte fegyverét rá, de Maul lazán a levegőbe emelte és megfojtotta őket. A teremben Maul az Erővel gyorsan végzett az összes klónnal, majd feltépte a vezérlőket és lezúzta a hiperhajtómű-generátorokat, mire a hajó visszaállt fénysebességről egy hold felett, aminek gravitációs vonzásterébe esett. Mikor a hajó nemsokára kezdett a hold felszíne felé sodródni, Maul a hangárba nyomult és egy komp felé vágtatott. Ahsoka meglátta őt és üldözőbe vette, de Maul az Erővel támadott vissza és mondta, hogy ő csupán kívánsága szerint káoszt teremtett. Az ettől haragra gerjedt Ahsoka majdnem megölte a férfit egy fénykard-suhintással, mire a zabrak válaszul egy verembe lökte a togrutát, de az asztroszer droid, RG-G1 megmentette. Maul próbált felszállni a komppal, és bár Ahsoka ismét a megállítására sietett és az Erővel megragadt a járművet, a lány kénytelen volt végül elengedni őt, mikor R7-A7-re és Rexre (akinek vezérlőchipjét Ahsoka eltávolította) klón katonák kezdtek el lövöldözni, amit lehetőségül kihasználva Maul a hiperűrbe menekült.

 

A Birodalom kora

Mon Cala elfoglalása

 

Mon Cala megszállása alatt Maul neve rajta volt az asztromech droid Endee vezette listán, ami Ferren Barr és tanítványai tulajdona volt. Barr az archívummal akarta tanulmányozni a Jedi Tisztogatást, hogy jobban megértse, miért találkoztak olyan gyorsan a Jedik a végzetükkel, valamint a Tisztogatás és a Sith-ek közti kapcsolatra is fényt akart deríteni. Darth Vader támadásakor Barr megparancsolta Endee-nek, hogy önmegsemmisítés előtt hozza létre az archívum háttértartalmát. Maga Barr meghalt a Vaderrel való harcban.

 

A Vörös Hajnal vezéreként

Qi'ra... te és én sokkal szorosabban együtt fogunk dolgozni mostantól.
- Maul fenyegeti Qi'rát, majd a Dathomirra kéreti.

MaulHoloValamikor a Mandalore ostromának csatavesztése után Maul a Dathomiron rendezkedett be és a Vörös Hajnal nevezetű bűnszervezet árnyékba burkolózó vezetője lett. YE 10-ben alattvalója, Dryden Vos halála után Qi'ra felvette a kapcsolatot Maullal, aki tájékoztatta a zabrakot arról, hogy Vost elárulta és meggyilkolta Tobias Beckett és cinkosai, majd elloptak egy szállítmány coaxiumot, miközben azt finomították a Savareen sivatagbolygón. Az ingerült Maul a Dathomirra kérette Qi'rát, ahol elmondása szerint majd eldöntik, mi lesz Beckett és a többi áruló sorsa. Majd aktiválta új fénykardját és megfélemlítette Qi'rát, közölve vele, hogy innentől fogva sokkal szorosabban fognak együtt dolgozni.

 

Szökés a Malachorról

Nocsak, hát igaz a hír: Darth Maul él.
-A Hetedik Nővér Maul feltűnésekor

Az Árnyék Kollektíva-béli korszaka után Maul a Malachor világára utazott egy ősi fegyver után, ami egy Sith templomon belül volt található. Ugyanakkor a hajója összetört, és évekig ragadt ott, kapcsolat nélkül a galaxissal. Két évvel a yavini csata előtt Maulra a Nyolcadik Fivér nevű inkvizítor talált rá a Malachoron. Szintén ekkor Maul az Ezra Bridger nevű Jedi-tanítványra lelt, akit arra manipulált, hogy segítsen neki egy megszerezni Sith-holokront. A rövid kalandjuk alatt Maul a sötét oldal útjaira is tanította Ezrát azzal, hogy a fiú szenvedélyes és agresszív hajlamain élősködött.

 

A Sith-holokron megszerzése után Maul és Ezra ennek segítségével elérték a templom bejáratát, ahol Kanan Jarrusra és Ahsoka Tanóra leltek, akik a Birodalom-ellenes, születő lázadás Főnix Sejtjének tagjai voltak, és harcba szálltak a Nyolcadik Fivér, az Ötödik Fivér és a Hetedik Nővér ellen. Bár Tano és Jarrus nem nagyon akartak bízni Maulban, a segítségével visszaverték az Inkvizítorokat. Maul valahogy tudomást szerzett az Inkvizítorok mesteréről — "akit 'Vadernek' hívnak" - és tájékoztatták a Sith-nagyurat a legfrissebb eseményekről. Ez azt jelentette, hogy Vader hamarosan odaér, és Maul közölte a többieknek, hogy össze kell fogniuk, ha le akarják győzni Vadert.

 

The Light And The DarkMég mindig nem akartak bízni Maulban, csupán Ezra kívánságára működtek együtt vele, aki hajthatatlan volt afelől, hogy Maul az ő oldalukon áll. Maul útmutatásával a lázadók megmászták a templomot, hogy elérjék a tetejét, ahol Maul állítása szerint ott van az általuk áhított tudás a Sith-ek legyőzésére. Az út során Maul és Ezra megütközött a Hetedik Nővérrel, Maul egy Erő-fojtással megfékezte a nőt. Utána Maul unszolta Ezrát, hogy hidegvérrel sújtson le a nőre. A padawan hezitált, így Maul maga végezte ki az Inkvizítort. Maul leszidta Ezrát a tétovázásáért, figyelmeztetve, hogy az ő és társai élete múlhat ezen a jövőben. Maul és Ezra ismét útra keltek és összefutottak a másik két Jedivel, akik a Hetedik Fivérrel és a Nyolcadik Fivérrel vívtak.

 

Ekkor érezte meg Maul Darth Vader jelenlétét, aki közeledett a Malachorhoz. Azonban palástolta érzéseit, mikor Ezra megkérdezte tőle, hogy mi a baj. Maul ezek után megütközött az Inkvizítorokkal, míg Ezra egyedül folytatta az utat. Maul Ahsoka közreműködésével könnyedén felnyársalta az Ötödik Fivért, miközben Jarrus megsebezte a Nyolcadik Fivér fénykardját. Mikor a Nyolcadik Fivér megkísérelt a fegyverével elmenekülni, az meghibásodott és az Inkvizítor a halálba zuhant.

 

A Jedik elárulása

A tanítványom éppen aktiválja a templomot, azaz pontosabban ezt a harci állomást, aminek a segítségével végre bosszút állhatok az összes ellenségemen!
- Maul beszél Ahsoka Tanónak arról, hogy Ezra aktiválja a templomot, miután lecsapott Kanan Jarrusra.

Mikor az összes Inkvizítor meghalt és Ezra a csúcs közelében járt, Maul elárulta a Jediket, lecsapva és megvakítva Kanant. Jarrus leverése után Maul harcra kelt Tanóval és a páros rövid csatát vívott. Ekkor árulta el, hogy a holokron egy energiaforrásként szolgál egy ősi szuperfegyverhez, és hogy Maul a fiatal fiút a tanítványává akarja fogadni. Tano elindult megütközni Darth Vaderrel, miközben Kanan összeszedte magát, közben Tano kijelentette, hogy a néhai Sith-nagyúrnak Jarrusszal kell megküzdenie, ha el akarja kapni őt. Jarrust alábecsülve Maul kinyilvánította, hogy gyorsan fog végezni a Jedivel. Mindazonáltal a maradék érzékszervét kihasználva és az Erő segítségével kibővítve azokat, Kanan könnyedén elkapta Maul karját és elrántotta, mire az Éjfivér leesett a Templomról a lenti mélybe.

 

Maul azonban életben maradt és egy módosított TIE Továbbfejlesztett v1-es géppel hagyta el a bolygót a malachori Sith-templom pusztulása után, és mosolyra álló szájjal mára következő akcióját tervezte. A benyomása mély hatást gyakorolt Ezrára, aki közelebb sodródott a sötét oldalhoz.

 

Kenobi felkutatása

 

A Ghost legénységének foglyul ejtése

Hát él! Igen, él!
- Maul, mikor rájött, hogy Obi-Wan Kenobi életben van

Hónapokkal később YE 2-ben Maul ismét színre lépett. Maulnak sikerült átszállnia egy SPhyrna-osztályú korvettre és kivallatta az egyik ottani lázadót, arra kényszerítve, hogy árulja el neki a Ghost lázadó teherhajónak, vagyis Ezra Bridger otthonának a hollétét. Nem sokkal később Bridger és Kanan Jarrus megérkeztek a transzporthoz és tudomást szereztek a támadásról. Azt feltételezték, hogy egy Inkvizítor műve lehet, és a páros kapcsolatba lépett Hera Syndullával, a Ghost pilótájával, és rájöttek, hogy Maul túszul ejtette a nőt és a személyzet többi tagját. A barátaik életéért cserébe Maul a Jediktől a Sith és a Jedi holokronokat követelte, és a Jedik belementek.

 

Míg Jarrus és Bridger visszatért az Atollon bolygóra, hogy visszaszerezzék a Sith-holokront, Maul gyengéden megkövetelte Syndullától, hogy "vezesse körbe" a Ghost fedélzetén, arra sarkallva Sabine Wrent, hogy könyörögjön a twi’leknek, hogy ne tegye, mire Maul úgy válaszolt, hogy helyesebb bíznia benne, mivel egyszer már uralma alatt tartotta a népét. Felmérve az összes hálókabint, Maul Jarrusét egyhangúnak és szigorúnak ítélte meg, ami illő volt egy Jedihez. Maul utasította Syndullát, hogy mutassa meg a Jedi-holokron helyét, mire a twi'lek úgy válaszolt, hogy nem tud semmit Jarrusról. Maul ezt hazugságnak tudta be, és átszondázta az elméjét az Erővel, és megtudta, hogy Syndulla ötlete volt, hogy magukhoz vegyék Bridgert, és hogy a fiú egyszer ellopta a holokront, ami egy rekeszben lapult Jarrus ágya alatt.

 

Míg Maul a holokron kinyitásával küszködött, a Ghost személyzete megragadta az alkalmat a szökésre. A kábítóbilincseikkel megsemmisítették az őket őrző újraprogramozott idegenvezető droidokat, majd a lázadók gyorsan a raktérbe zárkóztak, és azt tervezték, hogy a helyiség magnetizálásával kiiktatják Maul robotlábait. Miután hűlt helyüket találta, Maul elment megkeresni a lázadókat és végül a raktérben kötött ki. Pillanatokkal később a lázadó csapat asztromech droidja, C1-10P aktiválta a mágneseket, mire Maul lábai a hajó mennyezetéhez tapadtak. A többi lázadó azonnal a raktérbe nyomult és tüzelni kezdtek rá, azonban Maul az egyik lövedéket úgy védte ki, hogy az a vezérlőnek csapódott és meghibásodott, deaktiválva a mágneseket. Az Erővel a padlóra vágta őket, majd Maul felmordult, és azzal fenyegetve a lázadókat, hogy megöli őket, ha majd nem lesz haszna belőlük.

 

The Holocrons Of Fate Episode GuideMivel már megadta a Jediknek a találkozási pontot, a mandalori aszteroida előőrsöt, Maul az egyik hangárba tette le a Ghostot, és a lázadó foglyaikat az újraprogramozott droidjai felügyeletére hagyta. Mikor a Jedik megérkeztek, a hangárban találkoztak Maullal, ahol a dathomiri utasította Bridgert, hogy kövesse a droidokat a parancsnoki központba, míg Jarrus Maullal tartott. Helyre akarta hozni a Malachoron vétett hibáját, ezért Maul egy légzsiliphez vezette a Jedit és belökte őt oda, majd kieresztette az űrbe. Maul Jarrust halottnak hitte és Bridgerhez ment, csendesen megparancsolva az egyik droidját a lázadó csapat likvidálására.

 

Egymásnak átadva a holokronokat, Maul és Bridger leültek a padlóra és kinyitották az eszközöket, mert kombinálni akarták őket, hogy választ kapjanak a kérdéseikre. A holokronok összekapcsolódásával Bridger, aki a kulcsot akarta megismerni a Sith-ek legyőzéséhez, ismerős és idegen helyeket látott, míg Maul semmit sem. Röviddel később a Ghost személyzete, akiket Jarrus szabadított ki, miután visszajutottak a hangárba, odaértek a parancsnoki központba, de elvakította őket a holokronokból származó fény. Bridger felkiáltott, hogy "ikernapokat" lát, és Jarrus esedezett tanítványának, hogy ne nézzen bele, míg Maul az összpontosításra bátorította a Jedit. Bridger mestere figyelmeztetésére hallgatott és becsukta a szemét, mire a holokronból eredő energiák felrobbantak, ami Maulnak esélyt adott a szökésre. Miközben Maul a hajójához sietett, megértette, hogy mit látott a holokronokban, és ezeket a szavakat ismételte: "életben van".

 

Vissza a Dathomirra

A jövőnk egy irányba mutat, a bolygóra, aminek két napja van. Végigmehetünk együtt az úton barátokként, testvérekként.
- Maul Ezra Bridgerhez a közös látomásukkal kapcsolatban

Visions And Voices ThumbA két holokront övező rituálé hatására Maul és Ezra mentálisan össze lettek kapcsolva. Ennek eredményeképpen tudta Maul megtalálni a Chopper Bázist az Atollon bolygón. A sötét oldali képességeit használva Maul úgy zaklatta Ezrát, hogy az ifjú Jedivel a volt Sith hangját és vízióját észleltette. Egy alkalommal Ezra megtámadott és majdnem megölt egy lázadó katonát, akit Maulnak nézett. Később Ezrára és Kananra a pusztaságban talált rá, míg ők a Bendu nevezetű titokzatos Erő-használóval társalogtak, aki hidat képezett az Erő világos és sötét oldala között. A Bendu figyelmeztetése ellenére, hogy ne forduljanak hátra, Kanan és Ezra mégis megtették és megpillantották Mault, aki őket figyelte egy dűne tetejéről.

 

Miután megdicsérte a két Jedit a biztonságos búvóhelyük miatt, Maul biztosította őket, hogy békével jött beszélni "tanítványával", Ezrával. Mikor Ezra megkérdezte Maultól, hogyan akadt rájuk, a volt Sith azzal válaszolt, hogy mikor Ezra hirtelen elvágta a kapcsolatot a holokronokkal, elsajátították egymás töredezett látomásait és tudását. Maul hozzátette, hogy szüksége van Ezrára, hogy megszerezze az elméjében lévő maradék töredéket. Mikor Kanan nem akart egyezkedni Maullal, a Sötét Oldali azzal fenyegetőzött, hogy halála esetén egy nyomjeladó aktiválódik, amivel riasztani tudja a Birodalmat az ittlétükről.

 

Maul utána felajánlotta Ezrának, hogy megmutatja a tudást, amivel le lehet győzni a Sith-eket. Kanan vonakodó beleegyezésével Ezra engedett Maul ultimátumának és elindult Maullal a Nightbrotherrel. Maul utána kelletlen tanítványát az otthonára, a Dathomirra vitte. Fogalmuk sem volt róla, hogy Kanan és Sabine nyomkövetőt rakott az Ezra csuklóján lévő kommunikátorára és követték őket a bolygóra. Maul utána Ezrát az Éjnővérek sírhelyére kalauzolta, és elmagyarázta, hogy ő az utolsó túlélő az Éjnővérek közül. Ahogy Maul bekísérte a barlangba Ezrát, közölte, hogy az információszerzés egyetlen módja az, ha ismét szertartásosan fuzionálják az elméjüket.

 

Maul telepakolta a barlangot tárgyakkal a múltjából, köztük a Sötétkardot, a hatalom mandalori jelképét. A szertartáshoz Maul és Ezra egy-egy üvegnyi megbűvölt vizet ivott, mitől a szemük zölddé változott és fényes sugarakat kezdtek el kibocsátani. Ennek hatására Maul és Ezra felfedezte, hogy a volt Sith nemezise, Obi-Wan Kenobi egy két nappal rendelkező bolygón rejtőzik, és hogy Kenobinál a kulcs a Sith-ek megsemmisítéséhez. A rituálé befejeztével a páros konfrontálódott az Éjnővérek szellemeivel, akik azt akarták, hogy Maul és Ezra feláldozza saját húsukat és vérüket a válaszokért cserébe.

 

Pont akkor lépet be Kanan és Sabine a barlangba és tüzet nyitottak a kísértetekre. Azonban a szellemek felülmúlták és birtokukba kerítették őket. A megszállt Kanan és Sabine rátámadt Maulra és Ezrára. Maul kénytelen volt védekezni a megszállt Kanan ellen, mialatt Ezra kénytelen volt hárítani a megszállt Sabine lövéseit. A harc után Maul és Ezra elérték a barlang kijáratát. Az Éjnővérek szellemei nem tudtak kimenni hozzájuk, mivel az oltár volt az erejük forrása. Teljesítve célját, Maul ismét felajánlotta Ezrának a tanítványi lehetőséget és kinyilvánította, hogy a sorsuk egymásba fut az ikernapos bolygóval. Ugyanakkor Ezra nem óhajtotta elhagyni barátait. Felbőszülve a fiatalember szimpátiáján és barátai iránti könyörületén, Maul közölte Ezrával, hogy csalódott benne, majd elment megkeresni régi ellenségét, Obi-Wan Kenobit.

 

Végső leszámolás

Majd ő bosszút áll értünk.
-Maul utolsó szavai Obi-Wan Kenobihoz, Luke Skywalkerre hivatkozva

Twin SunsHónapokkal később Maul végül a két holokronból szárazó tudást felhasználva megérkezett a Tatuinra, hogy megkeresse régi nemezisét, Obi-Wan Kenobit. Mialatt őt kutatta a sivatagi pusztaságban, Maul hamarosan eltévedt. Kimerült a keresésbe és a kiszáradás gondolatán elmélkedett, a homokba rogyott és kétségbeesettségében Kenobi nevét kiáltotta a levegőbe. Ugyanakkor nemsokára újra eltökélt lett és folytatta Kenobi keresését. Azt tudta, hogy egymaga nem találhatja meg régi ellenségét, ezért az előcsalogatásának tervét pedzegette, és a Sith-holokronból származó darabkára fókuszált, hogy elérje "tanítványát", Ezra Bridgert.

 

Bridger a Maul keltette látomásra hagyatkozva a Tatuinra utazott, hogy a Sith-nagyurat megakadályozza Kenobi meggyilkolásában. A Jedi-tanítvány egyben rá akarta beszélni az öreg Jedi-mestert az egyre bővülő lázadáshoz való csatlakozáshoz. Éjjel landolt egy kanyonban és felfedezte a Sith-holokron egyik darabkáját, amit Maul használt fel csaliként Ezra bevonzásához. Mikor rájött, hogy ez egy csapda, a fiút és a droidját hirtelen egy taszken vadász csapat támadta meg, akik Bridger megölésére pályáztak. Bár a taszkenek nem tudták meggyilkolni, a hajóját azért sikerült megsemmisíteniük. Miután Bridger elájult a robbanástól, Maul megérkezett és levágta az összes taszkent, majd lesből figyelte tovább Bridgert.

 

Kiutat keresve a világról Bridger és Chopper, akik gondosan elrejtőztek Bridger hajóján, arról tanakodtak, hogy kövessék-e a kanyon természetes gerincvonalait annak reményében, hogy találnak egy közeli települést, vagy vágjanak át az előttük elterülő pusztaságon. Maul délibábként megjelent és Ezrát győzködte, hogy a sivatagba induljon. Ezra és Chopper így is tett, de egy homokvihar megbénította őket. Egy kis idő múlva a harmathátún lovagoló Kenobi ráakadt Bridgerre és Chopperre. Kenobi tábortüzet gyújtott és egy hordozható lámpával újratöltötte Choppert energiával, és ellátta Bridger sebeit.

 

Miután Ezra felébredt, Kenobi közölte a fiúval, hogy szerinte Maul manipulálta Ezrát, hogy a korábbi Sith-nagyúr ráakadjon Kenobira. Abban a pillanatban Maul tűnt fel a színen, hogy rendezze a számlát régi riválisával. Bridger akart harcolni Maullal, de Kenobi visszaküldette Ezrát a barátaihoz. Ezra és Chopper távozása után Maul elbúcsúzott "tanítványától" és Kenobi jelenlegi életkörülményeit firtatta. Azzal gúnyolódott régi riválisán, hogy hangosan tanakodott, vajon kegyelem lenne-e a halál Kenobinak az életkörülményeihez képest. Azonban Kenobi higgadt maradt, és tárgyilagosan azzal válaszolt, hogy mivel Mault a dominanciára, gyilkolásra és birtoklásra való üres vágyai korlátozzák, semmije sincs. Maul megakadt a tüskén, majd bekapcsolta fénykardját és a földre csapott vele Kenobi kis tábortüze előtt, elöntve homokkal és kioltva azt. A volt Sith-nagyúr utána azon tanakodott, vajon mi szél hozhatta Kenobit a Tatuinra, és kikövetkeztette, hogy védelmez valakit; vagy valamit. És meglátta azt, ami Kenobi elméjében járt: egy fiút.

 

Kenobi felismerte a Maul általi fenyegetést, aktiválta fénykardját és felvette a Soresu kezdőállást. Maul válaszul bekapcsolta fénykardjának második pengéjét is és a két ellenség egymást bámulta. Kenobi hamarosan Atarura váltott, és Maul felismerve, hogy Kenobi halott mestere, Qui-Gon Jinn állását veszi fel és a két ellenfél két gyors csapást váltott, majd Maul kardjának markolatával Kenobi fejéhez készült csapni; ugyanazzal a támadással, amivel Jinn-t ölte meg évtizedekkel korábban. Azonban Kenobi készült Maul stratégiájára és leeresztette fénykardját, hogy egy alulról felfelé tartó csapást produkáljon, miközben Maul megkezdte támadását. Kenobi csapása átvágta Maul fegyvermarkolatát, és halálos sebet karcolva Maul mellkasába.

 

SolataA sokkolt Maul lepillantott sebére. A múltorival ellentétben mindkét fénykard vége működőképes maradt. Kikapcsolta azokat, mielőtt térdre rogyott, de Kenobi elkapta őt, mielőtt a földre esett volna. Utolsó leheletével Maul kérdezte Kenobitól, hogy a fiú, akit védelmez, a Kiválasztott-e. Kenobi megerősítette, hogy ez a helyzet. Maul látszólag megbékélt a halálával, állítván, hogy a fiú majd megbosszulja őket. Azzal Maul eltávozott, és a tisztelet utolsó gesztusaként Kenobi lecsukta szemét és elengedte.

 

Kenobi úgy tisztelte meg régi ellenfelét, hogy halott máglyát épített neki, amire nem sokkal azelőtt emlékezett vissza, mikor eggyé vált az Erővel.

 

Hagyaték

Érzitek...? ...Annyira... fázom...
-Leia Organa érzékeli Maul sötét energiáinak maradványait

SolataMaul hajóját, a Nightbrothert elkötötte Ezra és Chopper, hogy a Chopper Bázison új lázadó hajóval bővüljön a Szövetség. Kulcsfontosságú volt az atolloni csatában, amiben Ezra és Sabine a Wren klán tagjait szállították, hogy kiiktassanak egy birodalmi Interdictort, és hogy a lázadók így átjuthassanak Thrawn főadmirális blokádján.

Sidious Mault veszteségnek könyvelte el, míg Dooku grófot úgy illette, hogy mind egy proton torpedó, mind egy szükséges áldozat volt.

 

Maul említése alapján ő volt az Éjfivérek utolsó túlélője, és a halálával pusztulásra ítéltettek.A birodalmi történészek tisztában voltak vele, hogy Maul Sheev Palpatine szolgálatában állt. Azt feltételezték, hogy Maul magán csillagfutárhajóját, a Scimitart Raith Sienar tervezte Palpatine számára, aki később átruházta a hajót Maulnak.
 

Huszonhárom évvel a Klónok Háborúja után Palpatine Galaktikus Birodalmát, amire az egész életét tette fel, megdöntötte a Köztársaság Visszaállításáért Szövetség és az utolsó Jedi a galaxisban: Luke Skywalker, Anakin Skywalker és Padmé Amidala fia. Luke ikernővére, Leia Organa hercegnő a Naboo-ra utazott, ahol nem sokkal a Hamvasztás hadjárat kezdete előtt, minek hatására a királynő és társa, Shara Bey benyomultak a Theedi Királyi Palota hangárjába - ahol Maul párbajozott Qui-Gon Jinn-nel és Obi-Wan Kenobival több mint harminc évvel korábban -, ahol megérezte az Erőn keresztül Maul sötét oldali energiájának maradványát, és ettől fázni kezdett.

YU 34 körül Maul mellszobra megtalálható volt Dok-Ondar Antikvár Odújában, a batuui Blasck Spire Előőrs megannyi üzletének egyikében.

Darth Maul még sokkal a Klónháborúk és még a Galaktikus Polgárháború után is emlékezetes maradt, és a zegyik Whill nevén említette meg, miszerint a hírneve az endori csata utáni galaktikus történelemben sem veszett el.

Személyiség és jellemvonások


Ha nincs másod, csak erőd életek kioltására, és vágyad, hogy uralkodj, birtokolj, akkor nincsen semmid.
- Obi-Wan Kenobi, Maulhoz

Maul SWDLDarth Maul élete és motivációi a bosszún alapult. Sith-tanítványként Maul revansot akart venni a Jedik ellen a Sith-ek elleni diadaluk miatt, és újra a galaxis feletti uralomra akarta juttatni a Sith-eket. A száműzetése és elméjének helyreállítása után, Maul a bosszúgondolatait a galaxis felé fordította, magát és fivérét az igazi Sith-nagyurakká titulálva; és főleg Obi-Wan Kenobi felé, miután a Jedi legyőzte és száműzetésbe kényszerítette a nabooi párbajuk után. Az erejének elvesztésétől érezte az ürességet, tudomást szerzett a Klónok Háborújáról és részese akart lenni annak, csupán hogy megtudja, hogy a Sith tervek nélküle folytak tovább. Maul ezért nagy dolgokat akart véghez vinni, hogy beteljesítse bosszúját, köztük civileket lemészárolni és a Mandalore-t polgárháborúba taszítani, hogy hatalmat nyerjen és kezdeményezésre bírja Kenobit. Tudta, hogy a Jedik felelni fognak egy segélyhívásra.

 

Száműzetése alatt Maul elméje megtört. Megszállott lett a bosszújával, csupán a Kenobi iránt érzett gyűlölete serkentette és tartotta életben, annak ellenére, hogy elvesztette eszét és rengeteg emlékét. Az agressziója és félelme növekedett őrült állapotában, mivel Maul megtámadta Opress-t, mikor először találkozott testvérével a Lotho Minoron. Elméjének helyrehozatala varázslatot követelt Talzin Anyától, aki újra megtisztította őt, míg még mindig fenntartotta vágyát, hogy bosszút cselekedjen azok ellen, akik tönkretették őt. Maul személyiségét még mindig mélyen befolyásolta izolációja és Kenobi általi veresége. Miután újra a régi lett, elhagyta szűkszavúságát és hajlamos lett a zavar- és dühkitörésekre, mikor Kenobi az eszébe jutott. Azonban visszakapta azt, amit tanítványkorában megtanult, és így testvérét, Opress-t is kordában tudta tartani.

 

SolataMaul hatalma a Sith-ek és a galaxis fölötti dominancia iránti sóvárgójává tette, bár felismerte, hogy nem elég erős ahhoz, hogy volt mentora, Darth Sidious ellen menjen. Úgy tűnt, hogy Sidious az egyetlen lény a galaxisban, akitől Maul tartott, nem csak a hatalma, hanem szadista természete miatt. Ugyanakkor Maul elég bátorságot vett magához ahhoz, hogy egyedül szálljon szembe volt mesterével nyílt harcban, mert tudta, hogy nincs semmi vesztenivalója. És nem tört meg sem Sidious, sem Darth Tyranus kínzásainak, miközben tömlöcbe vetették a Mandalore-on.

 

Mindazonáltal kegyetlen és megtorló természete ellenére Maul nem volt teljesen szívtelen; részvétet mutatott ki fivére, Savage Opress, valamint anyja, a dathomiri boszorkány, Talzin Anya iránt. Bár nem mindig jöttek ki egymással, őszintén törődtek egymással Opress-szel; mikor Opress-t megölte Sidious, Mault elöntötte a bánat és rövid idő alatt meggyászolta, majd haragra gerjedt és megkísérelte megbosszulni őt. Maul kifejezetten hű volt anyja iránt, és viszonozta az asszony szeretetét és féltését. Még mikor megkörnyékezte Sidious és kegyencei, nem akarta hátrahagyni anyját és a halála összetörte.

 

Még sok évvel később is Maul kifejezetten keserű haraggal érzett Sidious és azok iránt, akik próbáltak mindent elvenni tőle, ami fontos volt számára. Enyhe előszeretetet is viseltetett Ezra Bridger iránt, hatalmas lehetőséget látott a fiú képességeiben, tanítványává akarta fogadni őt, és még kétszer is megmentette az életét. Azonban teljes egészében manipulálni akarta Ezrát és céljait akarta elérni vele, és kétszer is próbálta megölni Kanan Jarrust, hogy szabadon befolyásolhassa a fiút.

 

Míg a nézeteit gyakorolta, Maul elkülönítette magát a Sith-ektől, főleg a Rend és Sidious egyesülése miatt. Ravasz és csalárd módon Maul tökéletesen tettette a gyengeséget céljai eléréséhez, illetve még Jedikkel is összeállt szükség esetén. Nem vetette meg "szövetségesei" kigúnyolását, ahogy ez be is bizonyosodott, mikor Ahsokát "Tano úrnőnek" hívta, hogy nevetségessé tegye távozását a Jedi Rendből és Kanan úgy hivatkozott, hogy "Jedi-mester".

 

A reményre áhítozva Maul sikeresen elrabolta Ezra és Kanan lázadó társait, hogy erőszakkal kikövetelje tőlük a malachori Sith-holokront és Kanan Jedi-holokronját. Azért akarta egyesíteni a holokronokat, hogy tiszta víziót teremtsen. Maul szintén remélte, hogy Ezrát tanítványává fogadhatja. Maul ígérete ellenére, hogy nem fogja bántani a barátait, titokban Kanan életére tört, és utasította a droidjait, hogy végezzék ki a többi lothali lázadót, hogy tanítványként nyerje el magának Ezrát. Annak dacára, hogy Kanan rávette Ezrát, hogy csukja be a szemét és szakítsa meg a látomást, Maulnak a tudomására jutott, hogy régi ellensége, Kenobi mester még él.

 

Maul még mindig lángoló bosszúvágya Kenobi iránt arra késztette őt, hogy a sötét oldali praktikáival zaklassa Ezrát, hogy megpróbálja felkelteni érdeklődését. Míg Maul ismerte az értékes Éjnővér mágiát, vágya Kenobi helyzetének megtalálásához ahhoz vetett, hogy kivívta az Éjnővér szellemek haragját. A kinyilatkoztatásuk hatására Maul elhitte, hogy a végzete össze van kötve azzal, hogy megtalálja és megölje Kenobit a Tatuinon. Maul Ezrát tökéletes jelöltnek nézte tanítványának. Azonban Ezra kötődése és hűsége mesteréhez, Kananhoz és barátjához, Sabine-hoz felmérgesítette Mault, aki egy "csalódásként" illette a fiút, amiért nem akar kitörni a múlt láncaiból. Később Maul Kenobival szembeni bosszúvágya hatására felhasználta minden hatalmát az Erőben, hogy Bridgert a Tatuinra csalja. Maul manipulálni akarta Bridgert saját céljait eléréséhez. A Kenobi iránti gyűlölete dacára sikerült megbékélnie ellenségével az utolsó pillanataiban. Maul azzal a tudattal halt meg, hogy Kenobi a Kiválasztottat védi, aki a Sith-ek elpusztításával visszaállítja az egyensúlyt az Erőben.

Erők és képességek


Remek kiképzést kaptál, ifjú tanítványom. Könnyedén legyőzöd őket.
- Darth Sidious utasítást ad Darth Maulnak, hogy szálljon szembe a Jedikkel a nabooi háború alatt.

Fénykardvívó képességek

 

Darth Maul Lightsaber DBDarth Sidious tanítványaként Mault a Sith-ek fegyverévé képezték, akinek egyik célja az volt, hogy segítsen Sidiousnak a Jedik elpusztításában és a galaxis feletti uralom átvételében. Egy akrobatikus és kifejezetten képzett harcossá vált, aki könyörtelenül üldözte ellenségeit, miközben duplapengés fénykardját használta. Maul a fénykard-vívás számos formájára specializálódott. A Jinn és Kenobi elleni nabooi párbaja során megmutatta, hogy egyszerre, egyenlő ellenfélként képes harcolni a Jedi-mesterrel és tanítványával, valamint felülmúlta Kenobit, miután végzett Jinn-nel. Bár Kenobi vereséget mért Maulra, ez mind Maul önhittsége miatt volt, valamint azért, mert nem vette figyelembe az elesett Jinn fénykardját. Később felülmúlta Kenobit számos találkozásukkor a száműzetés után, köztük a raydoniai harcukban, bár a florrumi összecsapásuk döntetlennel végződött.

 

Maul kifejezetten értett a fegyvernélküli harchoz, amit gyakran beépített a küzdőstílusába. Ez a legjobban akkor mutatkozott meg, mikor legyőzte a felfegyverkezett Pre Vizlát egy apró Erő-támogatással.

 

Maul a Jar'Kai-ban is jelentősen jártas volt, tartotta is magát Jinn és Kenobi ellen egyszerre a Naboo-n, mielőtt szétválasztotta őket. Egy méltányos harcot is vívott Darth Sidious ellen a Mandalore-on, mikor kettős pengékkel párbajoztak, még meg is tudta rúgni a Sith-nagyurat. A Klónháborúk végével Maul egy plusz fegyverrel is vívni tudott a duplapengés fénykardja mellett, egy alkalommal a sétapálcáját ütőnek használta az egyesített pengéivel együtt.

 

Maul számos ellenfelet fektetett két vállra, köztük a Bankár Klán őrdroidjait, kalózokat, a Hutt Klán erőit, a szeparatista rohamdroidok hordáit és Grievous tábornok négy MagnaGuardját. Mace Windu és Aayla Secura ellen is tartotta magát egy mandalori ellátmányi előőrsön, az idősebb Jedi pedig a Főtanács tagja volt hosszú idő óta; ez volt az a küzdelem, amit Maul "igazságosnak" vélt. Sikeresen legyőzte a híres Jedi-vadász Grievous tábornokot is; bár az első párbajukkor patthelyzet alakult ki kiborggal, a második és harmadik találkozásukkor felülmúlta őt.

 

Maul LightsaberTöbb mint egy évtized múlva Maul harci bátorsága a régi maradt. A Malachoron majdnem egyszerre három Inkvizítorral is kiállt. Míg kezdetben ő uralta a párbajt, végül a kombinált támadásuk által nyomás alá került, és csak Ahsoka Tano és Kanan Jarrus időszerű közbelépése mentette meg; ugyanakkor cseppet sem tűnt berezeltnek, ami azt bizonygatja, hogy a terve szerint védekezett az Inkvizítoraival szemben. Miután elárulta a Jedi-csapatot és elvette Kanan látását, Ahsokával is párbajra kelt egy rövid ideig, majd Ahsoka kiszállt a harcból, hogy megmentse Ezra Bridgert Darth Vadertől, és csak Kanan maradt Maulra. Bár a vak Kanan ki tudta szűrni Maul lépteit az Erőn keresztül és le tudta lökni a szakadékba, ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy a zabrak vesztett.

 

A párbajozó képességei dacára Maul nem ért fel Darth Sidioushoz még a testvére, Savage Opress mellett sem, és bár lábbal megtaszította Sidioust, az idősebb Sith-nagyúr lefegyverezte és az Erővel megtépázta. Nyíltan bevallotta álláspontját, hogy egyedül nem tudja legyőzni Darth Vadert - akit nem is ismert -, és az utolsó harca Kenobival csupán pillanatokig tartott, mielőtt meghalt. Ebben a párbajban azonban az állandó tatuini túrák okozta fáradtságból veszthetett, míg Kenobi nyugodt és kipihent volt.

 

Az Inkvizítorokkal ellentétben, akiknek fénykardjai pörögni tudtak, és Grievous tábornokkal ellentétben, aki megosztott karjaival tudta forgatni a fénykardjait, Maul egy kézzel is meg tudta pörgetni a duplapengés fénykardját. Tömérdek ügyesség és gyakorlás kellett ehhez a mutatványhoz.

 

Erő-képességek

 

A páratlan fénykard-vívó képességein kívül Maul rendkívül erős volt az Erőben, elég erős, hogy túléljen egy kettévágást. Maul hite szerint ez a haragja és Sidioustól kapott kiképzése miatt lehetett lehetséges.

 

Maul SASWS Forbes Promo FullA florrumi rajtaütés alatt Maul egy hatalmas Erő-taszítással messzire ellökte Obi-Wan Kenobit és később telekinetikusan letolt egy Eta-osztályú kompot egy platóról, hogy elvágja az őt és testvérét üldözők útját. A Mandalore-on töltött időszaka során az Erővel fojtogatta Satine Kryze-t, és kézi gesztus nélkül a levegőben tudta tartani a nőt, ami igazolta folyamatos fejlődését. A zanbari csatában egy masszív Erő-hullámmal végigsöpört számtalan rohamdroidon. Több mint egy évtizeddel később Maul mondta Ezra Bridgernek, hogy az öregedésével fogyott az ereje. Azonban később kiderült, hogy ez csak egy hazugság arra, hogy elnyerje a fiatalember bizalmát. És Maul egy Erő-szorítással meg tudta ragadni a Hetedik Nővért az aktív ellenállása dacára, miközben egy kardhajítással végzett vele.

 

Maul az elmeszondázásban is képzett volt, ezt bizonyítja, mikor Hérából kiszedte Kanan Jarrus Jedi-holokronjának helyzetét és valódi énjét; ezt a technikát Obi-Wan Kenobi ellen is sikerült bevetnie utolsó párbajuk előtt, és tudomást szerzett Luke Skywalker létezéséről. Nem lehetetlen, hogy Ahsoka Tanónál is használta, megtudva sokat a múltjáról, és mintha az Inkvizítorok elméjét is megszondáztatta volna, hogy megtudja szándékaikat és mesterük nevét. Maul az Éjnővérek mágiájában is jártas volt, köztük egy távolbalátó varázsigében is, amiben két egyén varázsitalt iszik. A holokron-fúzió hatására az Ezra Bridgerrel kialakult Erő-kapcsolatot is manipulálta, hogy az ifjú Jedinél hallucinációkat idézzen elő. Egy Sith-holokron egyik darabkájával aktiválta Kanan Jedi-holokronját és a malachori Sith-holokront, hogy Ezrával kicsalogassa Kenobit a búvóhelyéről.

 

Ennek ellenére Maul Erő-képességeit jelentősen felülmúlta Sidiousé, mivel a Sötét Nagyúr támasz nélkül telekinetikusan őt és Opress-t a falhoz szegezte. Ámbár mivel Maul megerősödött, Sidious riválisnak tekintette őt. Darth Tyranus szemmel láthatóan nagyra tartotta Mault, mivel egyszer elődjére úgy hivatkozott, hogy egy hatalmas Sith-nagyúr. Obi-Wan Kenobi, az ő és Maul utolsó párbaja előtt, azt mondta, hogy régi ellenségének megvan a hatalma "sok dolog folyamatának megváltoztatásához", ami Maul temérdek sötét oldali tudására célzott.

 

Egyéb képességek

 

Maul többek között tehetséges manipulátor, valamint képzett katonai és politikai stratéga volt, mint azt meg is mutatta, mivel nagyon rövid időn belül sikerült megalapítania az Árnyék Kollektívát, és felhasználnia azt a Mandalore meghódításához. Elég fortélya volt, hogy megtréfálja és elfogja Grievous tábornokot és Darth Tyranust egyetlen roham alatt. Korábban Maul bizonyára feltérképezte a theedi energiagenerátort a Naboo-n a Jedik érkezése előtt, így állítva csapdát nekik.

 

Miután kiszabadította őt a Halálőrség, Maul mondta, hogy "közömbössé vált a fájdalom iránt". Ez egy magas fájdalomküszöböt sugall. Maul magasan képzett volt a kémkedésben, nyomkövetésben és a felderítésben, eleinte egy titkos munkatársként működött a tanítványi ideje alatt. Maul a fegyvertelen harcban is szerfelett ügyes volt, könnyedén, egyedül és küzdősport segítségével győzve le több ellenfelet. Maul jártas volt a felderítésben, nyomkövetésben és kémkedésben, Sidious szolgálata alatt főleg titkos háttérmunkákat végzett. 

Felszerelés


A nabooi krízis alatt Maul Sith öltözetet viselt, ami könnyed mozgást kölcsönzött, köztük bő szabású nadrágot a magas rúgásokhoz. A fekete köpeny alatt tunika, harci csizma és védőkesztyű volt.

A színfalak mögött


George Lucas úgy írta le Darth Mault, hogy ő egy olyan figura, aki a legrosszabb rémálmodból kerül elő. Ezért... lerajzoltam George-nak a legrémesebb rémálmomat.
- Iain McCaig magyarázza, hogyan tervezte meg Darth Mault.

Darth Maul először a Star Wars: I. rész: Baljós árnyak című filmben tűnt fel, ahol a színész és harcművész Ray Park játszotta őt. A karakter jelen volt szinte az egész filmben, de csupán három mondata volt – mindet a színész Peter Serafinowicz szinkronjával. A karaktert a Star Wars: A klónok háborújában és a Star Wars: Lázadókban való szereplésénél a színész Sam Witwer szinkronizálta. Maul a Solo: Egy Star Wars-történet-beli cameójához Park ismét visszatért a szerepre, és Witwer adta a karakter hangját. A Solo forgatókönyvében csak egy bizonyos "Főnök" karakter volt olvasható; Ron Howard rendező Mault a lehetséges jelöltek listájából választotta ki.

 

SithWitchA Baljós árnyakhoz a karaktert a vázlattervező Iain McCaig tervezte meg, aki úgy érezte, hogy egy új Star Wars gonosztevő megalkotása egy ijesztő feladat. Visszaemlékezett, hogy George Lucas úgy írta le Mault, hogy egy "alak a legrosszabb rémálmodból", így McCaig merített a legrémesebb álmaiból és azokat felhasználva megtervezte a karakter kezdetleges kinézetét. McCaig a legrosszabb rémálmait úgy írta le, hogy egy élettelen alak hozzá van nyomva egy ablakhoz egy viharban, egy halott, de még élő figura, aki bámulja őt az esőn keresztül. McCaig az első dizájnhoz használta fel ezt, fémfogakat és vérvörös sávokat adva hozzá az eső helyett. Lucas feltehetőleg ezt túl soknak érezte, mondván "Oké. Most rajzold le nekem a második legrosszabb rémálmodat..."

 

McCaig a 3 éves előkészületi időszakot maszkok megalkotásával töltötte, olyasmit kísérelt megalkotni, ami hasonlít Ralph McQuarrie eredeti Darth Vader dizájnjára a Star Wars: IV. rész: Egy új reményből. Bár végül úgy érezte, hogy a rossz úton járt. Végül akkor tette meg a nagy lépést, mikor az első rész Művészeti Osztályának tagjait Sith-nagyurakként rajzolta le, a személyiségüket és arcukat felhasználva a karakterek megszerkesztéséhez. Egy pontnál McCaig egy nyomtatott áramkört használt fel az archoz, ami kíváncsiságot keltett Lucasban. Lucas egy olyan tervet is kedvelt, ami a produkciós fotográfus Greg Gawlowskin lett mintázva.

 

Darth Maul Concept ArtDarth Maul dizájnja számos egyéb változáson esett át, míg McCaig megalkotott egy sorozatnyi Rorschach tervet fröccsentett festékmintákkal, ami Darth Maul tetovált kinézetéhez vezetett. McCaig enyhíteni akart a karakter kinézetén, mikor rakoncátlan hajtincseket rakott Darth Maul fejére. McCaig ezekre a hajtincsekre úgy tekintett, mint a Sith-nagyúr személyiségének részei; "elképzelte, ahogy Darth Maul minden reggel felkel és beköti a fejét ezzel a zongorahúrral, és a hajtincseknek a megfelelő pontoknál kell kikötniük – ez csak a része volt a Sith-re való fókuszálásban". Bár ezek a hajtincsek szarvakként voltak értelmezettek, amik a végleges dizájn részévé váltak.

 

A karakter arcának befejezésével McCaig Maul ruházatát is megtervezte. Eredetileg Maul egy nagy izomruhát hordott, "nagyobbá téve őt", a Batmanéhez hasonló tüskékkel a nyakán. A jelmez átment a legtöbb forgatókönyvi folyamaton, míg McCaig megváltoztatta a ruházatot és kisebbé tette, miután Lucas egy akrobatikus fénykard-párbajról beszélt. A jelmezt ezért kicsinyítették, aminek eredménye a Sith köntös lett, amit Maul viselt a Baljós árnyakban.

 

A klónok háborújába való visszatéréséhez Sam Witwer színész tudta, hogy Maul népszerű karakter és felelősséget érzett az iránt, hogy helyesen csinálja a munkáját és tisztelje a karakter ikonikus státuszát. Mault megtörtnek írta le, és egy megviselt elmét kísérelt meg átadni a színészkedése alatt. Megidézték a Sith Kódexet az Expanded Universe-ből, aminek egy részét belerakták az epizódba. A karakter kinézete a műsorban nagyon hasonlított a Baljós árnyakbeli kinézetéhez, és az animátorok a karakter dizájnját lehetőségként kezelték az animáció fejlesztéséhez a sorozatban. Mivel a karakter megjelenése megkövetelte, hogy olyan érzelmeket mutasson ki, mint a harag és a gyűlölet, csupán arckifejezéseket használva, az animátorok időt fordítottak a modellezési folyamat fejlesztésére, így jobb kifejezéseket tudtak elérni.

 

Mivel Mault kettévágták a Baljós árnyakban, új kibernetikus lábak kellettek neki A klónok háborújában. Darth Maul kiborg formáját korábban már megalkotta az Industrial Light & Magic koncepciós művésze, Aaron McBride az Infinities képeskönyvéhez, a Star Wars: Visionaries-hez.

A folytatás trilógia korábbi tervei szerint Darth Maul lett volna a főgonosz, és a galaktikus alvilág uralójaként hasonlított volna Palpatine szerepéhez az előzményekben, és Maul a Legendák-karakter Darth Talont kapta volna tanítványaként.

Megjelenések


 • Mester és tanítványa (Csak említve)
 • Star Wars: Darth Maul, 1. rész
 • "Darth Maul and the Rathtars" — Galactic Adventures Storybook Collection
 • Star Wars:Darth Maul, 2. rész
 • Star Wars:Darth Maul, 3. rész
 • Star Wars:Darth Maul, 4. rész
 • Star Wars:Darth Maul, 5. rész
 • Age of Republic: Darth Maul 1
 • Queen's Peril
 • Star Wars: I. rész: Baljós árnyak (Első megjelenés)
 • The Phantom Menace Golden Book
 • The Phantom Menace Read-Along Storybook and CD
 • Star Wars Journeys: The Phantom Menace
 • Star Wars: The Prequel Trilogy – A Graphic Novel
 • Star Wars Journeys: Beginnings
 • Star Wars: Galactic Defense
 • Star Wars Battlefront II
 • "Kutaszdroid probléma" — Star Wars: Darth Maul, 1. rész
 • Age of Republic - Obi-Wan Kenobi 1 (Visszapillantás(ok) ban jelenik meg)
 • Star Wars: Obi-Wan és Anakin, 1. rész (Hologramban jelenik meg visszapillantás(ok)ban)
 • Age of Republic - Count Dooku 1 (Képzelettel jelenik meg)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 3. évad, 13. rész – "Szörny" (Csak említve)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 3. évad, 14. rész – "A köd boszorkányai" (Csak kristálygömbben jelenik meg)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 4. évad, 21. rész – "Testvérek"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 4. évad, 22. rész – "Bosszú"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 5. évad, 1. rész – "Feltámadás"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 5. évad, 14. rész – "Kiváltság"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 5. évad, 15. rész – "Árnyalatok"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 5. évad, 16. rész – "Törvénytelen"
 • Darth Maul — A Dathomir fia, 1. rész
 • Darth Maul — A Dathomir fia, 2. rész
 • Darth Maul — A Dathomir fia, 3. rész
 • Darth Maul — A Dathomir fia, 4. rész
 • Darth Vader: Dark Lord of the Sith 14: Burning Seas, Part II (Csak említve) (Aurebesh szövegben)
 • Ahsoka (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Solo: Egy Star Wars-történet
 • Solo: Egy Star Wars-történet (regény) (hologramban jelenik meg)
 • Solo: Egy Star Wars-történet 3 (képregény) (Csak indirekt említés)
 • Solo: Egy Star Wars-történet 5 (képregény) (Csak indirekt említés)
 • Solo: Egy Star Wars-történet 7 (képregény) (Hologram)
 • Star Wars: Solo Graphic Novel Adaptation
 • Star Wars 15: Az öreg Ben Kenobi naplójából (Csak említve)
 • Star Wars: Lázadók: 2. évad, 19. rész – "A tanítvány alkonya"
 • Star Wars: Lázadók: 3. évad, 2. rész – "A végzet holokronjai"
 • Star Wars: Lázadók: 3. évad, 9. rész – "Hangok és víziók"
 • Star Wars: Lázadók: 3. évad, 13. rész – "A sötét kard" (Csak említve)
 • Star Wars: Lázadók: 3. évad, 14. rész – "Mandalore öröksége" (Csak említve)
 • Star Wars: Lázadók: 3. évad, 18. rész – "Ikernapok"
 • Star Wars Adventures: Return to Vader's Castle 1 (Hologramon jelenik meg)
 • Star Wars Adventures: Return to Vader's Castle 5 (Hologramon jelenik meg)
 • "A halál pillanatában" — Bizonyos szemszögből (Csak említve)
 • Star Wars: Darth Vader 4. kötet 20. fejezet: A játszmák vége, 1. rész (Csak említve)
 • A Jedi visszatér: Óvakodj a Sötét Oldal hatalmától! (Csak említve)
 • "Disturbance" — From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back (Csak említve)
 • Star Wars: Széthasadt Birodalom, III. rész (Leia Organa látomásában)
 • Star Wars Adventures Ashcan (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars: Galaxy's Edge – Savi's Workshop (Csak említve)
 • Star Wars: Galaxy's Edge – Dok-Ondar's Den of Antiquities (Csak szobor formában)
 • "A Whill-krónikások" — Bizonyos szemszögből (Csak említve)

Nem-kánon megjelenések

 • William Shakespeare's The Phantom of Menace: Star Wars Part the First
 • Disney Infinity 3.0
 • Star Wars: Galaxy of Heroes
 • Jedi Training Academy
 • LEGO Star Wars: Droid Tales – "Exit from Endor" (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • LEGO Star Wars: Droid Tales Episodes I-III (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • LEGO Star Wars: The Force Awakens
 • LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
 • The LEGO Star Wars Holiday Special

Források


 • Amis az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Darth Maul az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Darth Sidious az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Fire-Breather az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Junkers az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Lotho Minor az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Morley az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Mother Talzin az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Nightsisters az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Qui-Gon Jinn az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Savage Opress az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Sith az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Sith Infiltrator az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Sith probe droid az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Sith Speeder az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • The Pykes az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Turtle Tanker az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Weequay pirates az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • "Insider Looks Back" — Star Wars Insider 150
 • Star Wars Episode I: The Phantom Menace a StarWars.com-on (háttérlink az Archive.org-on)
 • Witches of the Mist (A köd boszorkányai) a StarWars.com-on (háttérlink az Archive.org-on)
 • Brothers (Testvérek) a StarWars.com-on (háttérlink az Archive.org-on)
 • Revenge (Bosszú) a StarWars.com-on (háttérlink az Archive.org-on)
 • Revival (Feltámadás) a StarWars.com-on (háttérlink az Archive.org-on)
 • Eminence (Kiváltság) a StarWars.com-on (háttérlink az Archive.org-on)
 • Shades of Reason (Árnyalatok) a StarWars.com-on (háttérlink az Archive.org-on)
 • The Lawless (A törvénytelen) a StarWars.com-on (háttérlink az Archive.org-on)
 • "Unfinished Business" Episode Guide a StarWars.com-on (háttérlink az Archive.org-on)
 • To Fans of Star Wars: The Clone Wars: Thank You a StarWars.com-on (háttérlink az Archive.org-on)
 • Star Wars Rebels: Meet the Inquisitor, the Empire's Jedi Hunter a StarWars.com-on (háttérlink az Archive.org-on)
 • Star Wars Comics Preview: May 21, 2014 a StarWars.com-on (háttérlink az Archive.org-on)
 • Star Wars: Lázadók – Képes útmutató
 • "Blaster" — Star Wars Insider 151
 • Star Wars 100 jelenetben
 • Minden, ami Star Wars
 • SDCC 2014: Star Wars: A New Dawn Panel – Liveblog a StarWars.com-on (háttérlink az Archive.org-on)
 • Star Wars: Amiről tudnod kell és tudni érdemes
 • Star Wars: A galaxis űrhajói
 • Star Wars Rebels Season Two - Mid-Season Trailer a StarWars.com-on (háttérlink az Archive.org-on)
 • Star Wars Rebels: "Old Master" a StarWars.com-on (háttérlink az Archive.org-on)
 • Breznican, Anthony (2016-03-24). Star Wars: Rebels resurrects a familiar old foe. Retrieved on March 24, 2016.
 • Star Wars: Szereplők nagykönyve - Frissített és bővített kiadás
 • Star Wars Expert Guide
 • Darth Maul: The Story of an Apprentice a StarWars.com-on (háttérlink az Archive.org-on)
 • Star Wars: ABC-3PO
 • "Zabrak Again!" — Star Wars Insider 168
 • Star Wars: Bolygók és helyszínek
 • Star Wars: Galaktikus atlasz
 • Princess Leia: Royal Rebel
 • Star Wars Helmet Collection 1 (Databank A-Z: Ask Aak–Stass Allie)
 • Star Wars Helmet Collection 6 (Databank A-Z: Jar Jar Binks–B'omarr Order)
 • Star Wars Helmet Collection 13 (Databank A-Z: Poe Dameron–Delta 7-B; Highlights of the Saga: The Battle for Naboo)
 • Star Wars Helmet Collection 14 (Weapons & Uniforms: The Sith)
 • Star Wars Helmet Collection 15 (Databank A-Z: Dooku–Dwarf Spider Droids)
 • Star Wars Helmet Collection 19 (Databank A-Z: GA-97–Geonosis; Highlights of the Saga: The Death of Jabba the Hutt)
 • Darth Vader: Sith Lord
 • Star Wars: The Visual Encyclopedia
 • Star Wars Super Graphic: A Visual Guide to a Galaxy Far, Far Away
 • Star Wars: Absolutely Everything You Need to Know, Updated and Expanded
 • Star Wars Helmet Collection 28 (Databank A-Z: Queen Jamillia–Jedi Temples)
 • Star Wars Helmet Collection 29 (Databank A-Z: Jelucan–Lord Junn)
 • Star Wars: Lightsaber Battles
 • A lázadás hajnala
 • Star Wars: X-Wing Second Edition – Scum and Villainy Conversion Kit (Kártya: Maul)
 • Star Wars: Women of the Galaxy
 • Star Wars: The Dark Side
 • Star Wars Helmet Collection 79 (Databank A-Z: Databank A-Z: Zabrak—Zillo Beast)
 • Star Wars Character Encyclopedia: New Edition
 • Star Wars Encyclopedia of Starfighters and Other Vehicles
 • TIE Fighter Owners' Workshop Manual
 • Star Wars: Hogyan ne légy ewok-eledel
 • Ultimate Star Wars, New Edition
 • Star Wars: The Secrets of the Jedi
 • Every Language in Star Wars | Star Wars By the Numbers a hivatalos Star Wars Kids YouTube-csatornán (Csak képen)
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Darth Maul)
 • Star Wars: The Galactic Explorer's Guide
 • Star Wars: Skywalker kora - Képes útmutató
 • Star Wars Helmet Collection 76 (Databank A-Z: Xev Xrexus–Yavin 4)
 • Star Wars Helmet Collection 79 (Databank A-Z: Zabrak–Zillo Beast)
 • "Together Again" Episode Guide a StarWars.com-on (háttérlink)
 • "Old Friends Not Forgotten" Episode Guide a StarWars.com-on (háttérlink)
 • "The Phantom Apprentice" Episode Guide a StarWars.com-on (háttérlink)
 • "Shattered" Episode Guide a StarWars.com-on (háttérlink)
 • Disney Gallery: The Mandalorian – "Legacy"
 • "Victory and Death" Episode Guide a StarWars.com-on (háttérlink)
 • Disney Gallery: The Mandalorian – "Score"
 • Disney Gallery: The Mandalorian – "Connections"
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Darth Maul (TCW) - 2020 Base Series 2)
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Ezra Bridger - 2020 Base Series 2)
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Gar Saxon - 2020 Base Series 2)
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Prime Minister Almec - 2020 Base Series 2)
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Rook Kast - 2020 Base Series 2)
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Bo-Katan Kryze - 2020 Base Series 2)
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Obi-Wan Kenobi (The Phantom Menace) - 2020 Base Series 2) (Csak indirekt megemlítés)
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Darth Maul (TPM) - 2020 Base Series 2)
 • The Star Wars Book: Expand your knowledge of a galaxy far, far away
 • Star Wars: The Lightsaber Collection
 • "A Seat on the Council" — Star Wars Insider 199
 • Adi Gallia a Databank-on
 • Anakin Skywalker a Databank-on
 • Brother Viscus a Databank-on
 • Darksaber a Databank-on
 • Darth Maul a Databank-on
 • Darth Maul's Lightsaber a Databank-on
 • Death Watch a Databank-on
 • Eighth Brother Inquisitor a Databank-on
 • Gar Saxon a Databank-on
 • Hondo Ohnaka a Databank-on
 • Jiro a Databank-on
 • Lightsaber a Databank-on
 • Lom Pyke a Databank-on
 • Mandalore a Databank-on
 • Mandalorian Super Commado a Databank-on
 • Marrok a Databank-on
 • Mother Talzin a Databank-on
 • Nightbrothers a Databank-on
 • Nightsaber Crystal Ball a Databank-on
 • Obi-Wan Kenobi's Lightsaber a Databank-on
 • Palpatine's lightsaber a Databank-on
 • Pre Vizsla a Databank-on
 • Prime Minister Almec a Databank-on
 • Qui-Gon's lightsaber a Databank-on
 • Raydonia a Databank-on
 • Savage Opress a Databank-on
 • Shadow Collective a Databank-on
 • Sith a Databank-on
 • Sith Infiltrator a Databank-on
 • Sith Probe Droid a Databank-on
 • Sith Speeder a Databank-on
 • Stygeon Prime a Databank-on
 • The Force in the Databank (háttérlink) (Csak képen)
 • The Gauntlet in the Databank (háttérlink)
 • The Nightbrother a Databank-on
 • The Spire a Databank-on
 • Tiplee a Databank-on
 • Vizsla Keep 09 a Databank-on
 • Xomit Grunseit a Databank-on
 • Yoda a Databank-on
 • Zanbar a Databank-on
 • Ziton Moj a Databank-on

A Szerző: owokaleyo1992


Az értékeléshez be kell jelentkezned.
0/5 : Nincs értékelve

Navigáció

Hirdetés

Hagyatek Banner Allo 1200x6000