darth_bane_trilogia_fekvo.jpg

Mandalori Polgárháború (Legendák)

Előző:
Egyidőben:
 • Melida/Daan Polgárháború
 • Telosi Polgárháború
 • Nyáridei Háború
 • Arkaniai Forradalom
 • Sepan Polgárháború
 • Ifjak-Ősök Háborúja
 • Stark Hipertéri Háború
 • Kol Huro Zavargások
Következő: Huk Háború
Mandaloriansongalidraan.jpg
Mandalorian Civil War
Konfliktus(ok):
 • Concord Dawn-i csata
 • Korda 6-os csata
 • Galidraani csata
Idővonal: Kezdete:
 • YE 60

Vége:
 • Galidraani csata, YE 44
Helyszín(ek): Számtalan, köztük a Concord Dawn, a Korda 6, és a Galidraan
Végkifejlet: Az Igaz Mandaloriak veresége; a Halálőrség fragmentációja
Hadviselők:
 • Igaz Mandaloriak
 • Halálőrség
Parancsnokok: Igaz Mandaloriak:
 • Mand'alor
  • Jester Mereel
  • Jango Fett

Halálőrség:
 • Tor Vizsla főúr

Legendák

 "Akkor most beszéljünk egy kicsit a Halálőrökről! Azért űzték el Jaster Mereelt, mert szerette a törvényt és a rendet, és ezzel elrontotta a játékukat. Egy felségterületért vívott, szép nagy háború. [...]Csakhogy nektek nincs központi kormányotok, mint más népeknek. Van ez a laza klánszövetség, és van egy államfő, aki csak részmunkaidőben dolgozik, és nem hoz törvényeket. A Halálőrök hogyan is tudnának megdönteni bármit? Nincs semmi, amit megdönthetnének.”
"De megsemmisíthetik a gerincünket."
- Ny Vollen és Kal Skirata. 

A Mandalori Polgárháború egy olyan konfliktus volt, ami a Klónháborúkat megelőzőleg tört ki egy a mandalori klánok közötti szakadást követően, ami egy alapvető ideológiai nézeteltérésből eredt, nevezetesen a mandaloriak hivatásáról, helyéről a galaxisban. A harcok Mand'alor Jaster Mereel Igaz Mandaloriai - akik hittek abban, hogy a mandaloriak tiszteletreméltó zsoldosként éljenek - és Tor Vizsla töredékcsoportja, ismertebb nevén a Halálőrség között folytak, akik azt támogatták, hogy a mandaloriak térjenek vissza vad, rabló, útonálló gyökereikhez. A háború több mint egy évtizedig dúlt, győzelmekkel és veszteségekkel mindkét oldalon. Jaster Meleer a Korda 6-on esett el egy bajtársa árulásának következtében, majd Jango Fett lépett örökébe, ő lett az új Mand'alor és az Igaz Mandaloriak vezetője a Jedi Rend által, a galidraani csatában mért pusztító vereségükig. A Halálőrség azzal a tervvel állt elő, hogy meggyőzze a bolygóra érkezett Dooku mester által vezetett Jedi-lovagokat azzal a hazug váddal, miszerint az Igaz Mandaloriak civileket gyilkoltak. Amikor a Jedik megkísérelték őrizetbe venni őket, kitört a harc és 11 Jedi halt meg az összes Igaz Mandalorival együtt, de Jango Fett életben maradt.  

Történet


Viszály

 

YE 60-ban egy Jaster Mereel nevű karizmatikus mandalori harcos Mand'alor szerepébe emelkedett fel, az összes mandalori klán vezetőjévé vált. Ebben a szerepben elkezdett egy kulturális reformot folyamatba hozni, amit már sokan vártak közel másfél évszázada az ithulli fajirtás óta. Történetesen egy új mandalori viselkedésmód irányelvének megszervezését kezdte el, nevezetesen a Szuperkommandó Kódexet. Azt állította, hogy a harcolni vágyó mandaloriak lehetnének csupán jól fizetett katonák, valamint tisztességes zsoldosként kellene viselkedniük.

 

Ugyanakkor nem mindenki értett egyet a Kódexszel és Mereel reformjaival. Az Új Mandaloriak – egy 678 éve létező reformista politikai párt, ami a Galaktikus Köztársasággal való pusztító konfliktus után alakult meg – egy elkülönített állam alatt működtek Sundari fővároson kívül, akik mindenek felett a pacifizmusban és az erőszakmentességben hittek. Ugyanakkor még veszélyesebbek voltak a barbár Tor Vizsla követői, akik az Új Mandaloriakkal ellentétes célról álmodoztak: az ősi mandalori, rabló és hódító irányelvekhez való visszatéréséről, és egy második, az egész galaxison átívelő hódító háború kivívásáráról. Ezek a képzett, de fegyelmezetlen katonák Vizsla köré gyűltek és megalapítottak egy töredékcsoportot, amit Halálőrségnek neveztek el. A Jaster Mereelhez hű szuperkommandósok az „Igaz Mandaloriak”-nak nevezték el magukat és a háború rövidesen kitört a két csoport között.

 

A háború első napjai 

"Egyetlen igaz mandalori sem élhet egy Halálőr mellett."
- Kal Skirata. 

VizslaA háború egyik legkorábbi csatája a Peremvidéken található mezőgazdasági világon, a Concord Dawnon esett meg. YE 58-ban a harcok a Halálőrség és az Igaz Mandaloriak között a helyi Fett család tulajdonában lévő farmtól nem messze törtek ki. A Halálőrség számára kedvező tűzharc után Jester Mereel és az emberei a Fett farm szántóföldjében rejtőztek el. Míg a farm tulajdonosa felajánlotta a mandaloriak kimenekítését, a bosszúszomjas Tor Vizsla addig fésülte át a szántót Mereel után, míg rá nem akadt a farmer fiára, Jango Fettre. Eszközként használva a fiút, Vizsla az apjától követelte az Igaz Mandaloriak tartózkodási helyét, majd brutálisan összeverte a férfit, amikor megtagadta Mereel feladását. Amikor Vizsla az idősebb Fett meggyilkolásával fenyegtőzött a fia előtt, Fett felesége megpróbálta megmenteni férjét, lelőtte és megölte Vizsla egyik emberét egy sugárkarabéllyal. A Halálőrség visszavágott és a dulakodásban Jango mindkét szülőjét megölték, míg Mereel és osztaga képes volt közbeavatkozni és megmenteni Jango életét, majd visszavonultak a szántóföldbe. Vizsla megparancsolta a szántó felégetését, hogy a menekülő Mereelt megölje, de mire a tűz körülvette volna, Jango elvezette az Igaz Mandaloriakat egy öntözőcsőhöz, ahol biztonságra leltek. Mivel a családját elvesztette – a szülei meghaltak és a lánytestvérét, Arlát elfogták – Jango a mandaloriakhoz való csatlakozást választotta.

 

ConcorddawnA Halálőrség tagjai egy környező városba nyomultak, miután úgy hitték, hogy győzelmet arattak az Igaz Mandaloriak felett, ezért ünnepi portyát rendeztek, mielőtt még a Moonus Mandelre masíroztak volna. Ugyanakkor az Igaz Mandaloriak átcsoportosultak a városba, hogy egy megtorló rajtütést rendezzenek. Amikor Vizsla és az emberei egy páncélozott egységgel megérkeztek, Mereel parancsnokhelyettese, Montross tüzet nyitott egy második emeleti ablakból, míg a többi Igaz Mandalori egy védett sikátorból ütött rajta. A Halálőrség katonái lőfegyverek tüzében estek el, míg mások attól a bombától haltak meg, amit Jango a futójuk hasára helyezett. Míg az Igaz Mandaloriak végezni akartak a Halálőrséggel, Jango szembekerült azzal a férfival, aki meggyilkolta a szüleit, majd lelőtte őt, megbosszulva halott apját és anyját. Közel a Halálőrség összes katonáját megölték a tűzharcban, közben Vizsla valahogy megmenekült. Miközben az Igaz Mandaloriak felkészültek a bolygó elhagyására, Mereel magához vette Jangót, és sajátjaként nevelte fel a fiút.

 

A Halálőrség visszatérése 

"Ez a Halálőrség!"
"Micsoda?"
"Még előtted történt, Silas. Volt mandaloriak, akik évekkel ezelőtt elszakadtak Jastertől. Azt hittük, végük. Nyilván tévedtünk."
- Jango Fett és Silas. 

Battle Of Korda 6Vizsla megmenekülésének ellenére az Igaz Mandaloriak elhitték azt, hogy a Halálőrség fenyegetésének vége szakadt a Concord Dawnon történtek után. Évekkel később, YE 52-ben a Halálőrség meg akarta mutatni, hogy még mindig aktívan működik, amikor csapdába csalták az Igaz Mandaloriakat a Korda 6-on. A Kordai Véderő bérelte fel az Igaz Mandaloriakat, hogy utazzanak el a Korda 6-ra, és menekítsék ki a helyi rosszakarók tűzereje által leszegezett, csapatnyi újonc biztonsági személyzetet, akik feltételezhetően szegényesen vannak felfegyverezve és nem rendelkeznek harci gyakorlattal. Amikor megérkeztek a bolygóra számos Meteor-osztályú droidhajóval, rájöttek arra, hogy a hírszerzési jelentések nagyban tévednek, és az elöljáró kordai erők még az előtt lerohanták őket, hogy a Halálőrség felfedte volna magát. Ahogy Mereel megadta a visszavonulási parancsot, a Halálőrség katonái aktiválták a csapdájukat és megtámaták Jango Fettet – aki immár 14 éves volt és a mandalori kultúra szerint már felnőtt – és a parancsnoksága alatt álló csapatát, míg Jaster Mereel és Montross maga Vizsla támadása alá került. Mereel megsebesült egy gránátrobbanásban, míg Montross a háti rakétáját használta, hogy elkerülje azt, de amikor a sebesült Mand'alor a segítségét hívta, Montross hátat mutatott Mereelnek és hagyta, hogy a harctéren haljon meg azzal az állásponttal, hogy többé nem akarja Mereel parancsait teljesíteni. Az elárult és elhagyatott Mereel tehetetlen volt, nem tudta védeni magát, és attól halt meg, hogy Vizsla lézertüzet zúdított rá a négykerekű tankjából.

 

Jaster Mereel DeathMereel halála után Montross visszatért az Igaz Mandaloriak leszállási zónájához és arra sürgette őket, hogy teljesítsék Mand'alor utolsó parancsait és vonuljanak vissza, valamint azt a hamis állítást is nyilvánosságra hozta, hogy nem csak Mereel halt meg, hanem Jango is elesett, miközben próbálta megmenteni. Ugyanakkor Fett visszatért a leszállási zónába Jester Mereel holttestével, majd Montross-t hazugnak és árulónak bélyegezte. Amikor Montross azt bizonygatta, hogy Mereel parancsát akarta teljesíteni, a többi mandalori árulással vádolta és kinyilvánították, hogy csakis Jangót, Jester Mereel választott örökösét követik. Montrosst vonakodva bár, de elengedték, aki száműzetésbe vonult, míg Jango lett az új Mand'alor és az Igaz Mandaloriak vezetője.

 

A háború vége 

"Te ott voltál a Galidraanon… áruld el nekem, hogyan tudott egyetlen ember oly sok magadfajtát megölni?"
 "Puszta kézzel."
- Darth Sidious és Darth Tyranus, Jango Fett-ről beszélgetve. 

Jango EscapeA Korda 6-os csata utáni években egészen YE 44-ig az Igaz Mandaloriak jelentős győzelmet szereztek, ami a Halálőrség jelentős megbénulásához vezetett. De ahelyett, hogy Vizsla elismerte volna vereségét, Galidraan kormányzójához fordult, hogy menedékre leljen és hogy a segítségét kérje a Halálőrség újjáépítéséhez. Vizsla tervei szerint a kormányzó megállapodott az Igaz Mandaloriakkal, hogy egy helyi lázadást leverjenek. Az Igaz Mandaloriak elutaztak a Galidraanra, ahol legyőzték a lázadókat és miután elvégezték a feladatukat, Jango elment a kormányzó birtokára, hogy begyűjtse a fizetségüket; Jango tudomást szerzett a kormányzó és a Halálőrség kapcsolatáról és Vizsla hollétét követelte. Abban a pillanatban Vizsla felfedte magát a kastélyban és megtámadta Jangót egy kádernyi Halálőrs katonával, majd arra kényszerült, hogy kiugorjon az ablakon. Ugyanakkor ezen idő alatt a kormányzó már segélykérést indítványozott a Jedi Tanácshoz, azt hazudva, hogy a mandaloriak „politikai aktivistákat”, ártatlan gyerekeket és nőket gyilkoltak. A kormányzó a bizonyítékok hiánya miatt aggodalmaskodott, mire Vizsla biztosította őt, hogy a saját emberei végeznek annyi emberrel, hogy ez hihető legyen.

 

GalidraanFaceoff JfosJango sietett, hogy visszaérjen az Igaz Mandaloriak bázisának táborhelyére, miközben kétségbeesetten próbált kapcsolatba lépni sikertelenül a parancsnokhelyettesével, Myles-szal és figyelmeztetni őt az érkező Jedi-hajókra, amiket kiszúrt, de ugyanakkor érkezett meg, amikor a Dooku Jedi-mester által vezetett csapásmérő csoport. A Jedik bevették Galidraan kormányzójának minden szavát és megparancsolták az Igaz Mandaloriaknak, hogy adják meg magukat és adják át a gyanúsított gyilkost. Dooku padavanja, Komari Vosa hozzátette, hogy ha ellenállnának, megölik őket. Az ártatlanul, hibásan vádolt és felháborodott Jango megparancsolta az osztagának, hogy nyissanak tüzet, majd speciális parancsokat adott Vosa célpontba vételére. A tűzerejük hamar hatástalanak bizonyult a Jedik fénykardjai ellen és Jango arra kérte őket, hogy használjanak inkább lövedékeket, és hogy készüljenek fel a háti rakétákkal való légi fedezetére. Myles megpróbált légi támogatást biztosítani a csapatnak, de az egyik Jedi megölte a levegőben, míg Jango csak nézni tudta. A csata alatt maga Jango 6 Jedit ölt meg – beleértve Myles halálának megtorlását is – fegyvertelenül, saját kezével, lábával és páncélozott testével. De magánakciói nem voltak elegendőek, hogy megfordítsa a csatát: 11 Jedi hevert holtan a csata végén, de Jango és Silas voltak az egyetlen Igaz Mandalori katonák, akik túlélték a harcot. Végül a Jedik legyőzték és a galidraani kormányzó felügyelete alá helyezték, levetkőztették a páncéljából és a bolygó uralkodója eladta rabszolgának.

 

JangovsvizslaSzámos, fűszerszállítón töltött rabszolgasággal töltött év után Jango megszökött, visszaszerezte a mandalori páncélját Galidraan kormányzójától és nyomon követte Vizsla hajóját a Koréliára, majd hosszas harc után megölte Vizslát, megbosszulva az Igaz Mandaloriakat és bevitte a háború utolsó csapását. A Halálőrség életben maradt, szétszóródott tagjai a Klónháborúkig elrejtőztek a galaxisban, és miután az Igaz Mandaloriak elpusztultak és Jango Fett is meghalt, a figyelmüket a pacifista Új Mandaloriakra terelték. 

Hagyaték és utóhatás


"Szektariánus viszály. Jelentéktelen a legtöbb Mando'ade életében."
- Jaing Skirata. 

Mandalorian Death Watch Vizsla SymbolA Mandalori Polgárháború arról az ideológiai harcról szólt, hogy a mandaloriak milyen életvitelt űzzenek a jövőben és néhányan úgy ítélték meg, hogy ez a haáború a mandaloriak tiszta szívéért folyt. Bár a Halálőrségnek sikerült elpusztítani az Igaz Mandalori ellenségét, Jaster Mereel Szuperkommandó Kódexe tovább élt az ő fogadott fia, Jango Mand’alor-ként való uralkodása alatt és még nemzedékekkel utána is. A filozófiai és ideológiai jelentőségének dacára a háború két, viszonylag kicsi csoport között dúlt, amiről néhányan úgy vélekedtek, hogy kicsivel több volt ez, mint egy hétköznapi hatalmi harc. A Mandalore teljes hadserege felemésztődött a konfliktusban, mellettük számos kimagasló klán, de a kívülálló mandaloriakat alig érte el, de még azokat se, akik a Mandalore-szektorban éltek.

 

MandoDaggerSkullA háború után Jango Fettben mély sebet vágott az Igaz Mandalori honfitársainak elvesztése, valamint a rabszolgaként töltött évek, mialatt a távolság egyre nőtt közte és a népe, valamint a Mand'alori státusa között, inkább a magányos fejvadászi életre váltott haláláig, az első geonosisi csatáig. 

Megjelenések


 • Jango Fett: Open Seasons (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Darth Plagueis (Csak említve)
 • Star Wars: The Wrath of Darth Maul (Csak említve)
 • Star Wars: A klónok háborúja regényváltozat (Csak indirekt megemlítés)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 2. évad, 13. rész – "A kísértés útja" (Csak indirekt megemlítés)
 • Republic Commando: A 66-os parancs (Csak említve)
 • Imperial Commando: 501 (Csak említve)
 • Legacy of the Force: Sacrifice (Csak említve)
 • Legacy of the Force: Revelation (Csak indirekt megemlítés)
 • Millennium Falcon (Csak említve)

 

Források


 • "The History of the Mandalorians" — Star Wars Insider 80
 • The New Essential Chronology
 • Threats of the Galaxy
 • The Complete Star Wars Encyclopedia
 • The Essential Atlas
 • Galaxy at War
 • Prime Minister Almec az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)

A Szerző: owokaleyo1992


Az értékeléshez be kell jelentkezned.
0/5 : Nincs értékelve

Navigáció

Hirdetés

Hagyatek Banner Allo 1200x6000