hagyatek_banner_1460x342_a.png

Halálosztag (Legendák)

SW_Executor_01.jpg
Death Squadron
Általános adatok
Alapítva: YU 0
Megszüntetve YU 4
Alegység(ek): Zászlóshajó:
 • Executor

Jelentősebb vezérhajók:
 • Ilthmar's Fist
 • Pride of Tarlandia
 • Avenger
 • Conquest
 • Devastator
 • Stalker
 • Tyrant
 • Chimaera
 • Death's Head
 • Stormhawk
 • Nemesis
 • Inexorable
 • Relentless
 • Thunderflare
Tagok: Parancsnoki tisztek:
 • Darth Vader főparancsnok
 • Griff admirális
  Harrsk admirális
 • Ozzel admirális
 • Piett admirális
 • Prittick admirális
 • Strage admirális

Jelentősebb tisztek:
 • Lennox kapitány
 • Needa kapitány
 • Pellaeon kapitány
 • Venka kapitány
 • Cabbel hadnagy
 • Veers dandártábornok
 • Nevar dandárparancsnok
 • Covell ezredes
 • Derricote ezredes
 • Fel ezredes
 • Starck ezredes
 • Phennir őrnagy
 • Arnet hadnagy
 • Shecki hadnagy
Főbb csaták: Galaktikus Polgárháború:
 • Yavini blokád
 • Katasztrófa a Besh Mélyűrben
 • Rajtaütés a Syvris menedéken
 • Hothi csata
 • Endori csata
Kronológiai és politikai adatok
Korszak: A Lázadás kora
Besorolás:

Legendák

Úgy helyezkedjenek el a flottával, hogy senki se tudjon kijutni a rendszerből!
-Darth Vader, Piett admirálishoz 

A Halálosztag Darth Vader személyes csillagromboló-flottájának kódneve volt a yavini csata után, aminek főhajója az Executor szuper-csillagromboló volt. Mivel az Executor vezette, a flotta jelképén az Executor képe helyezkedett el. A flottának, amit úgy alakítottak, hogy riadalmat sugalmazzon a Birodalom Új Rendjének disszidensei számára, tulajdonképpen az volt a feladata, hogy megtalálja és megsemmisítse a Lázadók Szövetségének főhadiszállásait. Továbbá Vader flottáját egy személyesebb misszióhoz is használta, a fia, Luke Skywalker megtalálásához és elfogásához.

 

Bár a Halálosztag eleinte csak hat hajóból - az Executorból és öt csillagrombolóból - állt, félelemkeltő hírnévre tett szert Darth Vader személyes armadájaként, akinek joga volt további hajókat bevonni más szektorokból, ha úgy látta jónak. Az endori csatáig a Halálosztag állt az Executorból, két csatacirkálóból, három Tector-osztályú csillagrombolóból és harminckét Imperial-osztályú csillagrombolóból

Összetétel


A Halálosztagban mindig szolgált körül-belül féltucatnyi, vagy több csillagromboló, míg Vader, vagy a flotta admirálisa további hajókat tudott bevonni más flottákból a Halálosztagba, ha szükség volt rá. Hasonlóképpen a Halálosztaghoz hozzárendelt hajókat felderítő küldetésekre is elküldhették a flottától, ha ez volt célravezető.

 

A Halálosztag központi hajója Vader zászlóshajója, az Executor szuper-csillagromboló volt, míg számos kisebb hajó szolgált támogatóhajóként rutinszerűen. Együtt a Halálosztag volt a legerősebb hadihajó-gyülekezet a galaktikus történelemben.

 

Sok híres egység szegődött a flottához, köztük volt Soontir Fel báró 181-es Birodalmi Vadászosztaga, Maximilian Veers dandártábornok Hóvihar Hadteste, a Handzsár TIE/sa bombázó osztag, az Obszidián TIE/LN csillagvadász osztag, és Bow rohamosztag-parancsnok 501-es Légiója.

 

Hajók

 

GriffattackA Halálosztag állandó kerete az Executorból és öt Imperial-osztályú csillagrombolóból (az Avenger, a Stalker, a Conquest, a Tyrant, és a Devastator) állt, de Vadernek jogában állt ideiglenesen lefoglalni más flották hajóit szükség esetén. A yavini blokád alatt az Accuser része volt a Halálosztag ideiglenes hajósorának. A hothi csata idején a Halálosztagban ott volt az Imperial II-osztályú Avarice csillagromboló (amit a Szürke Osztagban teljesítő X2 megsemmisített) és a Corrupter, a Firewind nevű Victory-osztályú csillagromboló, valamint legalább egy Imperial II-osztályú csillagromboló, aminek a tornyába belecsapódott egy aszteroida, mialatt a Millennium Falcont üldözték a Hoth aszteroidamezőjében, és legalább egy Imperial-osztályú csillagromboló, ami megrongálódott a hothi harcokban. Az endori csatára az osztag megduzzadt, és több tucatnyi hadihajókat foglalt magába, köztük az Ilthmar's Fist és a Pride of Tarlandia csatacirkálókat (utóbbi az Executor másodhajója volt), valamint a Chimaerát, a Thunderflare-t, az Accusert, az Adjucator Imperial I-osztályú csillagrombolót (ami korábban a Poln-rendszerbéli csatában szolgált a Halálosztagban), a Death's Headet, a Stormhawkot, a Nemesist, az Inexorable-t, a Relentlesst, és legalább 20 másik Imperial-osztályú csillagrombolót, valamint 3 Tector-osztályú csillagrombolót. 

Történelem


Tábornok úr, csillagromboló flotta a hiperűrből a Négyes Szektorban.
-Romas Navander, a hothi csata idején 

Vadászat a Szövetségre

 

TEADarth Vader a yavini birodalmi vereség után alapította meg a Halálosztagot. Három évig üldözte rendszerről rendszerre a Lázadók Szövetségét a Halálosztag Kendal Ozzel admirális vezetésével, könyörtelenül semmisítve meg minden lázadó erőt, ami az útjába került. Ez idő tájt találkozott egy olyan flottával, ami Allegiance-osztályú csatacirkálókból, Imperial-osztályú csillagrombolókból, Procursator-osztályú csillagrombolókból, Bellator-osztályú csatahajókból és TIE Továbbfejlesztett x1-es csillagvadászok különböző osztagaiból állt, az x1-esek  a flotta kiemelt mobilitása miatt voltak jelen. Végül egy a Stalker által kilőtt kutaszdroid megtalálta a Lázadók Szövetségének hadműveleti bázisát a Hoth jégvilágán.

 

A hothi földi és űrcsaták után a Halálosztag a Millennium Falcont üldözte, amit a Hoth aszteroidaövében elvesztettek. Az osztag legalább két csillagrombolót elveszített, köztük egy Imperial II-osztályú csillagrombolót, mikor aszteroidákkal ütköztek a Millennium Falcon utáni üldözésben.

 

Az endori csata és a széttöredezés

 

Avenger ROTJEgy évvel később a Halálosztag Firmus Piett admirális vezetésével a birodalmi flotta szíveként szolgált az endori csatában, a csillagrombolók száma több tucatnyira duzzadt. Egy másod zászlóshajójuk is volt a Pride of Tarlandia csatacirkáló/támogató hajó formájában. A csatában az Executor hídjába belerepült egy lázadó csillagvadász, amitől a hajó irányíthatatlanná vált. A kiiktatott Executor utána belezuhant a Halálcsillagba és megsemmisült. A Pride of Tarlandia csatacirkálót és tizennyolc csillagrombolót is elvesztettek.

 

Az osztag két fő hajójának megsemmisülésével az irányítás a Chimaera parancsnoktisztje, Gilad Pellaeon kapitány kezébe hullott. Mikor nem sokkal utána a Halálcsillag is megsemmisült, valamint Palpatine császár és Darth Vader halála nyilvánvalóvá vált, Pellaeon a Moddell-szektor főbolygója, az Annaj felé rendelt visszavonulót.

 

Miután megérkezett, Pellaeon parancsnoki posztját elvette Adye Prittick admirális, majd a túlélő kapitányokat és admirálisokat egy csúcstalálkozóra hívta össze, hogy megvitassák következő lépésüket. Az egység megtöréséből széthúzás eredményeződött, sokan megragadták hajóikat és saját célra fordították őket, míg a Halálosztag címe hivatalosan megmaradt Prittick és alig tucatnyi csillagromboló személyében. Prittick utasította a Halálosztagot, hogy újra vonuljanak vissza, ezúttal a Yag'Dhulra.

 

A Thrawn-hadjárat

 

A Halálosztagban megmaradt tizenkét csillagromboló és támogató egységeik azon kevés hajóhadak közé tartoztak, amik hűek maradtak a Birodalomhoz, amikor Palpatine halála után az különböző hadurak hűbérbirtokaira hullott szét. Azonban annak dacára, hogy a Birodalmi Uralkodótanács főparancsnoknak nevezte ki Thrawn főadmirálist, miután száműzetéséből visszatért YU 9-ben, a Halálosztag volt az egyetlen elérhető erő Thrawn főadmirális számára utolsó hadjáratában az Új Köztársaság ellen. Annak dacára, hogy Thrawn névlegesen egységesítette őket, az Uralkodótanács és a moffok katonai erőket halmoztak fel maguknak, de inkább az egymás iránti félelemből adódóan, mintsem az Új Köztársaság ellen.

 

A Halálosztag tizenkét megmaradt csillagrombolójából Thrawn csak hatot - a Chimaerát, a Judicatort, a Death's Headet, a Stormhawkot, a Nemesist és az Inexorable-t - tudhatott magáénak, ami teljesen megbízható volt. Thrawn az osztagot két flottává osztotta: egy hat lojális csillagrombolóból álló flottára a Chimaera vezetésével a személyes irányítása alatt, és egy másodikra, ami hat csillagrombolóból állt és Dorja kapitány vezette a Relentless fedélzetén.

 

A Thrawn-hadjárat kezdetén a Halálosztag tizenkét megmaradt hajójából állítólag csak a Chimaera és a Relentless nem semmisült meg a Bastion Egyezmény aláírásáig. 

Ismert tisztek


 • Darth Vader főparancsnok
 • Amise Griff admirális
 • Kendal Ozzel admirális
 • Firmus Piett kapitány/admirális
 • Lorth Needa kapitány
 • Xamuel Lennox kapitány
 • Venka kapitány
 • Cabbel hadnagy
 • Maximilian Veers dandártábornok
 • Nevar dandárparancsnok
 • Freja Covell ezredes
 • Starck ezredes
 • Evir Derricote ezredes
 • Soontir Fel ezredes
 • Turr Phennir őrnagy
 • Arnet hadnagy 

Megjelenések


 • Death Squadron LogoRace for Survival
 • The Final Trap
 • Erőpróba 3 (képregény)
 • "Galaxywide NewsNets” — Star Wars Adventure Journal 13 (Csak említve)
 • Megfizetsz!: Dengar története
 • Star Wars: V. rész: A Birodalom visszavág
 • Star Wars: Episode V The Empire Strikes Back (ifjúsági regény)
 • Star Wars: V. rész: A Birodalom visszavág (regény) (Első megjelenés)
 • The Empire Strikes Back: A Storybook
 • Classic Star Wars: The Empire Strikes Back book
 • Star Wars 39: The Empire Strikes Back: Beginning
 • Star Wars 40: The Empire Strikes Back: Battleground Hoth
 • Star Wars 41: The Empire Strikes Back: Imperial Pursuit
 • Star Wars 42: The Empire Strikes Back: To Be a Jedi
 • Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back játéktermi gép
 • "Temporary Reassignment” — Shadows of the Empire Sourcebook
 • "A World to Conquer” — Star Wars Adventure Journal 2 (Csak indirekt megemlítés)
 • Star Wars: X-Wing Alliance
 • Murder on the Executor
 • Star Wars: TIE Fighter
 • Star Wars 51: Resurrection of Evil
 • Star Wars 63: The Mind Spider
 • Star Wars 76: Artoo-Detoo to the Rescue
 • A Birodalom árnyai (regény)
 • Star Wars: VI. rész: A Jedi visszatér
 • Star Wars: VI. rész: A Jedi visszatér (regény)
 • Star Wars: Episode VI Return of the Jedi (ifjúsági regény)
 • A New Hope: The Life of Luke Skywalker (Csak indirekt megemlítés)
 • X-Wing Rogue Squadron 25: The Making of Baron Fel
 • Az utolsó parancs (Csak indirekt megemlítés) 

Források


 • The Empire Strikes Back Official Poster Monthly 2
 • Kenner Star Wars: The Empire Strikes Back (Csomag: Death Squad Commander)
 • The Empire Strikes Back Coloring Book (1982)
 • Star Wars: Return of the Jedi Coloring Book (Max Rebo) (Csak képen)
 • Star Wars: Return of the Jedi Coloring Book (Luke Skywalker) (Csak képen)
 • A Guide to the Star Wars Universe ("Admiral Ozzel" alatt)
 • The Star Wars Sourcebook
 • Assault on Hoth (Mint "Vader nagyúr különítménye")
 • Galaxy Guide 3: The Empire Strikes Back (Mint "Vader nagyúr flottája")
 • Rebel Alliance Sourcebook (Mint "Nagy flotta")
 • Wanted by Cracken (Mint "Vader nagyúr flottája")
 • Rebel Alliance Sourcebook, Second Edition
 • Star Wars Sourcebook, Second Edition
 • "Calling All Trivia Fans” — Star Wars Galaxy Magazine 1 (Csak indirekt megemlítés)
 • "Galaxywide NewsNets” — Star Wars Adventure Journal 12
 • "Galaxywide NewsNets” — Star Wars Adventure Journal 14
 • Imperial Sourcebook, Second Edition
 • Rebel Alliance Sourcebook, Second Edition
 • Galaxy Guide 5: Return of the Jedi, Second Edition
 • Galaxy Guide 3: The Empire Strikes Back, Second Edition
 • Shadows of the Empire Sourcebook (Csak indirekt megemlítés)
 • "Princess Leia: A Heroine's Tale” — Star Wars Galaxy Magazine 12 (Csak indirekt megemlítés)
 • Anakin Skywalker: The Story of Darth Vader
 • Inside the Worlds of Star Wars Trilogy
 • Star Wars: Complete Locations
 • Star Wars Customizable Card Game – Death Star II Limited (Kártya: Captain Jonus)
 • Star Wars Customizable Card Game – Dagobah Limited (Kártya: Avenger)
 • The Secrets of Star Wars: Shadows of the Empire (Csak indirekt megemlítés)
 • Star Wars Customizable Card Game – Hoth Limited (Kártya: Admiral Ozzel)
 • Star Wars Customizable Card Game – Hoth Limited (Kártya: Death Squadron)
 • Star Wars Customizable Card Game – Hoth Limited (Kártya: Imperial Domination)
 • Star Wars Customizable Card Game – Hoth Limited (Kártya: Stalker)
 • Star Wars Customizable Card Game – Hoth Limited (Kártya: Tyrant)
 • Star Wars Customizable Card Game – Hoth Limited (Kártya: You Have Failed Me For The Last Time)
 • The Official Star Wars Fact File 2 (END3–4, The Battle of Endor) (Csak indirekt megemlítés)
 • The Official Star Wars Fact File 3 (ACK2, Admiral Ackbar) (Csak indirekt megemlítés)
 • The Official Star Wars Fact File 4 (HOT2–3, HOT6, The Battle of Hoth; OZZ1–2, Admiral Ozzel; MIL1, Millennium Falcon)
 • The Official Star Wars Fact File 5 (HYP2, Hyperspace)
 • The Official Star Wars Fact File 6 (HOT7–12, Escape from Hoth)
 • The Official Star Wars Fact File 7 (TIE1, TIE Fighter) (Csak képen)
 • The Official Star Wars Fact File 11 (END7–8, The Battle of Endor; STA3–4, Imperial Star Destroyer)
 • The Official Star Wars Fact File 12 (REG1–2, The Alliance Regroups)
 • Star Wars Customizable Card Game – Special Edition Limited (Kártya: Vengeance)
 • Star Wars Trading Card Game – The Empire Strikes Back (Kártya: 3,720 to 1) (Csak képen)
 • Star Wars Trading Card Game – The Empire Strikes Back (Kártya: Admiral Kendal Ozzel)
 • Star Wars Trading Card Game – The Empire Strikes Back (Kártya: Outmaneuver Them) (Csak képen)
 • Star Wars Trading Card Game – The Empire Strikes Back (Kártya: Blockade)
 • Star Wars Trading Card Game – The Empire Strikes Back (Kártya: Imperial Fleet)
 • Star Wars Trading Card Game – The Empire Strikes Back (Kártya: Rebel Escape Squad) (Csak képen)
 • The Dark Forces Saga, Part 6 a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink az Archive.org-on)
 • Galactic Gazetteer: Hoth and the Greater Javin a Wizards.com-on (eredeti cikk link, háttérlink az Archive.org-on) (Csak indirekt megemlítés)
 • Starships of the Galaxy, Saga Edition
 • Star Wars: The Official Starships & Vehicles Collection 5
 • Star Wars: The Official Starships & Vehicles Collection 7
 • Star Wars: The Official Starships & Vehicles Collection 10
 • The Complete Star Wars Encyclopedia
 • The Essential Atlas
 • The Essential Guide to Warfare
 • Star Wars: The Card Game – The Search for Skywalker (Kártya: Deploy the Fleet) (Csak képen)
 • Star Wars: The Card Game – The Search for Skywalker (Kártya: Death Squadron Star Destroyer)
 • Star Wars: The Card Game – The Search for Skywalker (Kártya: Fleet Navigator) (Csak képen)
 • Star Wars: The Card Game – The Search for Skywalker (Kártya: Death Squadron Command)
 • Star Wars: The Card Game – The Search for Skywalker (Kártya: Admiral's Order) (Csak képen)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Admiral Ozzel (★))
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Admiral Ozzel (★★★))
 • Star Wars: The Card Game – Escape from Hoth (Kártya: The Executor Arrives) (Csak képen)
 • Star Wars: The Card Game – Escape from Hoth (Kártya: Executor) (Csak képen)
 • "Rogues Gallery: Clearance for Immediate Launch” — Star Wars Insider 146
 • Star Wars: Sith Wars (Csak indirekt megemlítés)
 • Star Wars: The Card Game – Balance of the Force (Kártya: Thunderflare) (Csak képen)
 • "The Imperial Warlords: Despoilers of an Empire, Part 2," The Official Star Wars Blog (link)
 • Super Star Destroyer az Encyclopedia-n (link mára elavult; háttérlink az Archive.org-on)
 • Star Wars Illustrated: The Empire Strikes Back (Kártya: Ozzel's Bad News)
 • Star Wars Illustrated: The Empire Strikes Back (Kártya: Ozzel's Final Punishment)
 • Star Wars Illustrated: The Empire Strikes Back (Kártya: The Falcon's Escape)
 • Star Wars Illustrated: The Empire Strikes Back (Kártya: With the Garbage) (Csak indirekt megemlítés)
 • Star Wars Illustrated: The Empire Strikes Back (Kártya: Hyperdrive: Operational) (Csak indirekt meg

A Szerző: owokaleyo1992


Az értékeléshez be kell jelentkezned.
0/5 : Nincs értékelve

Navigáció

Hirdetés

Hagyatek Banner Allo 1200x6000