hagyatek_banner_1460x342_a.png

Erő-szellem (Legendák)

JediGhosts-ROTJ.jpg
Force ghost
Általános adatok
Kronológiai és politikai adatok
Besorolás:
 • Jedik
 • Sith-ek

Legendák

"Mi az az Erő-szellem?"
"Egy túlélési, egy közlési forma valakitől, aki meghalt, de egy bizonyos módon még mindig létezik."
-Ordith Huarr és Nelani Dinn 

Az Erő-szellem egy halott Erő-érzékeny lelke és esszenciája volt, aki halála után figyelmen kívül hagyta az Erő akaratát, és képes volt kapcsolatba lépni az élőkkel, bár nem fizikailag. Néhány Sith-nagyúr megtanult pár hasonló technikát, amikkel néhány esetben fizikailag képesek voltak hatni a környezetükre. 

Leírás


Azért tudtalak megérinteni, mert kapcsolatban állunk az Erő által. Magamba szívtam a kapcsolódásodat az Erővel, hogy szilárdabb legyek, és most is abból táplálkozom, hogy láthass engem.
-Aidan Bok szelleme Tash Arrandához 

Luke Force Ghost Leg0Míg a legtöbb Jedi elveszíti testét és halálakor az Erő totalitásával egyesül, páran megtanultak egy technikát, amivel egy időre megőrzik identitásukat és elválasztják azt az Erőtől. Ezek az egyének időzni tudtak a fizikai világban "Erő-szellemek" formájában, nem fizikai valóban, és ebben benne volt a legtöbb jellemvonás és képesség, amiket még az életben tudhattak magukénak. Az Asli Krimsan holokronjában lévő tudásra hagyatkozva ez a tett úgy érhető el, hogy valaki a szerves sejtjeit tiszta energia állapotába szublimálja.

 

Egy Erő-szellem "normális" állapotában csak más test nélküli entitásokkal tud kapcsolatba lépni. Hogy az élők meghallják, vagy meglássák, a szellemnek manifesztálódnia kell. A manifesztálódásnak különböző típusai vannak. Alap szinten egy Erő-szellem egy hullámzó, tejszínű, szürke energiatömegként tud megjelenni, ami ismertetőjegyek hiányában szenvedett. Ugyanakkor a halott az életben élt képének pontos másaként is megtestesülhet, csak áttetszőként és kékes ragyogást bocsátva ki. Míg bárkinek meg tud jelenni, akinek akar, egy szellem nem választhatta meg, hogy hallhatóvá, vagy láthatóvá válik csak néhány egyénnek és nem másoknak, mivel a manifesztáció érzékelésének képessége a szemlélő erejétől múlik az Erőben. Míg sok Erő-szellem korábbi önmaguk látomásaként is megjelenhet sérülések és betegségek jelei nélkül, mások igenis viselték haláluk okának jeleit. Aidan Bok szelleme rongyos köpenyt viselt és tátongó sebeket hordott a testén, amik egy fénykard nyomaiból származtak. Néha egy különleges Erő-szellem összekötötte volna magát egy Erő-érzékennyel, mint védőszellem annak céljából, hogy bölcsességeket nyújtsanak, folytassák a tanítást és segítséget ajánljanak fel.

 

Állítólag az Erő-szellemek nem tudtak kárt okozni senkinek és a fizikai entitások sem tudtak ártani nekik, a szellemi természetüknek köszönhetően. Ugyanezért könnyen át tudtak haladni a szolid anyagokon és sosem gátolta semmi őket a mozgásukban. Míg néhány szellem szimulálni tudta az élőlények járását, alávetve a gravitációnak, mások pedig lebegni és oldalazni tudtak a földszint felett. Néhány esetben azonban egy szellem ideiglenes szoliditást tudott elsajátítani azzal, hogy egy élőlény Erő-kapcsolódásából táplálkozott, amivel valójában meg tudta érinteni azt a teremtményt. Jellemzően Aidan Bok szelleme elég szoliddá tudott válni ahhoz, hogy átlökje Tash Arrandát egy ajtónyíláson.

 

Egy manifesztálódott szellem Erő-képességekkel is rendelkezhetett, bár nem mindegyikkel. Létezett az a képesség is, hogy azonnali módon a galaxis bármely pontjára utazzon, ahová csak akar. Ez a képesség azonban azt követelte, hogy a szellem járatos legyen az úti céljában. Az Erő jelenléte a megérkezés helyszínénél szintén feltétel volt, mivel az egyfajta jeladó módjára viselkedett. 

Történelem


"Örök élet…"
" A Sith-ek végső célja, és mégis: soha nem érhetik el. Az csak az én elengedésével, nem pedig lázas felmagasztalásával valósítható meg. A részvéten át érkezik, nem a kapzsisággal. A szeretet a válasza sötétségre."
-Yoda és Qui-Gon Jinn 

A Jedi hagyományokra hivatkozva a halál az élet része, és azt jelenti, hogy eggyé válni az Erővel. A halálban az egyének elvesztik a képességet, hogy kommunikáljanak az élőkkel, bár bizonyos kevésbé ismert tanulási mód elsajátításával ez elhárítható volt.

 

A tudás eredete, valamint annak története nem ismert. A Galaktikus Köztársaság ősi Jedijei, mint Arca Jeth, valamint egyes Sith-nagyurak ismerték a titkot, amivel az egyén esszenciája képes volt "a halál túlélésére", de ez a tudás valahogy kihalt az évezredek során. Azonban titokban az őslakos ysannák megőrizték ezt, akik a világon fogságba esett Jedik leszármazottai voltak és lassan barbarizmusba fulladtak.

 

Újbóli felfedezés 

"Mialatt kifelé sodródott, egy ismerős hang szólalt meg Obi-Wan fejében."
"Voltak mások is, padawan, mondta. Obi-Wan hosszasan kifújta a levegőt. Ez Qui-Gon hangja volt. Halott mestere mindig ott volt a segítségére, és még… a halálán túl is."
"Lundin kívül mások is keresik a holokront. Lépj kapcsolatba velük..."
"Obi-Wan kinyitotta a szemét. Köszönöm, mester..."
-Qui-Gon Jinn Erő-szellemének hangja tanácsot ad néhai tanítványának, Obi-Wan Kenobinak, aki küldetésre indul a Kodai bolygóra YE 29-ben, hogy megszerezze Adas király Sith holokronját. 

Qui-Gon Jinn volt az első az újabb Jedik közül, aki újra felfedezte ezt a titkot a Whillek sámánjának segítségével. Qui-Gon szelleme mutatta az utat Yodának és Obi-Wan Kenobinak, és felfedte előttük annak a titkát, hogy miképp lehet megtartani valaki individualitását, miután eggyé válik az Erővel. Yoda a száműzetése alatt ezt egy másik Jedi-mesternek, Qu Rahn-nak tanította meg. A Sötét Nő is tudomást szerzett róla valamikor.

 

Wan Kenobi SWGTCGAzon Jedik halála más volt: a szellemük visszanyerte egyéniségét és vissza tudott térni hangok, álmok, vagy jelenések formájában tetszés szerint, így tudták segíteni azokat, akik rászorulnak az útmutatásaikra. Halálukkor a testük eltűnik; ugyanakkor nem Qui-Gon esetében.

 

Ez a státusz ideiglenes volt, mivel az Erő-szellemek az élet és a túlvilág közti státuszban voltak; bizonyos idő múltán tovább kellett haladniuk az Erő honába, a lét egy másik síkjába. Darth Vader megtanulta ezt a képességet Darth Sidiouson keresztül, és halálakor Kenobi és Yoda szellemei befejezték ezt a tanítást azzal, hogy az utolsó lépéssel ajándékozták meg a szellemmé való változáshoz. Anakin szelleme fiatalkori énje képében jelent meg, még a sötét oldalra való bukása előtti mása.

 

Hasonló technikák

 

Bizonyos Sith-nagyurak is felfedeztek hasonló technikákat. Néha a testük a Jedikével megegyezően enyészik el, bár a Jediknek ez nem volt előfeltétel az Erő-szellemé való váláshoz. Nem volt szokatlan, hogy a Sith-nagyurak szellemei fennmaradjanak, az élővilághoz egy tárgy, hely által kötve, vagy egyszerűen rosszakaratuk és gyűlöletük energiájának köszönhetően. Azonban a Jedikkel ellentétben a Sith-ek kevés nyugalmat találtak ebben a formában, ezért nyugtalanul léteztek évszázadokig, végül megőrjítette őket a magány, az emlékek, vagy a sötét oldal által keltett őrület. Sok módon eltértek ezek a technikák a Jedik által tanultakétól; a legeltérőbb különbség a személy limitált képessége volt, hogy kapcsolatba lépjen a környezetével. Ezen technikák profi Sith használója Exar Kun volt.

 

Voltak híres Sith-ek, mint például Darth Andeddu és Darth Bane, akik inkább féltek saját haláluktól, mint annak kijátszásától és az olyan Erő-szellemmé való változástól, ami a Jedi ellenfelüknél volt. Eme tény miatt módszereket kerestek a haláltól való megmeneküléshez és a korlátlan élet eléréséhez. Bár ez színtiszta spekuláció, de Bane teste nem tűnt el és nem vált eggyé az Erővel halálakor. A lelke elmerült tanítványa testében és a nő lelke legyőzte azt, csupán egy nyomot hagyva hátra lelkéből. Ez és sok más esetben a Sith-ek csak a lelkük kis esszenciájában éltek, amiket a Sith holokronjaikba ágyaztak be. A sok Jedi, aki azt hitte, hogy nincs halál, csak az Erő van, örökké élt a haláluk elfogadása által. A Sith-ek úgy vélték, hogy az Erő szabadítja meg őket és szakítja le láncaikat, amik földi létük zűrzavarához kötik őket. 

Ismert Erő-szellemek


A ~ jel azt jelenti, hogy a személynek nincs ismert szellem-megjelenése (eddig). Azonban a testük elenyészett halálukkor, ami azt sugallja, hogy ismerték ezt a technikát.
A † jel azt jelenti, hogy bár a testük nem tűnt el, később szellemként megjelentek.
A # jel azt jelenti, hogy az egyén teste felrobbant halálakor és létezése szellem formájában tovább folytatódhat.

 

RahnvisionJedik 

 • Jesper Altax
 • Aryzah
 • Vodo-Siosk Baas
 • Lanius Qel-Bertuk
 • Empatojayos Brand
 • Daeshara'cor ~
 • Orgus Din †
 • Dominus ~
 • Nejaa Halcyon ~
 • Noab Hulis
 • Ikrit
 • Arca Jeth ~
 • Qui-Gon Jinn †
 • An'ya Kuro
 • A Feljegyzések Utolsó Kurátora ~
 • Kento Marek †
 • Crian Maru
 • Callista Ming
 • Wan Force Ghost SWG PoVObi-Wan Kenobi
 • Odan-Urr ~
 • Ooroo ~
 • Pernicar
 • Lanius Qel-Bertuk
 • Ulic Qel-Droma
 • Qu Rahn
 • Rajivari
 • Wolf Sazen ~
 • Echuu Shen-Jon
 • Anakin Skywalker (Korábban Sith-nagyúr volt)
 • Kol Skywalker †
 • Luke Skywalker
 • Mara Jade Skywalker
 • Anakin Solo † (a hitelessége megkérdőjelezett)
 • Jacen Solo (Korábban Sith-nagyúr volt)
 • Andur Sunrider †
 • Meetra Surik
 • Tahl
 • Tal
 • Shaak Ti #
 • Matta Tremayne ~
 • Hosk Trey'lis
 • Kazdan Paratus ~
 • Dree Vandap
 • Halagad Ventor
 • Vergere (szintén Sith-ként tanult)
 • Celeste Morne ~
 • Yoda
 • Revan
 • Jem Ysanna ~
 • Nerra Ziveri
 • Lyoon

JATMSötét Jedik 

 • Quillara Adeen
 • Joruus C'baoth #
 • Jerec ~
 • Kueller (álomban jelenik meg)

Sith-ek 

 • Tulak Hord
 • Darth Andeddu † (a szellem cselekvőképtelenné válik YU 137-ben)
 • Darth Andru
 • Darth Bane
 • Darth Caedus † (a szelleme jó útra tért YU 41-ben)
 • Darsin
 • Ergast
 • Quorlac Fornayh
 • Githany (talán jó útra tért YU 5 előtt)
 • Horak-mul
 • Dathka Graush † (megszállta Naz Felyoodot YE 0-ban)
 • Darth Iratus
 • Skere Kaan
 • Aloysius Kallig
 • Exar Kun † (a szellem cselekvőképtelenné válik YU 11-ben)
 • Darth Krayt
 • LaTor
 • Saalo Morn
 • Terrak Morrhage
 • Karness Muur † (a szellem cselekvőképtelenné válik YU 137-ben)
 • Freedon Nadd † (a szellem cselekvőképtelenné válik YE 3.997-ben)
 • I. Dramath nagyúr (a szellemet YE 3.630-ban elpusztítják)
 • Darth Nihilus~
 • Ajunta Pall (a szellem visszatért a világos oldalra YE 3.956-ban)
 • Darth Sidious # (az utolsó teste megsemmisült YU 11-ben)
 • Qordis †
 • Marka Ragnos † (a szellem cselekvőképtelenné válik YU 14-ben)
 • Naga Sadow
 • Darth Vax
 • Darth Vectivus
 • XoXaan †
 • Darth Zash (megszállta Khem Valt)
 • Kalatosh Zavros
 • Darth Marr
 • Valkorion

Mások 

 • DilandHerDenin
 • Zeth Durron
 • Az Atya ~
 • Tag Greenley (nem-kánon)
 • Grotrugga (Kánon volta vitatható)
 • Dice Ibegon
 • Herian I'ngre
 • Morgan Katarn †
 • Kimania
 • Dllr Nep
 • Neas Nyl
 • Teril Nyl
 • Bink Otauna (nem-kánon)
 • R5-D4 (nem-kánon)
 • Risstenni
 • Lak Sivrak
 • Vila
 • Erpham Warrick
 • Zik'tath (kánon léte vitatható)

A színfalak mögött


Összeköt és megvilágosít minket. Nem az izmaidban, magadban.
-Yoda, Luke Skywalkernek 

Retcon

 

 SWG TCGAz eredeti trilógia alatt a rajongók és az Expanded Universe írói azt hitték, hogy ez az összes Jedivel megtörténik, aki meghal, még a bukott Jedik is, akik megbánták tettüket életük végén, mint például Darth Vader és a Jedi Ulic Qel-Droma. Utóbbi esetben az eltűnés annak jele volt, hogy a szellem jó útra tért. Az olyan munkákban, mint a Jedi históriák, a legtöbb meghaló Jedi szertefoszlik, és néha később szellem képében jelenik meg.

 

Sok kérdés merült fel a Baljós árnyak folyamán, mikor Qui-Gon Jinn teste nem tűnik el a Darth Maul elleni párbaja után, és helyette egy Jedi temetési máglyán elhamvasztották, mint Vadert. A Sith-ek bosszúja című filmben tudatták, hogy "a halál ÉS valaki identitásának megőrzése" nem feltétlenül történik meg minden Jedivel, de ezt a képességet elsajátította Qui-Gon szelleme és átadta Yodának és Obi Wannak.

 

Qui-Gon Jinn és egyéb eltérések

Sosem látjuk Qui-Gon szellemét; ő nem ennyire csiszolt. Képes megtartani a személyiségét, de nem képes testileg szellemmé válni.
-George Lucas Qui-Gon Erő-szellemének képességéről 

Qui-Gon Jinn volt az első karakter, aki a Star Wars közönségének elé tárta, hogy nem minden Jedi lesz szellem a halál után (annak alapján, hogy a teste nem tűnik el, mikor meghal), de hangként mutatkozik A klónok támadása filmben és figyelmezteti Anakin Skywalkert, valamint A Sith-ek bosszúja filmben, mint az első G-kánon karakter, aki megszerzi a tudást, hogy miképp lehet Erő-szellem, annak dacára, hogy a teste nem tűnik el a halála után. A következtetés az, hogy egyesek meg tudják tanulni, hogyan legyenek Erő-szellemek még egy átlagos halál után is. Mara Jade Skywalker is hasonló sorsra jutott halála után. Csak akkor tűnt el, mikor Jacen (titokban Darth Caedus) belépett a szobába egy kétségbeesett próbálkozással, hogy informálja a Jedit saját magáról, ami azt engedi sugallni, hogy egy Erő-használó, aki elsajátította az Erő-szellemmé való válás képességét, saját maga irányítja a testét. Qui-Gon Jinn, mint Erő-szellem is látszólag megjelenik Obi-Wan Kenobinak és Anakin Skywalkernek A klónok háborúja animációs sorozat "Mortis szellemei" című részében.

 

Anakin Skywalker

 

Határozottan állítják Az Erő bajnokai könyvben és a hivatalos oldal Databank-jában, hogy Anakin testének szerves része eltűnt, és hogy Luke csak a ruháját és mechanikus részeit égette el rituálisan.

 

Nagy visszhangot keltett A Jedi visszatér DVD-változata, mikor Sebastian Shaw Erő-szellemét Hayden Christensen képére cserélték, így eltávolítva Shaw Erő-szellemét a kánonból és Christensent helyezve át.

 

Más problémák

 

Spirits Copy1Más retconálni való probléma a Sith-ek és a Sötét Jedik szellemei. A Sith-ek bosszúja könyv- és képregény-változatában Qui-Gon Jinn szelleme elmondja Yodának, hogy csak a világos oldalon lévők élhetnek tovább Erő-szellemként, és hogy ez olyasvalami, amit a sötét oldaliak nem tudnak megtanulni. Azonban a Sötét nagyúr könyvben Darth Sidious (aki megalkotta és tökéletesítette a technikát önmaga klón testeinek használatával) felfedi, hogy az ősi Sith-nagyurak egykor a "halál túlélésének" képessége birtokában voltak, de ez a tudás az idő folyamán valahogy elveszett. Nem tisztázott, hogy mely Sith-nagyurakat sorolja be "ősinek" a szövegkörnyezetben, de Skere Kaan és Qordis voltak az utolsó ismert Sith-ek, akik még Palpatine előtt megmenekültek az Erő honában való elveszéstől. Az lehetséges, hogy Qui-Gon félreinformálódott, vagy inkább annak felvázolása, hogy csak a világos oldal használóira alkalmazható ez, csupán egy volt a sok (gyakran radikális) teóriája közül. Van egy másik elütő lehetőség, hogy a világos oldali Erő-szellemek és a sötét oldali Erő-szellemek alapvetően különbözőek, és hogy erre értette Qui-Gon. Valójában a Jedi Erő-szellemek látszólag "kiszabadultak" a túlvilágra a fizikai formáik elmúlásával és viszont, míg a Sith Erő-szellemeket "csapdába ejtette", vagy magához láncolta a halál, és egy relikviához (a Muur Talizmán, Ulic Qel-Droma Sith amulettje, stb.) vagy különleges helyekhez (mint például a Yavin IV Massassi Templomaihoz, ősi Sith sírokhoz, stb.) kötődtek, azonban a Sith-nagyúr Darth Marr Erő-szellemmé vált halála után, és láthatóan képes volt szabadon mozogni a meteriális világban.. Ez azonban még magyarázatra szorul.

 

Ez a kérdés vonatkozik a nem Jedikre, például Morgan Katarnra, aki Erő-szellemmé vált. Ez feltételezi, hogy az Erő-érzékenyek szellemei, akik bár nem voltak teljesen képzett Jedik életükben, az Erővel megnyilvánulnak egy Erő-nexus által (helyek, ahol az Erő kifejezetten erős), mint például a Jedik Völgye. Valamint Ajunta Pall Sith-nagyúr az Erőn túl Erő-szellem módjában élt tovább, bár az viszonylag ismeretlen, hogy miképp és miért maradt fenn. Azonban azt spekulálják, hogy a túlzott haragja és dühe késleltette ezt az eseményt. Ez mondható Exar Kunra is, aki a sötét oldallal itta ki a massassik életerejét, épp a halála előtt. Lehetséges, hogy a többi Sith-nagyúr szellemei bezáródtak egy olyan helyre, ahol erős a sötét oldal, úgy táplálkozva belőle, mint a paraziták. A folyamatot majd talán egy könyvben, vagy más forrásban fejtik ki.

 

Nem kánon

 

A nem kánon Tag Greenley és Bink Otauna karakterei Erő-szellemmé váltak, miután a második Halálcsillag felrobbanásában életüket vesztették, és megjelentek az Endoron Obi-Wan, Yoda, valamint Anakin Skywalker idősebb és fiatalabb verziója mellett.

 

Mace Windu Erő-szellemként jelenik meg egy alternatív történetben, a Star Wars Infinities: The Empire Strikes Back képregényben Darth Vader látomásában, bár ez talán csak Vader mentális víziója egy igazi Erő-szellemmel ellentétben.

 

Anakin Skywalker, Yoda és Ben Kenobi Erő-szellem verziói játszható karakterek a LEGO Star Wars II: The Original Trilogy és a LEGO Star Wars: The Complete Saga játékokban.

 

A Star Wars Mesék "Skippy a Jedi Droid" történetében a cím főszereplője (vagy másképpen R5-D4) Erő-szellemmé válik, miután a Birodalom megsemmisíti őt.

 

A Robot Chicken: Star Wars különkiadásban Jar Jar Binks Erő-szellemmé válik, miután Darth Vader kilöki őt egy légzsilipen.

 

A Force Unleashed Ultimate Sith Edition játékban Obi-Wan Erő-szellemére kihatással vannak Starkiller Erő-támadásai, köztük az Erő-villámok is. 

Megjelenések


 • Message From Beyond TCG By BaracchiJedi históriák: A Sithek aranykora
 • Tales of the Jedi: Knights of the Old Republic
 • Tales of the Jedi: Dark Lords of the Sith 1: Masters and Students of the Force
 • Tales of the Jedi: Dark Lords of the Sith 2: The Quest for the Sith
 • Tales of the Jedi: Dark Lords of the Sith 3: Descent to the Dark Side
 • Tales of the Jedi: Dark Lords of the Sith 4: Death of a Dark Jedi
 • Tales of the Jedi: Dark Lords of the Sith 6: Jedi Assault
 • Tales of the Jedi: The Sith War 1: Edge of the Whirlwind
 • Tales of the Jedi: Redemption
 • Star Wars: Knights of the Old Republic
 • The Old Republic: Revan
 • Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords
 • Timeline 10: The Exar Kun War (Appears in hologram)
 • Star Wars: The Old Republic
 • Star Wars: The Old Republic: Shadow of Revan
 • Star Wars: The Old Republic: Knights of the Fallen Empire
 • Star Wars: The Old Republic: Knights of the Eternal Throne
 • Bane of the Sith
 • Darth Bane: A kettő szabálya
 • Darth Plagueis (Csak említve)
 • Into the Storm Clouds
 • Star Wars: II. rész: A klónok támadása (csak hang)
 • Star Wars: The Clone Wars (videojáték)
 • Yoda: Sötét találkozó
 • From the Trees
 • Hunting the Wyrd
 • Star Wars: A klónok háborúja: 3. évad, 15. rész – „A Mindenség Urai”
 • Star Wars: A klónok háborúja: 3. évad, 17. rész – „Mortis szellemei”
 • Star Wars: A klónok háborúja: 6. évad, 11. rész – „Hangok” (Test nélküli hangként)
 • Destruction
 • Star Wars: III. rész: A Sith-ek bosszúja
 • "The Mask of Darth Nihilus"—The Unknown Regions (Csak említve)
 • The Last of the Jedi: The Desperate Mission
 • Extinction
 • Domain of Evil
 • Star Wars Galaxies: Trials of Obi-Wan
 • Star Wars: The Force Unleashed (videojáték)
 • Star Wars: IV. rész: Egy új remény (Első megjelenés)
 • Star Wars 21: Shadow of a Dark Lord (Mint „szellem”) (Csak említve)
 • Star Wars 25: Siege at Yavin (Csak említve) (Mint „szellem”)
 • Galaxy of Fear: Ghost of the Jedi
 • Galaxy of Fear: Clones (Csak említve)
 • Shadows in the Force
 • "La Légende des Cristaux" — Casus Belli 76
 • Erőpróba
 • Erőpróba 2 (képregény)
 • Star Wars: V. rész: A Birodalom visszavág
 • Star Wars: Episode V The Empire Strikes Back (ifjúsági regény)
 • Star Wars: V. rész: A Birodalom visszavág (regény)
 • The Empire Strikes Back: A Storybook
 • Star Wars 39: The Empire Strikes Back: Beginning
 • Star Wars 43: The Empire Strikes Back: Betrayal at Bespin
 • Star Wars 44: The Empire Strikes Back: Duel a Dark Lord (Csak említve)
 • Star Wars: Ewoks — „Wicket's Wagon"
 • Return of the Jedi rádiójáték
 • Star Wars: VI. rész: A Jedi visszatér
 • The Life and Legend of Obi-Wan Kenobi
 • Az utolsó éjszaka Mos Eisleyban: A farkasember és a lamproid meséje
 • Különbéke
 • Star Wars 92: The Dream
 • Star Wars: X-Wing Rogue Squadron: Requiem for a Rogue
 • Luke Skywalker és a Mindor árnyai (Csak említve)
 • Star Wars: Jedi Knight: Dark Forces II
 • Light and Dark
 • A Tatuin szelleme (Csak említve)
 • A Birodalom örökösei
 • A Birodalom vége
 • Én, a Jedi
 • Sötét oldal
 • Az Erő bajnokai
 • Star Wars: Jedi Knight II: Jedi Outcast
 • Star Wars: Jedi Knight: Jedi Academy
 • The New Jedi Order: Traitor
 • The New Jedi Order: Destiny's Way
 • Legacy of the Force: Betrayal
 • Legacy of the Force: Exile
 • Legacy of the Force: Revelation
 • Fate of the Jedi: Abyss
 • Fate of the Jedi: Allies
 • Fate of the Jedi: Ascension (Csak említve)
 • Fate of the Jedi: Apocalypse
 • Hagyaték 1: Szétroppanva 1 (Csak hang)
 • Hagyaték 3: Szétroppanva 3
 • Legacy 12: Ghosts, Part 2
 • Legacy 18: Claws of the Dragon, Part 5
 • Legacy 39: Tatooine, Part 3
 • Legacy 48: Extremes, Part 1
 • Legacy — War 3
 • Legacy — War 6 

Nem-kánon megjelenések 

 • The Force Unleashed Ultimate Sith Edition
 • Star Wars Infinities: A New Hope
 • Star Wars Infinities: Return of the Jedi
 • LEGO Star Wars II: The Original Trilogy
 • LEGO Star Wars: The Complete Saga 

Források


 • Star Wars: The Power of the Force (1985)
 • Star Wars: The Power of the Force (1995)
 • Star Wars: Shadows of the Empire trading cards (Kártya: "Help Me, Obi-Wan...")
 • Tales of the Jedi Companion
 • The Dark Side Sourcebook
 • Power of the Jedi Sourcebook
 • Alliance and Empire Expansion Set
 • Star Wars: The Action Figure Archive
 • Hero's Guide
 • Knights of the Old Republic II: The Sith Lords: Prima Official Game Guide
 • Jedi Academy Training Manual
 • Jedi vs. Sith: The Essential Guide to the Force
 • The Complete Star Wars Encyclopedia (Mint „Erő-kísértet”)
 • Fate of the Jedi: Dramatis Personae
 • Rebellion Era Campaign Guide
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Champions of the Force (Kártya: Fate of the Galaxy) (Csak képen)
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – Galactic Hunters (Kártya: Obi-Wan Kenobi)
 • A Jedi útja
 • Star Wars Galaxies Trading Card Game – The Price of Victory (Kártya: Obi-Wan Kenobi)
 • "Secrets of the Force” — Star Wars Insider 123
 • "The Write Stuff!” — Star Wars Insider 126
 • "We Need to Talk About Jar Jar” — Star Wars Insider 131
 • Star Wars: The Old Republic Explorer's Guide
 • Star Wars: The Old Republic Encyclopedia
 • Sith-ek könyve
 • Star Wars: Beware the Sith
 • Star Wars: The Ultimate Visual Guide: Updated and Expanded
 • Star Wars: The Card Game – The Desolation of Hoth (Kártya: A Message from Beyond) (Csak képen)
 • Star Wars: The Card Game – The Desolation of Hoth (Kártya: Old Ben's Spirit)
 • Star Wars: Obi-Wan Kenobi, Jedi Knight
 • Star Wars: The Legendary Yoda
 • Star Wars: The Card Game – Edge of Darkness (Kártya: Force Wraith)
 • Star Wars: Force Collection (Kártya: Luke Skywalker (Special))
 • Star Wars: The Card Game – Balance of the Force (Kártya: Run Luke! Run!) (Csak cím)
 • Star Wars: The Card Game – Heroes and Legends (Kártya: Rahn's Guidance) (Csak képen)
 • Star Wars: The Card Game – Join Us or Die (Kártya: May the Force Be With You) (Csak képen)

A Szerző: owokaleyo1992


Az értékeléshez be kell jelentkezned.
0/5 : Nincs értékelve

Navigáció

Hirdetés

Hagyatek Banner Allo 1200x6000