hagyatek_banner_1460x342_a.png

66-os parancs (Kánon)

End_Days.jpg
Order 66
Idővonal: YE 32 (megalkotás)
Végkifejlet: A titkos protokoll a Jedi Rendet és tagjait a Galaktikus Köztársaság árulóinak bélyegzi
Parancsnokok:
 • Ferren Barr (végrehajtó)
 • Darth Sidious (végrehajtó)
Erők: Sith-ek
Esemény(ek):
 • Ringo vindai csata (idő előtt)
 • Párbaj Palpatine irodájában
 • Klónok Háborúja/Nagy Jedi Tisztogatás
 • Mon Cala elfoglalása

Kánon

Hajtsa végre a 66-os parancsot!
- Darth Sidious 

A 66-os parancs, vagy más néven a 66-os klón protokoll egy szigorúan titkosított utasítás volt, ami minden Jedit a Galaktikus Köztársaság árulójának azonosított, és ezért elrendelte az azonnali kivégzésüket a Köztársaság Nagy Hadserege által. A parancsot a Nagy Hadsereg klón katonáiba programozták az agyukba ültetett vezérlő chipeken keresztül, ennek hatására nem történhetett meg, hogy a klónok megtagadják az utasítást és nem fordulnak Jedi-tábornokaik ellen. A klón katonákat létrehozó kaminói tudósok úgy hitték, ez csak vészhelyzeti protokoll esetében használható a renegát Jedik ellen. Titokban a 66-os parancs a Sith-ek eszköze volt a Jedi Rend megsemmisítéséhez.

 

A Klónháború alatt a Sith terv egészen észrevétlenül haladt előre, míg a 66-os parancs idő előtti aktiválódása nem okozta Tiplar tábornok halálát CT-5385, vagyis "Tup", egy meghibásodott klón kezei által, kinek elromlott chipje miatt a Jedi feljebbvalója ellen fordult. Egy másik katona, CT-5555, azaz "Ötös" saját kezébe véve a dolgot magánnyomozásba fogott, vélve, hogy az incidens egy szeparatista ármány lehet a Köztársaság ellen. Azonban a galaktikus fővárosban, a Coruscanton megtudta, hogy a chipek arra ösztönözik a klónokat, hogy forduljanak a Jedik ellen. Továbbá olyan messzire is jutott a felgöngyölítés alatt, hogy rájött, Sheev Palpatine is az összeesküvés része és megpróbálta megölni őt. Ötös elmondott mindent, amit tudott Jedi feljebbvalójának, Anakin Skywalkernek; de mielőtt bizonyítani is tudta volna, a Coruscanti Testőrség klón rendfenntartó katonái végeztek vele.

 

A terv rohamléptékben folyt előre a háború maradék részében, bár a Jedi Főtanácsot egyre jobban aggasztották a kancellár intézkedései. YE 19-ben néhány Jedi-mester megkísérelte letartóztatni Palpatine-t, miután megtudták, hogy valójában ő a Darth Sidious nevű Sith-nagyúr. Azonban akciójuk nem járt sikerrel, és Palpatine arra használta fel az incidenst, hogy árulásért besározza a Jedi Rendet, és ennek okán arra utasította a klón sereget, hogy a 66-os parancs értelmében végezzenek Jedi parancsnoki tisztjeikkel.

 

Szerte a galaxisban Jedik ezrei haltak meg saját csapataik miatt, míg a kancellár új tanítványa, a Sith-nagyúr Darth Vader az 501-es Légiót vezetve közvetlen támadást hajtott végre a coruscanti Jedi Templom ellen. Pár Jedi, például Yoda nagymester és Obi-Wan Kenobi Jedi-mester, Ahsoka Tano padawan és Kanan Jarrus Jedi-lovag kivételével a Nagy Jedi Tisztogatás nagyrészt teljesült a 66-os parancs beiktatásával a kezdetekben. Sidious ezek után a Galaktikus Birodalom császáraként megszilárdította hatalmát, évtizedeken át uralkodott a Kiválasztott próféciájának beteljesüléséig, ami a Sith uralom végét és az Erőben való egyensúly visszaállítását jelentette YU 4-ben. 

Leírás


A parancs értelmében minden Jedivel végeznünk kell a Köztársaság ellen elkövetett árulásuk miatt. Bármely ellenszegülő katonát szintén kivégezünk árulás miatt.
- Rex klón százados az embereinek a 66-os parancs beiktatásakor 

CloneInhibitorChip FugitiveA 66-os klón protokoll a Köztársaság Nagy Hadseregének klón katonáiba lett beépítve az őket megalkotó klónozási folyamat alatt. Mindenki kapott egy bio-chipet, amit távvezérléssel, hang alapú paranccsal lehetett elrendelni; Palpatine főkancellárnak például csak kimondani kellett a klónok előtt, hogy teljesítsék a 66-os parancsot, és végre is hajtották.

 

A bio-chip aktiváláskor totális engedelmességet vált ki a klónból, eltörölve mindenféle létező részrehajlást és meggyőződést bennük. A parancs arra is ösztökéli a klónokat, hogy a Jediket veszélyes ártalomnak tekintsék, akiket minden áron eliminálni kell.

 

Ugyanakkor pár esetben a klón ellenállhatott a chip akaratának és habozhatott a parancs kivitelezésénél. Ez óriási erőfeszítést igényelt, és az ellenszegülést nem lehetett fenntartani, hacsak az organikus chipet el nem távolították, ami külső segítséget írt elő a klón Rex esetében. Azt a klónt, aki valahogy kijátszotta az utasítást, árulásért kivégezték. 

Történelem


Előzmény


A jövő látomásai

YE 82-ben az egykor Jedi-padawan, Dooku küldetésre indult az Asusto bolygóra Lene Kostana Jedi-mesterrel és padawanjával, Sifo-Dyasszal, és Erő-látomásban részesült rengeteg lehetséges jövőről, mialatt találkoztak Hakotei Prófétáival, egy sötét oldalt használó kultusszal. A látomások között ott volt a 66-os parancs lehetséges verziója, amiben Jor Aerith Jedi-mestert megöli egy Crane nevű klón parancsnok. Azonban a Dooku által látott vízióban nem minden teljesült. Évekkel később Dooku elhagyta a Jedi Rendet, majd átállt az Erő sötét oldalára és a Sith-nagyúr Darth Tyranus lesz belőle, a Sith Sötét Nagyura, Darth Sidious tanítványa.

 

Idő előtti gyilkosság

Jedi. Teljesítsd a parancsot, katona.
- CT-5385, pillanatokkal Tiplar Jedi-tábornok megölése előtt 

Közel 10 évvel a Klónok Háborúja kirobbanása előtt Sifo-Dyas Jedi-mester megrendelte a klón hadsereget a Galaktikus Köztársaság részére. A Jedi Rend elpusztítását megcélzó Sith terv részeként Dooku gróf - egy Sith-nagyúr, aki Jediként mutatkozott a kaminói klónozók előtt - egy bio-chipet szolgáltatott a kaminóiak részére, hogy ültessék bele a klónokba az eszközt növekedési ütemük korai szakaszában. A chip tartalmazta a "66-os klón protokollt", ami aktiváláskor teljes behódolást vált ki a klónokból, és hatására erőszakosan a Jedik ellen szegülnek. A kaminóiak, köztük Lama Su miniszterelnök és Nala Se főorvosi tudós, úgy hitték, a protokoll az átálló Jedik vészhelyzeti kezelése miatt szükséges.

A rugosia küldetés után Yoda Jedi-nagymester meditálás közben látott egy látomást Jekről, az egyik klón katonáról, aki elkísérte őt a holdra. A látomás pillanatában történt meg a 66-os parancs beiktatása, és Yoda úgy érzékelte, hogy Jak érzelmei a hitetlenségről és bánkódásról hirtelen átváltanak egy hirtelen engedelmességkénysze rré. Azonban mivel Yoda óvatosan kezelte az Erő-víziókat, valamint a klónok körül állandóan érzékelt intenzív nyugtalanság a genetikailag bekódolt engedelmesség miatt Yoda nem ismerte fel a látomás igazi mondanivalóját.


Az umbarai csata előtt a bukott Jedi-tábornok, Pong Krell látomásokat tapasztalt a 66-os parancsról, a Jedi Tisztogatásról és a Galaktikus Birodalom felemelkedéséről, és ezeket igazságszolgáltatásként felhasználva megpróbálta szabotálni a csatát, hogy ő lehessen Dooku új tanítványa. Azonban Krellt letartóztatta az 501-es Légió, akik árulásért kivégezték őt a veszély miatt, hogy a megmaradt umbarai erők kiszabadíthatják őt és életbevágó katonai információt préselnek ki belőle.

 

PrematureExecution TUA háború vége felé a 66-os parancs majdnem idő előtt feltárult a CT-5385-ös "Tup" klónban lévő bio-chip megzavarodása miatt, mire a klónban elkezdett váltakozni a rendes önmaga és egy transzszerű állapot. Utóbbi miatt Tup lelőtte Tiplar Jedi-mestert a ringo vindai csatában, aki azonnali halált halt. A Köztársaság felhagyott offenzívájával, és elkezdték tanulmányozni Tupot, hogy kielemezzék a történteket. Dooku és mestere, Darth Sidious - titokban Palpatine főkancellár - tudomására jutottak a Tuppal történtek és megijedtek, hogy ettől a Jedik felfedhetik valódi céljukat a háborúban, köztük a klón protokollban. A Független Rendszerek Konföderációja megpróbálta elrabolni Tupot a Köztársaságtól, de a köztársaságiak sikeresen a Kaminóra szállították további vizsgálatra.

 

A bizonyíték feltárása 

"A bizonyíték az itt van. Itt van bent. Mindnyájunkban, minden klónban."
"De mi az?"
"Egy szerves chip az a genetikai kódunkba építve. Ami kényszerít, hogy megtegyük, amit akarnak, akár Jediket öljünk. Itt, itt van bennünk."
- Ötös és Rex klón katonák 

A klón protokollt részben ismerő kaminóiak megnézték Tupot és állították, hogy egy vírus miatt ölte meg Tiplar Jedi-tábornokot. A CT-5555-ös azonosítóval rendelkező "Ötös" nem hitt szavaiknak, és megtalálta Tup fejében a szerkezetet. Az orvosi droid, AZI-3 asszisztálásával Ötös a saját fejében lévő chipet is lokalizálta, és AZI-3 elemzésre eltávolította, majd mindketten megtudták, hogy a chip az összes klónban fellelhető. A Jedik Ötöst a Coruscantra kísérték további tanulmányozásra, ahol Ötös szemtől szembe találta magát Palpatine-nal és rájött, hogy a kancellár áll a terv mögött. Palpatine azzal vádolta meg Ötöst, hogy megkísérelte őt megölni, bemocskolva a klónt és rávéve a Jediket és klón társait, hogy üldözőbe vegyék. Az igazság tudatának ellenére Ötös a végén nem tudta elmondani Anakin Skywalkernek, vagy a CT-7567-es "Rex" becenevű klón századosnak, hogy a főkancellár az összeesküvés részese, mielőtt megölték. A Jedi Rend elfogadta az álláspontot, hogy egy vírus okozta Tup és Ötös rendellenes viselkedését.

 

Sidious TyranusKésőbb a Jedik megtudták, hogy a Sith-ek állnak a Köztársaság Nagy Hadseregének megalkotása mögött, hogy Dooku gróf - Tyranus név alatt - személyesen választotta ki Jango Fettet a klónok genetikus mintájául, és együtt dolgozott a kaminóiakkal a hadsereg megalkotásában, miután Sifo-Dyas megrendelte azt.

 

Yoda nagymester ragaszkodására, aki a klónok hűsége és derék szolgálata mellett érvelt, a Jedi Főtanács nem tette nyilvánossá a cselszövést, és még a főkancellárnak sem szóltak erről, mivel attól tartottak, hogy a közbizalom meginogna a Köztársaságban, ha kitudódik, hogy Dooku is benne volt a klónsereg létrehozásában.

 

Rövidesen utána Yoda utazásra kerekedett fel, hogy felfedezze a halhatatlanság titkait, és a Dagobah-n látott egy látomást a 66-os parancsról. Az utazása alatt Yoda arra jutott, hogy a Jedik valószínűleg elvesztik a Klónháborút, bár a mikéntjét nem ismerte. Ugyanakkor azt is vélte, hogy a Jedik hosszútávon diadalt fognak aratni végül.

 

Nem sokkal az anaxesi csatát követően a CT-6116-os "Kix" katona kételkedni kezdett az eset körüli dolgokban, ami Tup megöléséhez vezetett Tiplar által. A nyomozása során megtudta, hogy Ötös tulajdonképpen az igazat mesélte el, mikor Kixnek említette, hogy a klónokba ültetett bio-chip tényleg az egész Jedi Rend kiirtására sarkallhatta őket. Ám mielőtt megoszthatta volna gyanúját, a Dooku által küldött erők foglyul ejtették őt. Ezek után megkínozták, és hiába bizonygatta, hogy nem tud semmiről, nem győzte meg elrablóit. Majd az Obrexta III szeparatista cirkálóra helyezték át és egy hibernáló kamrába helyezték a Serennóra tartó út erejéig. Azonban, mikor a cirkáló elindult, köztársasági erők ütöttek rajta. A hajó súlyos károkat szenvedett, és a B1-CC14-es droid arra a döntésre jutott, hogy egy véletlenszerűen kiválasztott szektorba juttatja el a hiperűrön keresztül a hajót, nehogy Kix az ellenség kezére kerüljön. Az ugrás a Ponemah Terminal nevű sivatagbolygóra vitte őket, és az Obrexta III a bolygó veszélyes régiójába zuhant a déli sarkkörön.

 

Végrehajtás 

"Hány embert érint ez?"
"Ahsoka, mindannyiunkat. A Köztársaság egész hadseregét utasították, hogy vadásszák le és pusztítsák el a Jedi-lovagokat."
- Ahsoka kérdezi Rextől, milyen kiterjedt a klón árulás 

BlyShootsAaylaA 66-os parancs titkainak biztonságban tudásával Palpatine és Dooku tervei nem akadtak meg a Klónháború alatt. A háború végére a Jedik polgári támogatása meggyengült a konfliktuskezelésük miatt, míg Palpatine népszerű figura maradt. Dooku gróf és Grievous tábornok halála után - amiktől a Jedik a háború végét remélték - Palpatine felfedte magát Skywalker előtt, mint a Sith Sötét Nagyura, hogy átcsábítsa őt az Erő sötét oldalára. Mikor Skywalker felvilágosította Mace Windu Jedi-mestert a kancellár kilétéről, Windu összeállított egy saját magából, Kit Fistóból, Agen Kolarból és Saesee Tiinből álló csapatot Palpatine őrizetbe vételére. Kísérletük fénykardpárbajba torkollott, amiben Palpatine megölte mind a négy Jedit és átállította Skywalkert a sötét oldalra.

 

Palpatine a támadást ürügyként használta fel a Jedik árulókká nyilvánításához, akik megpróbálták megölni őt és saját kezükbe venni a Köztársaság irányítását. A kancellár különböző klón katonáknak adta ki a 66-os parancsot szerte a galaxisban, mialatt Skywalker - már Darth Vader Sith-nagyúrként - a Jedikkel végzett a Jedi Templomban. Több ezernyi Jedit mészároltak le a galaxisban, köztük Ki-Adi-Mundit a Mygeetón, Aayla Securán a Felucián, Plo Koont a Cato Neimoidia fellegeiben, Stass Alliet a Saleucamin, Jaro Tapalt a Bracca-rendszerben, de még az ifjaknak sem kegyelmeztek.

 

A 66-os parancs végrehajtása részeként a 481-es Légiót az Ilum bolygóra küldték, hogy biztosítsák a Jedi Templomot és végezzenek minden túlélővel.

 

Utóhatás 

A megmaradt Jediket pedig egymás után felkutatjuk és legyőzzük!
- Palpatine, a Galaktikus Szenátus színe előtt 

Celebration Of Jedi End Imperial Palace AmedaA 66-os parancs teljesítése a Jedi Rend megsemmisülését jelentette. A Galaktikus Szenátus előtt Palpatine beszédében elmondta az egész galaxis előtt, hogy a Jedik árulókká váltak és megpróbálták megölni őt és átvenni a hatalmat, majd a Jedik elpusztításának hírét a Szenátus tapsviharral fogadta. Mivel óriási központi hatalomra tett szert a háborúban, és a Jedi Rend sem állt már az útjában, Palpatine átformálta a Köztársaságot Galaktikus Birodalommá és császárrá koronáztatta magát. Vadert mellette tudva Palpatine uralma azt jelentette, hogy a Sith-ek terve sikerült, és hogy megint a Sith-nagyurak uralkodtak a galaxisban. Néhány klón, például Rex, CC-3636 "Wolffe" és CC-5576-39 "Gregor" parancsnok, eltávolította a fejéből a chipeket. A vezérlőchip hiányában a klónok megtagadhatták a 66-os parancs végrehajtását.

 

Akadt pár Jedi, aki megmenekült a 66-os parancs vérontásaitól. Caleb Dume Jedi-padawan megúszta az első támadást mestere, Depa Billaba önfeláldozásának hála. Később elfogták őt a mesterét megölő klónok, de ismét ki tudta játszani a halált, mert az utolsó pillanatban CC-10/994 "Grey" parancsnok közbelépett, aki valahogy megerősítette tudatát és rájött, hogy valami hatással volt rá, mikor ő és a zászlóalja korábban Dume és mestere ellen fordult. Röviddel utána Dume bujkálni kezdett és felvette a Kanan Jarrus nevet, feladva Jedi identitását, és csak 14 év után tért vissza a Ghost legénységével, hogy fellázadjanak a Birodalom ellen.

 

Quinlan Vos Jedi-mesterről az a hír járta, hogy megmenekült a Birodalom elől, aki az irtás elsődleges célpontja volt. Eeth Koth volt Jedi-mester életben maradt a Jedi Rend elhagyásával, még a bukása előtt. Zubain Ankonori, Nuhj, Khandra és Mususiel is túlélték és együtt rejtőztek el egy anoati Jedi-szentélyben. Kirak Infil'a Jedi-mester a barash eskü letételével tudott megmenekülni. Luminara Unduli Jedi-mestert elfogták és később kivégezték a Spirálban a Stygeon Prime-on. Obi-Wan Kenobi száműzetésbe vonult a Tatuinon Vader csecsemő gyermekével, Luke Skywalkerrel; Vader nem tudott Luke-ról és ikertestvére, Leia születéséről, így a gyerkekeet elrejtették. Mindez alatt Yoda a Dagobah-n vonult száműzetésbe.

 

VictoryAndDeathEGDacára annak, hogy elhagyta a Jedi Rendet, Skywalker korábbi padawanja, Ahsoka Tano szintén a 66-os parancs kereszttüzébe került, mivel visszatért a köztársasági hadseregbe erőket irányítani a Mandalore ostroma erejéig. A parancs megadásakor Tano és a klón parancsnokká előléptetett Rex egy Venator-osztályú csillagrombolón tartózkodtak, ami a Coruscantra tartott leszállítani az elfogott renegát Sith-nagyurat, Mault a Jedi Rendnek. Tano Erő-látomást kapott Skywalker bukásáról, de csak azt fogta fel, hogy valami rettenetes történt. A Sidioustól parancsot kapó Rex felismerte abban a pillanatban, hogy Ötösnek igaza volt mindenben és elég ideig ellen tudott állni a chipnek, hogy elmondja Tanónak, találja meg a néhai TMF katonát, majd megtámadta őt. Miután elterelés gyanánt kiszabadította Mault, Tano megtalálta Rex jelentését, majd elfogta Rexet és három asztroszer droid segítségével eltávolította a chipet. A páros meglépett a Venator-osztályú csillagrombolóról, miután Maul megsemmisítette a jármű hiperhajtóművét, minek következtében egy holdba csapódott, a fedélzeten lévők közül senki nem élte túl a katasztrófát. Tano és Rex el tudták fedni nyomaikat és elrejtőztek a Külső Gyűrűben, de előtte eltemettek minden áldozatot, akit megtaláltak.

A Jedi Archívum könyvtárosnője, Jocasta Nu is életben maradt és titkos iskolát próbált meg létrehozni az új Jedi-lovagok kineveléséhez. Uvell Jedi-mester is túlélte a parancsot és egy rakomány Jedi műtárgyat az Antron Bach-ra szállított, hogy fenntartsa a Jedi Rendet. Cere Junda Jedi-lovag is megmenekült, bár padawanját, Trilla Sudurit elfogta és megkínozta a Birodalom, és a Második Nővér vált belőle.

 

Oppo Rancisis és Coleman Kcaj Jedi-mesterek, valamint Ka-Moon Kholi és Selrahc Eluos esetében a Birodalom erősítette meg, hogy nem végzett velük a 66-os parancs; ám annyira jól elrejtőztek, hogy nem sikerült nyomukra bukkanni. Cal Kestis padawan is életben maradt és meghúzta magát.

 

Execute Order 66 DV16Miközben a Birodalom átvette a hatalmat a Mon Cala felett, Ferren Barr Jedi-padawan elrejtőzött Dac városában és Lee-Char király tanácsadója lett. Ott néhány akolitust vett maga mellé Nipaltoo, Orvek, Rebb, Stell, Daren és Verla személyében. Barr hamarosan konfrontálódott néhány Inkvizítorral és katonáikkal, akikről megjegyezte, hogy újabb klónok, akiknél még nem aktiválódott a vezérlőchip. Barr elmetrükkel arra kényszerítette a katonákat, hogy hajtsák végre a 66-os parancsot és támadjanak rá az Inkvizítorokra, akik korábban Jedik voltak. A Tízedik Fivér, aki Prosset Dibs Jedi-mester volt, elesett a kitörő tűzharcban, valamint az áruló és menekülni próbáló Kilencedik Nővérnek levágta a lábát a Hatodik Fivér.

Hagyaték


Az addigi bajtársaink, a klónok, akikkel mi, Jedik vállt vállnak vetve küzdöttünk, ellenünk fordultak és elárultak minket.
- Kanan Jarrus a 66-os parancsról 

A Birodalom majdnem húsz éven keresztül terjeszkedett jelentős Jedi ellenállás nélkül. Körül-belül öt évvel a yavini csata előtt azonban a galaxisban lévő túlélő Jedik aktívan kezdték el támogatni a lázadó sejteket, például Kanan Jarrus a Lidérceket és Ahsoka Tano a lázadó sejtek nagyobb hálózatát. Évekkel később Kenobi felhagyott száműzetésével és megkezdte Luke Skywalker Jedi-képzését annak reményében, hogy Luke le tudja győzni Vadert és Palpatine császárt. Kenobit megölte Darth Vader a Halálcsillagon, és Luke Yoda tanítására szorult, aki az ismert túlélő Jedik egyike volt. Ketten a Dagobah-n készültek fel, majd Luke hirtelen elment megküzdeni Vaderrel. Luke csak Yoda küszöbön álló halála előtt tért vissza a Dagobah-ra.

 

JediGhosts ROTJA Jedi-mesterek halálával Luke lett az utolsó Jedi és még egyszer összecsapott Vaderrel, aki ismerte az igazságot, hogy Vader az ő apja. Az endori csata alatt Luke áttérítette a jó oldalra apját, és Anakin végzett Darth Sidiousszal. Palpatine császár megölése Anakin halálát vonta maga után, ami a Sith-ek végzetét eredményezte; halála pillanatában Anakin beteljesítette a Kiválasztott próféciáját és egyensúlyt hozott az Erőbe, és Luke lett egy új generáció első Jedi-lovagja, ami a Jedik visszatérését idézte elő. Harminc évvel később Luke unokaöccse, Ben Solo Kylo Ren név alatt hasonló incidenst vitt véghez, mire Luke száműzetésbe vonult az Ahch-To bolygón. Harminc évvel a Klónháborút követően Kix felébredt a Dooku gróf elveszeztt kincse utáni versenyfutás alatt. Kixre Sidon Ithano legénysége talált rá, és mivel nem szolgálhatta már a Köztársaságot, vagy a Jediket, csatlakozott a kalózokhoz. YU 30-ban a korábbi Jedi-padawan, Naq Med megtudta, hogy a Jediket már nem vadásszák, ezért békésen el tudott távozni az élők sorából, ruháit és fénykardját az ükonokájára, Karr Nuq Sinre hagyva. Valamikor a craiti csata után YU 34-ben, a kalóz Hondo Ohnaka megemlítette a 66-os parancsot a Galaktikus felfedezők útmutatója című könyvében, és úgy írt róla, hogy a klónok fellázadtak Jedi-tábornokaik ellen. Megemlékezett arról, hogy Yoda és Luminara Unduli életben maradtak, ám utóbbit elfogta és kivégezte a Birodalom.

Az adás ismert fogadói


Ez egy lista a klón katonai tisztekről, akik közvetlenül Darth Sidioustól kapták meg a 66-os parancsot.

 

 • CC-1138 "Bacara" klón marsall-parancsnok — 21-es Nóva Hadtest

 • CC-2224 "Cody" klón marsall-parancsnok — 7-es Égi Hadtest

 • CC-10/994 "Grey" klón parancsnok — Depa Billaba második zászlóalja

 • CC-1004 "Gree" klón parancsnok — 41-es Elit Hadtest

 • CC-1119 "Appo" klón parancsnok — 501-es Légió

 • CC-5052 "Bly" klón parancsnok — 327-es Csillag Hadtest

 • CC-8826 "Neyo" klón parancsnok — 91-es Felderítő Gyorshadtest

 • CT-7567 "Rex" klón parancsnok — 501-es Légió

 • Ismeretlen klón parancsnok — 13-as Zászlóalj

 • Ismeretlen klón parancsnok (Zeffo) — Chiata egysége

 • Jag klón százados — Köztársasági Csillagvadász Hadtest

Ismert áldozatok


Az egyének felsorolása, akik elestek a 66-os parancsban 

 • Stass Allie mester

 • Depa Billaba mester

 • Chiata mester

 • Cin Drallig mester

 • Ki-Adi-Mundi mester

 • Plo Koon mester

 • Aayla Secura mester

 • Jaro Tapal mester

 • Trilla JFOShaak Ti mester

 • Tiplar mester (A Nagy Jedi Tisztogatás előtt)

 • Huulik lovag

 • Bene padawan

 • Zett Jukassa padawan

 • Whie Malreaux padawan

 • Marseph padawan

 • Egy ismeretlen Jedi ifjonc

 • Sors Bandeam

 • Jes ifjúwi Ele ifjú

 • Ismeretlen Jedi templomőr

 • Palabee

 • Tizedik Fivér

Ismert túlélők


Az egyének listája, akik túlélték a 66-os parancs első szakaszát

 

 • Kirak Infil'a mester

 • Coleman Kcaj mester

 • Obi-Wan Kenobi mester

 • Taron Malicos mester

 • Jocasta Nu mester

 • Oppo Rancisis mester

 • Luminara Unduli mester

 • Uvell mester
 • Quinlan Vos mester (feltételezés)

 • Yoda mester

 • Cere Junda lovag

 • Ferren Barr padawan

 • Caleb Dume padawan

 • Cal Kestis padawan

 • Trilla Suduri padawan

 • Grogu ifjú
 • Ismeretlen rodiai Jedi ifjú

 • Eeth Koth volt mester

 • Naq Med volt padawan

 • Ahsoka Tano volt padawan

 • Maul volt Sith-nagyúr

 • Zubain Ankonori

 • Selrahc Eluos

 • Ötödik Fivér

 • Khandra

 • Ka-Moon Kholi

 • Mususiel

 • Nuhj

 • Hetedik Nővér

 • Kira Vantala

A színfalak mögött


MP Order66A 66-os parancs eseményei, név szerint a Jedi Rend elpusztítása, először az 1977-es Star Wars: IV. rész: Egy új remény című filmben lett megemlítve, a Star Wars eredeti trilógiájának első fejezetében. Magát a pusztítást először megnevezve és mozgóképen kivitelezve a 2005-ös Star Wars: III. rész: A Sith-ek bosszúja című filmben láthatjuk, az előzmény trilógia utolsó epizódjában.

 

A 66-os parancs háttértörténetét egy négyrészes történetszálban meséli el a Star Wars: A klónok háborúja televíziós sorozat.

 

A Darth Vader: A Sith sötét nagyura képregény-sorozat a 66-os parancs után rögtön veszi fel a fonalat, és Vader küldetésével foglalkozik a még ismert élő Jedik levadászására.

 

A 66-os parancs a 2019-es Star Wars Jedi: Fallen Order című videojátékban is megjelenik.

 

Fel nem használt és eldobott tervek 

Szerintem kicsit hátborzongatóbb volt, mint ami a végeleges filmben látszik. Rengeteg fiatal leendő Jedi halála végezte a vágószobában.
- Ian McDiarmid a 66-os parancs eredeti verziójáról 

QuinEp3Bár először A Sith-ek bosszújában ábrázolják, az eredeti tervek szerint a 66-os parancs már a 2002-es Star Wars: II. rész: A klónok támadása című filmben elkezdődött volna.

 

A Sith-ek bosszúja első vázlatában, ami 2003. április 13-án készült el, a Jedi-lovag áldozatok száma sokkal több volt, mint amit a film végleges verziójában láthatunk, bár néhányat meganimáltak ezen változatok közül. A következő rész a korai vázlatról szól, ami a The Making of Star Wars Revenge of the Sith könyvből származik: 

A Mygeetón lelövik KI-ADI-MUNDI-t és SAESEE TIIN-t. A Saleucamin megölik KIT FISTO-t, BARRISS OFFEE-t és ADI GALLIA-t. A Kashyyykon MINA PODIA-t lelövik, de YODA megmenti magát. A Cato Neimoidián PLO KOON-t az égen találják el, közben egy ismeretlen Jedi fekszik holtan a bolygó felszínén. A Felucián, AAYLA SECURA és QUINLAN VOS örökre elhallgattak. 

A Sith-ek bosszúja egyéb vázlataihoz és verzióihoz készült koncepciókban volt egy elképzelés, miszerint a 66-os parancsban részt vevő Boba Fett az apja haláláért megöli Mace Windut, de George Lucas átírta az egész történetet és úgy érezte, hogy Fett túl fiatal lett volna és nem illett volna bele a sztoriba. Barriss Offee, Luminara Unduli és Shaak Ti halálához a tervek szerint A klónok támadásához készült felvételeket használták volna fel Nalini Krishanról, Mary Oyayáról és Orli Shoshanról. Ám Ti esetében Shoshannal felvettek egy film eleji halált, bár egyik jelenet sem került bele a kész filmbe.

 

Ian McDiarmid, a filmekben a Darth Sidioust játszó színész azt nyilatkozta a Salt Lake Cityben tartott 2018-as FanX találkozón, hogy a 66-os parancs még szörnyűbb lett volna, mint ahogy a befejezett filmben lezajlik, de George Lucas lazított a dolgokon, hogy elkerülje a szigorúbb korhatárt. A Sith-ek bosszúja végül PG-13-as besorolást kapott, ami addig példa nélküli volt Star Wars-film esetében. 

Megjelenések


 • Dooku: Az elveszett Jedi (Vízió) (Viszsapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Dooku: Jedi Lost szkript (Vízió) (Viszsapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars: Force Arena (Csak indirekt megemlítés)
 • Star Wars Battlefront II (Csak indirekt megemlítés)
 • Katalizátor: Egy Zsivány Egyes-regény (Csak említve)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 4. évad, 10. rész – "Krell mészárlása" (Csak indirekt megemlítés)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 6. évad, 1. rész – "Az ismeretlen" (Csak indirekt megemlítés)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 6. évad, 2. rész – "Összeesküvés" (Csak említve) (Először azonosítva, mint 66-os klón protokoll)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 6. évad, 3. rész – "Szökevény" (Csak indirekt megemlítés)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 6. évad, 4. rész – "Parancsok" (Csak említve)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 6. évad, 12. rész – "Hangok" (Yoda látomásában)
 • Star Wars: III. rész: A Sith-ek bosszúja (Első megjelenés)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 7. évad, 10. rész – "The Phantom Apprentice" (Csak indirekt megemlítés)
 • Star Wars: A klónok háborúja: 7. évad, 11. rész – "Shattered"
 • Star Wars: A klónok háborúja: 1. évad, 12. rész – "Victory and Death" (Csak említve)
 • Kanan 1 (Csak említve)
 • Kanan 2
 • Darth Vader: A Sith sötét nagyura 1 (Csak indirekt megemlítés)
 • Darth Vader: A Sith sötét nagyura 2 (Csak említve)
 • Darth Vader: A Sith sötét nagyura 3 (Csak indirekt megemlítés)
 • Darth Vader: A Sith sötét nagyura 4 (Csak indirekt megemlítés)
 • Darth Vader: A Sith sötét nagyura 7 (Csak említve)
 • Darth Vader: A Sith sötét nagyura 8 (Csak indirekt megemlítés)
 • Darth Vader: A Sith sötét nagyura 9 (Csak említve)
 • Kanan 3 (Csak említve)
 • Darth Vader: A Sith sötét nagyura 13 (Csak indirekt megemlítés; a nyitószövegben)
 • Darth Vader: A Sith sötét nagyura 14 (Hologramon jelenik meg)
 • Darth Vader: A Sith sötét nagyura 16
 • Darth Vader: A Sith sötét nagyura 17
 • Darth Vader 2. éves különszám (Csak indirekt megemlítés; a nyitószövegben)
 • Kanan 4 (Csak említve)
 • Kanan 5 (Csak említve)
 • Kanan 6 (Elképzelés)
 • Adventures in Wild Space: The Dark (Csak indirekt megemlítés)
 • Ahsoka (Csak említve)
 • Sith nagyurak (Csak említve)
 • Tarkin (Csak említve)
 • Jedi Fallen Order - Dark Temple 1 (Csak indirekt megemlítés; a nyitószövegben)
 • Jedi Fallen Order - Dark Temple 2 (Csak indirekt megemlítés; a nyitószövegben)
 • Jedi Fallen Order - Dark Temple 3 (Csak indirekt megemlítés; a nyitószövegben)
 • Age of Rebellion - Darth Vader 1 (Csak indirekt megemlítés; a nyitószövegben)
 • Darth Vader: A Sith sötét nagyura 18 (Csak indirekt megemlítés; a nyitószövegben)
 • Star Wars Jedi: Fallen Order (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Új hajnal (Csak említve)
 • Star Wars 7: Az öreg Ben Kenobi, a rendje utolsó képviselőjének naplójából (Csak indirekt megemlítés)
 • "The End of History" — Star Wars Insider 154 (Csak indirekt megemlítés)
 • Star Wars: Lázadók: 1. évad, 1. rész: „A Lázadás szikrája” (Csak indirekt megemlítés)
 • Ezra's Wookiee Rescue (Csak indirekt megemlítés)
 • The Secret Jedi: The Adventures of Kanan Jarrus: Rebel Leader
 • Star Wars Lázadók: 1. évad, 4. rész – "Egy régi mester visszatér" (Csak indirekt megemlítés)
 • Star Wars Rebels: Recon Missions (Csak említve)
 • "Eyes on the Prize" — Star Wars Rebels Magazine 6 (Csak indirekt megemlítés)
 • Kanan's Jedi Training (Csak indirekt megemlítés)
 • Star Wars Lázadók: 1. évad, 12. rész – "A cselekvés ideje" (Csak indirekt megemlítés)
 • Battle to the End (Csak említve)
 • Star Wars Lázadók: 1. évad, 14. rész – "Fellángol a galaxis" (Csak említve)
 • Star Wars Lázadók: 2. évad, 1. rész „Lothal ostroma” (Csak indirekt megemlítés)
 • Star Wars Lázadók: 2. évad, 2. rész – "Az elveszett parancsnokok" (Csak indirekt megemlítés)
 • Leia Organa: Ordeal of the Princess (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Star Wars Lázadók: 2. évad, 10. rész – "Örökség" (Csak indirekt megemlítés)
 • Star Wars Lázadók: 2. évad, 17. rész – "A sötétség leple" (Látomás)
 • Star Wars Lázadók: 3. évad, 5. rész – "Az utolsó csata" (Csak említve)
 • Thrawn: Szövetségek (Csak említve)
 • Thrawn: Árulás (Csak indirekt megemlítés)
 • Zsivány Egyes: Egy Star Wars-történet (regényváltozat) (Csak indirekt megemlítés)
 • Star Wars: IV. rész: Egy új remény (Először említve) (Csak indirekt megemlítés)
 • A hercegnő, a kalandor és a párafarmer (Csak indirekt megemlítés)
 • Star Wars: A New Hope (ifjúsági regény) (Csak indirekt megemlítés)
 • Star Wars: The Original Trilogy – A Graphic Novel (Csak indirekt megemlítés)
 • "Mester és tanítvány" — Bizonyos szemszögből (Csak indirekt megemlítés)
 • A csempész futása: Han Solo és Csubakka kalandja (Csak indirekt megemlítés)
 • A Jedik örököse (Csak indirekt megemlítés)
 • Darth Vader 1 (Csak indirekt megemlítés)
 • Star Wars 4 (Csak indirekt megemlítés)
 • Star Wars 11 (Csak indirekt megemlítés)
 • Doktor Aphra 5 (Csak indirekt megemlítés)
 • Star Wars 43 (Csak indirekt megemlítés)
 • Szóval Jedi akarsz lenni? (Csak indirekt megemlítés)
 • Battlefront: Alkony század (Csak indirekt megemlítés)
 • Star Wars Galaxy of Adventures – "Yoda – The Jedi Master" (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • "Disturbance" — From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back (Csak indirekt megemlítés)
 • "The Trial of Dagobah" — Age of Rebellion Special 1 (Csak indirekt megemlítés)
 • Star Wars 5 (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • TIE Fighter 4 (Csak indirekt megemlítés) (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • Ne becsüld alá az Erő sötét oldalát! (Csak indirekt megemlítés)
 • Star Wars: Uprising (Csak említve)
 • "The Ghost Ship" — Star Wars Adventures: Destroyer Down (Csak említve) (Először azonosítva, mint a 66-os parancs balladája)
 • Utóhatás: A Birodalom vége (Csak indirekt megemlítés)
 • The Mandalorian – "Chapter 13: The Jedi" (Csak indirekt megemlítés)
 • "The Crimson Corsair and the Lost Treasure of Count Dooku"—Tales from a Galaxy Far, Far Away: Aliens: Volume I (Csak indirekt megemlítés)
 • Star Wars Különszám: C-3PO 1 (Csak indirekt megemlítés)
 • Az Erő nyomában (Karr Nuq Sin látomásában)
 • Star Wars: VII. rész: Az ébredő Erő (Csak indirekt megemlítés)
 • Star Wars: The Force Awakens: A Junior Novel (Csak indirekt megemlítés)
 • "Álombor" — Canto Bight (Csak indirekt megemlítés)
 • Star Wars: Az utolsó Jedik (regényváltozat) (Csak indirekt megemlítés)
 • Galaxy's Edge 2 (Visszapillantás(ok)ban jelenik meg)
 • "The Orphanage" — Dark Legends (Csak indirekt megemlítés) (Visszapillantás(ok) ban jelenik meg)
 • Star Wars: The Rise of Skywalker: A Junior Novel (Csak indirekt megemlítés)

Nem-kánon megjelenések 

 • Revenge of the Sith: Episode III (LEGO Star Wars)
 • William Shakespeare's Tragedy of the Sith's Revenge: Star Wars Part the Third 

Források


 • Star Wars: Episode III Revenge of the Sith a StarWars.com-on (háttérlink)
 • Aayla Secura az Encyclopedia-n (tartalom mára elavult; háttérlink)
 • Alderaan cruiser az Encyclopedia-n (tartalom mára elavult; háttérlink)
 • Boga az Encyclopedia-n (tartalom mára elavult; háttérlink)
 • Chewbacca az Encyclopedia-n (tartalom mára elavult; háttérlink)
 • Cin Drallig az Encyclopedia-n (tartalom mára elavult; háttérlink)
 • Clone Commander Cody az Encyclopedia-n (tartalom mára elavult; háttérlink)
 • Clone Commander Gree az Encyclopedia-n (tartalom mára elavult; háttérlink)
 • Clone Commander Neyo az Encyclopedia-n (tartalom mára elavult; háttérlink)
 • Felucia az Encyclopedia-n (tartalom mára elavult; háttérlink)
 • Ki-Adi-Mundi az Encyclopedia-n (tartalom mára elavult; háttérlink)
 • Obi-Wan Kenobi az Encyclopedia-n (tartalom mára elavult; háttérlink)
 • Palpatine az Encyclopedia-n (tartalom mára elavult; háttérlink)
 • Plo Koon az Encyclopedia-n (tartalom mára elavult; háttérlink)
 • Tarfful az Encyclopedia-n (tartalom mára elavult; háttérlink)
 • Yoda az Encyclopedia-n (tartalom mára elavult; háttérlink)
 • Star Wars Rebels: Meet Kanan, the Cowboy Jedi a hivatalos Star Wars YouTube-csatornán
 • "Insider Looks Back" — Star Wars Insider 150
 • Star Wars: Lázadók – Képes útmutató
 • SDCC 2014: "The Heroes of Star Wars Rebels" Panel – Liveblog a StarWars.com-on
 • "Rebel Rouser"—Star Wars Insider 152
 • NYCC 2014: Star Wars – Kanan: The Last Padawan. Marvel.com (2014-10-11).
 • Your First Look at Kanan the Padawan - Exclusive! a StarWars.com-on (háttérlink)
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Aayla Secura - Jedi Knight - Base Series 1)
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Chewbacca - Kashyyyk Warrior - Base Series 1)
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Commander Cody - Clone Leader - Base Series 1)
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Darth Sidious - Sith Master - Base Series 1)ú
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Mon Mothma - Senator of Chandrila - Base Series 1)
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Nute Gunray - Trade Federation Viceroy (ROTS) - Base Series 1)
 • Minden, ami Star Wars
 • Star Wars - Amiről tudnod kell és tudni érdemes
 • Star Wars Rebels: Visual Guide: Epic Battles
 • Star Wars: A Galaxy at War
 • Rebels Recon #2.17: Inside "Shroud of Darkness" a hivatalaos Star Wars YouTube-csatornán
 • Star Wars: Bolygók és helyszínek
 • Star Wars: Galaktikus atlasz
 • Entertainment Weekly's Ultimate Guide to Rogue One
 • Star Wars Helmet Collection 1 (Databank A-Z: Ask Aak–Stass Allie)
 • Star Wars Helmet Collection 2 (Databank A-Z: Alzoc III–Antilles)
 • Star Wars Helmet Collection 6 (Databank A-Z: Jar Jar Binks–B'omarr Order)
 • Star Wars Helmet Collection 10 (Databank A-Z: Chewbacca–Cloud City)
 • Star Wars Helmet Collection 11 (Databank A-Z: Rush Clovis–Coruscant)
 • Star Wars Helmet Collection 12 (Databank A-Z: Cosians–Dagobah)
 • Star Wars Helmet Collection 15 (Databank A-Z: Dooku–Dwarf Spider Droids; Helmets: Commander Bacara; Helmets: In Pictures; Weapons & Uniforms: The Grand Army of the Republic)
 • Star Wars Helmet Collection 16 (Helmets: In Pictures; Highlights of the Saga: The Fall of the Jedi)
 • Star Wars Helmet Collection 17 (Databank A-Z: Ewoks–Finn (FN-2187))
 • Star Wars Helmet Collection 18 (Databank A-Z: First Order–Fyrnocks)
 • Star Wars Helmet Collection 19 (Databank A-Z: GA-97–Geonosis)
 • Star Wars Helmet Collection 20 (Databank A-Z: Saw Gerrera–Commander Gree)
 • Star Wars Helmet Collection 21 (Databank A-Z: Greedo–Gundarks)
 • Star Wars Helmet Collection 25 (Helmets: In Pictures; Highlights of the Saga: Intrigue on Utapau)
 • Star Wars: The Visual Encyclopedia
 • Star Wars: On the Front Lines
 • Star Wars Super Graphic: A Visual Guide to a Galaxy Far, Far Away
 • Star Wars: Absolutely Everything You Need to Know, Updated and Expanded
 • Star Wars: The Rebel Files (Csak indirekt megemlítés)
 • Star Wars Helmet Collection 27 (Helmets: Commander Gree; Highlights of the Saga: Battle of Kashyyyk)
 • Star Wars Helmet Collection 28 (Highlights of the Saga: Crash Landing on Coruscant)
 • Star Wars Helmet Collection 29 (Databank A-Z: Jelucan–Lord Junn)
 • Star Wars Helmet Collection 30 (Databank A-Z: Tee Watt Kaa–Kamino)
 • Star Wars Encyclopedia of Starfighters and Other Vehicles
 • Star Wars: The Complete Visual Dictionary, New Edition
 • Star Wars: Geektionary: The Galaxy from A - Z
 • Star Wars: Fajok enciklopédiája
 • Star Wars: Women of the Galaxy
 • Star Wars Helmet Collection 68 (Databank A-Z: Pre Vizsla–Quinlan Vos)
 • Star Wars Character Encyclopedia, New Edition
 • Star Wars: Hogyan ne légy ewok-eledel (Csak indirekt megemlítés)
 • Ultimate Star Wars, New Edition
 • Star Wars: The Secrets of the Jedi
 • Star Wars: Destiny – Spark of Hope (Kártya: Order 66)
 • Star Wars: Skywalker kora - Képes enciklopédia
 • "Old Friends Not Forgotten" Episode Guide a StarWars.com-on (háttérlink)
 • "Shattered" Episode Guide a StarWars.com-on (háttérlink)
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Depa Billaba - Topps' Women of Star Wars)
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Aayla Secura - Topps' Women of Star Wars)
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: Seventh Sister Inquisitor - Topps' Women of Star Wars)
 • Star Wars: Card Trader (Kártya: 332nd Ahsoka's Clone Troopers - 2020 Base Series 2)
 • Star Wars: The Lightsaber Collection
 • "A Seat on the Council" — Star Wars Insider 199
 • 79's a Databank-on (háttérlink)
 • Aayla Secura a Databank-on (háttérlink)
 • Agent Del Meeko a Databank-on (háttérlink)
 • Ahsoka Tano a Databank-on (háttérlink)
 • Appo a Databank-on (háttérlink)
 • ARC Trooper Fives a Databank-on (háttérlink) (Csak indirekt megemlítés)
 • AZI-3 a Databank-on (háttérlink)
 • Bail Organa a Databank-on (háttérlink)
 • C-3PO (See-Threepio) a Databank-on (háttérlink)
 • Cal Kestis a Databank-on (háttérlink)
 • Captain Merumeru a Databank-on (háttérlink)
 • Cato Neimoidia a Databank-on (háttérlink)
 • Cere a Databank-on (háttérlink)
 • Chewbacca a Databank-on (háttérlink)
 • Clone Commander Cody a Databank-on (háttérlink)
 • Clone Commander Gree a Databank-on (háttérlink)
 • Clone Commander Neyo a Databank-on (háttérlink)
 • Clone Pilot Odd Ball a Databank-on (háttérlink)
 • Clone Troopers a Databank-on (háttérlink)
 • Coruscant a Databank-on (háttérlink)
 • Darth Vader a Databank-on (háttérlink)
 • Delta-7 Jedi Starfighter a Databank-on (háttérlink)
 • Depa Billaba a Databank-on (háttérlink)
 • Emperor Palpatine / Darth Sidious a Databank-on (háttérlink)
 • Felucia a Databank-on (háttérlink)
 • Galactic Empire a Databank-on (háttérlink)
 • Jedi Order a Databank-on (háttérlink)
 • Jedi Temple a Databank-on (háttérlink)
 • Kanan Jarrus a Databank-on (háttérlink)
 • Kanan's Lightsaber a Databank-on (háttérlink)
 • Kashyyyk a Databank-on (háttérlink)
 • Ki-Adi-Mundi a Databank-on (háttérlink)
 • Luminara Unduli a Databank-on (háttérlink)
 • Mygeeto a Databank-on (háttérlink)
 • Nala Se a Databank-on (háttérlink)
 • Plo Koon a Databank-on (háttérlink)
 • Obi-Wan Kenobi a Databank-on (háttérlink)
 • R7-A7 a Databank-on (háttérlink)
 • Sith a Databank-on (háttérlink)
 • Stass Allie a Databank-on (háttérlink)
 • Stinger Mantis a Databank-on (háttérlink)
 • Super Tactical Droid a Databank-on (háttérlink)
 • The Force a Databank-on (háttérlink)
 • Varactyl a Databank-on (háttérlink)
 • Wookiee a Databank-on (háttérlink)
 • Yoda a Databank-on (háttérlink)
 • Yoda's Hut a Databank-on (háttérlink) (Csak indirekt megemlítés)
 • Zett Jukassa a Databank-on (háttérlink)

A Szerző: owokaleyo1992

Navigáció

Hirdetés

Hagyatek Banner Allo 1200x6000